Nоvоsti

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Svе nоvоsti
slika
<јун 2024>
понутосречетпетсубнед
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

A- / A / A+

PREGLED PROPISA
Redni broj NAZIV PROPISA Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Ćir Lat
  ZAKONI
1. Zakon o poreskom postupku Republike Srpske 102/11 01.01.2012. Preuzmi pdf dokument  
1.1. Ispravka Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 108/11 01.01.2012. Preuzmi pdf dokument  
1.2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 67/13 16.08.2013. Preuzmi pdf dokument  
1.3 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 31/14 02.05.2014. Preuzmi pdf dokument  
1.4 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 44/16 11.06.2016. Preuzmi pdf dokument  
  PRAVILNICI
1 Pravilnik o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika 4/13 02.02.2013. Preuzmi pdf dokument  

OBRASCI I UPUTSTVA

PD obrasci i uputstva
Redni broj PRIJAVE ZA RAGISTRACIJU U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA Službeni glasnik Republike Srpske Ćir Lat
1. Obrazac PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa 4/13 Preuzmi pdf dokument  
2. Obrazac PD3110 – Prijava / Promjena / Odjava individualne uplate doprinosa 4/13 Preuzmi pdf dokument  
3. Obrazac PD3120 - Prijava / Odjava uplate doprinosa u određenim okolnostima 4/13 Preuzmi pdf dokument  
4. Obrazac PD3210 - Zahtjev za odjavu obveznika doprinosa 4/13 Preuzmi pdf dokument  
5. Obrazac PD3220 - Zahtjev za promjenu podataka o doprinosima u godišnjem uvjerenju 4/13 Preuzmi pdf dokument  
6. Obrazac PD3350 – Uvjerenje o uplaćenim doprinosima 4/13    
7. Objašnjenje o popunjavanju PD obrazaca   Preuzmi pdf dokument  

Šifarnik osnova osiguranja
Šifra Naziv Opis Prijava Napomena
01 Radni odnos Lice koje je zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica – rezidenta Republike Srpske ili pravnog ili fizičkog lica sa sjedištem u drugom entitetu, distriktu ili državi, republičkom organu, organu jedinice lokalne samouprave, javnoj ustanovi ili drugoj organizaciji u Republici, lice zaposleno u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt) sa prebivalištem u Republici, kao i lice zaposleno u Brčko Distriktu sa prebivalištem u Brčko Distriktu ako je prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa PD3100  
02 Izabrana ili imenovana dužnost Lice koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu dužnost bez zasnivanja radnog odnosa i obavljanjem te dužnosti ostvaruje primanja koja predstavljaju dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak PD3100  
03 Radni odnos kod nerezidenta Lice koje je na teritoriji Republike Srpske zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica – nerezidenta Republike Srpske, međunarodne organizacije i ustanove ili stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno PD3100  
04 Rad ili stručno usavršavanje u inostranstvu Lice koje je od strane pravnog ili fizičkog lica – rezidenta Republike Srpske kod kojeg je zaposleno upućeno na rad ili stručno usavršavanje u inostranstvo, ako nije obavezno osigurano po propisima države u koju je upućeno ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno PD3100  
05 Radni odnos u inostranstvu kod inostranog poslodavca Lice koje je zaposleno u inostranstvu kod inostranog poslodavca, ako nije obavezno osigurano kod inostranog nosioca socijalnog osiguranja PD3100 U primjeni do 31.12.2015. god.
06 Samostalna privredna ili profesionalna djelatnost Lice koje samostalno obavlja privrednu ili profesionalnu djelatnost PD3100  
07 Ugovor o autorskom pravu

Lice koje ostvaruje prihod od autorskih prava

PD3100  
08 Profesionalni sportista Profesionalni sportista PD3100  
09 Korisnik penzije Korisnik prava na penziju PD3100  
10 Nezaposleno lice koje ostvaruje novčanu naknadu Lice koje je nezaposleno i ostvaruje novčanu naknadu u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje i prava za vrijeme nezaposlenosti PD3100  
11 Nezaposleno lice Nezaposleno lice dok je redovno prijavljeno Zavodu za zapošljavanje PD3100  
12 Vanredni student Vanredni student dok je redovno prijavljen Zavodu PD3100  
13 Izbjeglo, raseljeno lice ili povratnik Izbjeglo i raseljeno lice i povratnik PD3100  
14 Zdravstveno osiguranje boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata Lice kome je priznato pravo na zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i civilnih žrtava rata PD3100  
15 Socijalna zaštita Lice koje je korisnik prava u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz oblasti socijalne zaštite PD3100  
16 Vjerski službenik Vjerski službenik PD3100  
17 Nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost i upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

PD3110  
18 Strani državljanin na školovanju Strani državljanin koji se školuje na teritoriji Republike Srpske, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno PD3110  
19 Strani penzioner Državljanin Republike Srpske koji u cijelosti ili djelimično ostvaruje penziju i invalidninu od inostranog isplatioca, dok ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno PD3110  
20 Obavezno zdravstveno osiguranje Lice koje se lično uključuje u obavezno zdravstveno osiguranje PD3110  
21 Civilna zaštita Lice koje na teritoriji Republike Srpske učestvuje u akciji spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda (požar, poplava, zemljotres i druge nepogode prouzrokovane višom silom), ili u akciji preduzetoj radi spasavanja života građana ili otklanjanja materijalne štete na imovini PD3120  
22 Dobrovoljna vatrogasna služba Član dobrovoljnog vatrogasnog društva za vrijeme gašenja požara, spasavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i drugim elementarnim nepogodama, uklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, odlaska na vježbu i povratku sa vježbe, kao i za vrijeme obrazovanja za vatrogasnu službu koje organizuje vatrogasno društvo PD3120 U primjeni do 31.12.2012. god.
23 Pomoć državnim organima i javna dužnost Lice koje na zahtjev republičkog organa pruži pomoć tom organu, kao i lice za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu republičkih organa i organa jedinica lokalne samouprave PD3120  
24 Učenik na praksi Učenik i student za vrijeme praktične nastave, odnosno tokom obavljanja stručne prakse kod poslodavca PD3100  
25 Obavezni kazneni rad Lice za vrijeme obavljanja obaveznog rada prilikom izdržavanja kazne zatvora, maloljetničkog zatvora i za vrijeme izvršenja vaspitne mjere u disciplinskom centru za maloljetnike, vaspitnoj ustanovi, vaspitnopopravnom domu ili u drugoj ustanovi za osposobljavanje PD3100 U primjeni do 31.12.2015. god.
26 Prekvalifikacija ili dokvalifikacija - ZZZRS Nezaposleno lice za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije, na koju je upućeno od strane organizacije za zapošljavanje PD3100  
27 Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Lice koje u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa obavljaju privremene ili povremene poslove

PD3100  
28 Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju Lice za vrijeme obavljanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja kod poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa. PD3120  
29 Omladinski rad Lice za vrijeme omladinskog radnog angažovanja posredstvom zadruge učenika, studenata i nezaposlene omladine PD3120 U primjeni do 31.12.2012. godine
30 Javni radovi Lice za vrijeme učešća u javnim radovima, koje organizuje Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave PD3120  
31 Radne akcije Lice za vrijeme učešća u omladinskoj radnoj akciji, odnosno radnom kampu i takmičenju (proizvodnom, sportskom i dr.) PD3120 U primjeni do 31.12.2012. godine
32 Javna dužnost Lice za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu (u svojstvu poslanika, svjedoka, sudije porotnika, vještaka ili tumača i dr.) PD3100 U primjeni do 31.12.2012. godine
33

Lice sa teškoćama u razvoju

Lice sa teškoćama u razvoju, za vrijeme stručnog osposobljavanja, nakon završene osnovne škole.

PD3100  
34 Radni odnos u zajedničkim organima BiH* Radi opštine uplate doprinosa, potrebno je označiti ukoliko uposlenik radi u zajedničkim institucijama BiH PD3100  
35 Dokup staža Nezaposleno lice kome je priznato pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti PD3100  
36 Dobrovoljni osiguranik na PIO

Lice koje je dobrovoljni osiguranik u skladu sa propisima kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje

PD3110  
37 Civilne žrtve rata Lice kojem je priznato pravo na zdravstveno osiguranje prema Zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.24/10) PD3100 U primjeni do 31.12.2017. god.
38 Sauživalac porodične penzije Korisnik penzije koje je ovo pravo steklo nasljeđivanjem PD3100  
39 Radni odnos sa zdravstvenim osiguranjem u FBIH/Brčkom Lice koje je zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica rezidenta Republike a koje želi da ostvari zdravstveno osiguranje u FBIH/Brčko Distrikt PD3100  
40 Radni odnos sa licem preko 50 godina života koje ima pravo na oslobođenje od poreza na dohodak Za lica preko 50 godina života, koja je poslodavac zaposlio,a koja su prethodno bila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS najmanje godinu dana neprekidno PD3100 U primjeni od 01.02.2011. godine do 31.12.2015. godine
41 Radni odnos u FBiH/Brčkom sa zdravstvenim osiguranjem u RS Za lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj, koja dohodak ostvaruju u FBiH/Brčko Distriktu, a koja su prijavljena na Fond zdravstvenog osiguranja u Republici Srpskoj PD3100  
42 Radni odnos po odluci suda / rješenju inspekcije Retroaktivna prijava / odjava za lica koja su po odluci suda / rješenju inspekcije vraćena na posao a za to vrijeme bila zaposlena kod drugog poslodavca ili primala naknadu za materijalno obezbjeđenje od strane Zavoda za zapošljavanje PD3100  
43 Lica u postupku priznavanja prava iz PIO Lica koja su Fondu PIO Republike Srpske podnijela zahtjev za ostvarivanje prava na penziju PD3100  
44 Korisnii penzija FPIO RS sa prebivalištem u inostranstvu Korisnik penzije Fonda PIO RS čije je prebivalište u inostranstvu PD3100  
45 Nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (PIO i zdravstveno osiguranje) Lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i koje je osiguranik poljoprivrednik u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje PD3110  
46 Rad preko omladinske zadruge Lice do navršenih 26 godina života koje, u skladu sa zakonom, obavlja poslove preko omladinske zadruge, odnosno bez obzira na godine života ako nije na redovnom školovanju PD3100 U primjeni od 01.01.2013. god.
47 Privremeni i povremeni poslovi preko omladinske zadruge Lice za vrijeme obavljanja privremenih i povremenih poslova preko omladinskih zadruga do navršenih 26 godina ako se nalazi na redovnom školovanju PD3120 U primjeni od 01.01.2013. god.
48 Ugovor o djelu Lice koje na osnovu ugovora o djelu, odnosno drugog sličnog ugovora ostvaruje naknadu PD3100 U primjeni od 01.01.2013. god.
49 Član organa upravljanja ili organa nadzora

Član organa upravljanja ili nadzora privrednog društva ili drugog oblika organizovanja, a koji po tom osnovu primaju naknadu

PD3100  
50 Bračni drug zaposlenog u DKP Bračni drug koji boravi sa zaposlenim u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH ukoliko je prije odlaska bio u radnom odnosu u BiH, a u skladu sa zakonskim propisima BiH PD3100  
51 Ugovor o dopunskom radu Lice koje ostvaruje naknadu po osnovu ugovora o dopunskom radu u skladu za zakonom kojim se uređuje rad i radni odnosi PD3100 U primjeni od 01.01.2016. god.
52 Ugostiteljska djelatnost u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje Lice koje samostalno obavlja ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje koje je upisano u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadležne organizacije, pod uslovom da nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju PD3110 U primjeni od 01.01.2018. god.
53 Prekvalifikacija i dokvalifikacija –Fond za PIO Korisnik prava na novčanu naknadu u vezi sa prekvalifikacijom i dokvalifikacijom i zapošljavanjem, koje je ovo pravo ostvarilo prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju PD3100  
54 Član privrednog društva, odgovorno lice bez zasnivanja radnog odnosa, prokurista Član privrednog društva ili druge organizacije, odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, prokurista, a koji po tom osnovu primaju naknadu PD3100  
55 Nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (zdravstveno osiguranje) Lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i koje nije osiguranik poljoprivrednik u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje PD3110 U primjeni od 01.01.2018. god.

Šifarnik opština i gradova
SPISAK OPŠTINA I GRADOVA SA BROJČANIM OZNAKAMA
NAZIV OPŠTINE / GRADA ŠIFRA OPŠTINE / GRADA
Milići 001
Banja Luka 002
Bijeljina 005
Bileća 006
Kozarska Dubica 007
Gradiška 008
Krupa na Uni 009
Brod 010
Novi Grad 011
Petrovac 012
Šamac 013
Bratunac 015
Brčko 016
Šifra opštine „016“-Brčko koristi se kod plaćanja odgovarajuće vrste doprinosa prema fondovima socijalne sigurnosti i organizacijama socijalnog osiguranja kod kojih su obveznici prijavljeni, odnosno ostvaruju pravo na određenu vrstu osiguranja
Čajniče 023
Čelinac 025
Derventa 027
Doboj 028
Foča 031
Gacko 033
Pelagićevo 034
Novo Goražde 036
Petrovo 038
Han Pijesak 041
Jezero 043
Osmaci 045
Kalinovik 046
Ribnik 050
Kotor Varoš 053
Kupres 055
Laktaši 056
Lopare 059
LJubinje 061
Modriča 064
Vukosavlje 066
Mrkonjić Grad 067
Nevesinje 069
Donji Žabar 072
Prijedor 074
Prnjavor 075
Rogatica 078
Rudo 080
Oštra Luka 081
Istočna Ilidža 085
Istočno Novo Sarajevo 088
Pale 089
Istočni Stari Grad 090
Trnovo 091
Kneževo 093
Sokolac 094
Srbac 095
Srebrenica 097
Berkovići 099
Šekovići 100
Šipovo 102
Teslić 103
Istočni Drvar 105
Trebinje 107
Ugljevik 109
Višegrad 113
Vlasenica 116
Zvornik 119
Kostajnica 135
Istočni Mostar 136
Stanari 138

ELEKTRONSKA PRIJAVA OBVEZNIKA DOPRINOSA
KAKO PODNIJETI ELEKTRONSKU PRIJAVU

Elektronska prijava za registraciju obveznika doprinosa (osiguranih lica / osiguranika) u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa podnosi se preko portala: Elektronske usluge Poreske uprave Republike Srpske.

Podnosilac elektronske prijave za registraciju obveznika doprinosa dužan je da na portalu potvrdi svoj identitet, navodeći identitet korisnika (korisničko ime) i lozinku dodjeljenu od starne Poreske uprave Republike Srpske. Pristupni podaci (korisničko ime i lozinka) obezbjeđuju se podnošenjem Zahtjeva za dodjelu pristupnih prava za podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku.

U ime podnosioca prijave za registraciju obveznika doprinosa, prijavu može podnijeti fizičko ili pravno lice koje poseduje elektronski sertifikat Poreske uprave Republike Srpske, a na osnovu ovlašćenja za podnošenje prijave ( Zahtjev za davanje / opoziv ovlašćenja).

Prilikom podnošenja prijave za registraciju obveznika doprinosa podnose se dokazi na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo obveznika doprinosa (ugovor o radu, rješenje nadležnog organa i dr.), odnosno prestanak statusa obveznika doprinosa, što je propisano Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske. Skenirana dokumentacija obavezno se dostavlja u PDF formatu i veličina priloženog dokumenta ne smije biti veća od 2 megabajta.

U postupku podnošenja prijave za registraciju obveznika doprinosa, nakon prijave na portal, vrši se provjera da li je podnosilac prijave za registraciju ovlašćen za podnošenje prijave i da li prijava sadrži sve podatke koji su potrebni za registraciju obveznika doprinosa.

Takođe, kod elektronske prijave obveznika doprinosa automatski se popunjavaju svi podaci koji su na početku obrade obrasca poznati: JIB uplatioca doprinosa, naziv uplatioca doprinosa, adresa, telefon. Automatska polja označena su sivom bojoj i popunjavaju se (ili ažuriraju) prilikom snimanja prijave.

Ukoliko su svi podaci ispravno popunjeni, prijava za registraciju dobija status “spremna za potpis” i preko aplikacije „e-potpis“, prijava se potpisuje.

Ako se u postupku podnošenja prijave utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za prihvatanje prijave, prijava se odbacuje a podnosilac prijave se obavještava o razlozima neprihvatanja prijave. Ukoliko prijava za registraciju obveznika doprinosa ne bude prihvaćena, podnosilac prijave, nakon što otkloni razloge zbog kojih prijava nije prihvaćena, može podnijeti novu prijavu.

Sve elektronske prijave za registraciju obveznika doprinosa podliježu provjeri ispravnosti a nadležna područna jedinica Poreske uprave koja provjerava ispravnost elektronske prijave određuje se prema sjedištu uplatioca doprinosa (poslodavca, organa koji podnosi prijavu i sl.).

Nakon što prijava za registraciju obveznika doprinosa bude uspješno podnesena, korisnici sistema, korišćenjem elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srpske (https://eusluge.poreskaupravars.org/#/login), mogu provjeriti da li je obveznik doprinosa (radnik, izvršilac po osnovu ugovora o djelu, dobrovoljni osiguranik i dr.) prijavljen u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa. Aktiviranje ove usluge vrši se podnošenjem Zahtjeva za aktiviranje elektronskih usluga (Obrazac Z-EU), koji se predaje nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave.

Pored toga, nakon što prijava za registraciju obveznika doprinosa bude uspješno podnesena, korisniku sistema otvara se PDF forma prijave koja je elektronski potpisana.

U skladu sa članom 16. Zakona o radu, poslodavac je dužan da radniku uruči kopiju prijave.

KORISNIČKA UPUTSTVA ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PRIJAVA
Redni broj KORISNIČKA UPUTSTVA ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PRIJAVA ZA REGISTRACIJU U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA
1. Korisničko uputstvo - Obrazac PD3100 Преузми pdf документ
2. Korisničko uputstvo - Obrazac PD3110 Преузми pdf документ
3. Korisničko uputstvo - Obrazac PD3120 Преузми pdf документ
4. Korisničko uputstvo - Obrazac PD3210 Преузми pdf документ

PITANJA I ODGOVORI
21.09.2017.

Najčešća pitanja iz oblasti: Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

1. Koji je zakonski rok za prijavu radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?
Prema članu 26. stav 2. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske, prijavu za registraciju zaposlenog (radnika) u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, uplatilac doprinosa (poslodavac) podnosi najkasnije jedan dan prije stupanja zaposlenog na rad kod poslodavca, navedenog u ugovoru o radu ili drugom aktu na osnovu kojeg se zasniva radni odnos.
2. Koji je zakonski rok za prijavu dobrovoljnih osiguranika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?
Prijavu za registraciju u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa dobrovoljni uplatilac doprinosa podnosi u roku od osam dana od dana početka osiguranja navedenog u aktu nadležnog fonda osiguranja.
3. Koji je zakonski rok za prijavu ostalih obveznika doprinosa, npr. preduzetnika, nosilaca porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, lica koja rade van radnog odnosa (na osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o djelu, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i ugovora o dopunskom radu) u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?
Shodno članu 26. stav 4. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske, uplatioci doprinosa, izuzev poslodavaca i dobrovoljnih osiguranika, prijavu za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa podnose najkasnije danom nastanka pravnog osnova iz kojeg proizlazi obaveza plaćanja doprinosa.
4. Koje se sankcije predviđaju za kašnjenje u prijavljivanju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?
Novčanom kaznom od 10.000 KM do 30.000 KM kazniće se za prekršaj uplatilac doprinosa - pravno lice ako ne podnese prijavu za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstvenom sistemu na način i u roku propisanom u članu 26. st. 2. i 4. ovog zakona. Za isti prekršaj, novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazniće se odgovorno lice u pravnom licu.
Novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM kazniće se za prekršaj uplatilac doprinosa - fizičko lice ako ne podnese prijavu za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstvenom sistemu na način i u roku propisanom u članu 26. st. 2. i 4. ovog zakona.
5. Ko izdaje prekršajni nalog za prekršaj zbog nepodnošenja prijave u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?
Inspekcijski nadzor nad primjenom člana 26. st. 2. i 4. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske, kojima se uređuje podnošenje prijava za registraciju u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, osim Poreske uprave, vrše i Republička uprava za inspekcijske poslove i Republička uprava za igre na sreću, u skladu sa odredbama ovog zakona.
6. Privremena zabrana obavljanja djelatnosti zbog nepodnošenja prijave u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (član 93b. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske).

Ukoliko u toku posebne kontrole ovlašćeni inspektor utvrdi da uplatilac doprinosa nije podnio prijavu za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstvenom sistemu na način i u roku propisanom članom 26. st. 2. i 4. ovog zakona, usmenim rješenjem uplatiocu doprinosa izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti do otklanjanja nepravilnosti, a najmanje u trajanju od 15 dana.

Usmeno rješenje iz stava 1. ovog člana izvršava se odmah, pečaćenjem prostorija, postrojenja, uređaja i druge opreme za rad kojom uplatilac doprinosa (poslodavac) obavlja djelatnost.

U slučaju izvršenja usmenog rješenja pečaćenjem, poreski obveznik, odnosno lice koje prisustvuje kontroli dužno je da osigura iznošenje kvarljivih namirnica iz prostora, te preduzme sve bezbjednosne i druge mjere da ne bi došlo do nastanka štete.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, mjera zabrane obavljanja djelatnosti neće se izvršiti ukoliko poreski obveznik u roku od 48 sati od izricanja usmenog rješenja dostavi ovlašćenom inspektoru dokaz o uplati novčane kazne izrečene prekršajnim nalogom za izvršeni prekršaj iz člana 95a. ovog zakona

7. Kako se u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, prijavljuje direktor privrednog društva koji nije zasnovao radni odnos u privrednom društvu?
Ukoliko direktor privrednog društva, odnosno predsjednik ili rukovodilac drugog pravnog lica (udruženja građana, fondacije i organizacije) nije zasnovao radni odnos u pravnom licu, prijava obveznika doprinosa (direktora, predsjednika ili rukovodioca) u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa vrši se putem Obrasca PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Odgovorno lice bez zasnivanja radnog odnosa (brojčana oznaka / šifra: 49).
8. Kako se u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, prijavljuje radnik koji je radni odnos zasnovao u Federaciji BiH ili Brčko distriktu BiH?
Prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, radnika koji je radni odnos zasnovao u Federaciji BiH ili Brčko distriktu BiH a koji pravo na zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti ostvaruje u Republici Srpskoj, vrši se putem Obrasca PD3100 Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Radni odnos u Federaciji BiH sa zdravstvenim osiguranjem u Republici Srpskoj (brojčana oznaka / šifra: 41). U Odjeljku 1 – Podaci o uplatiocu doprinosa, u tački 7 (Šifra opštine u kojoj se obavlja djelatnost) potrebno je navesti šifru „000“, obzirom da se mjesto rada obveznika doprinosa nalazi izvan teritorije Republike Srpske.
9. Kako se u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa prijavljuju lica koja su sa poslodavcem zaključila ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova?

Prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa obveznika doprinosa koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, vrši se putem Obrasca PD3100 - Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (brojčana oznaka / šifra: 27).

Članom 204. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16), propisano je da za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 90 radnih dana u kalendarskoj godini i da ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu poslodavac može da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:

1) nezaposlenim licem;
2) radnikom koji radi nepuno radno vrijeme - do punog radnog vremena;
3) članom omladinske ili studentske zadruge, u skladu sa posebnim propisima;
4) korisnikom starosne penzije.

10. Kako se u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa prijavljuju lica koja su sa poslodavcem zaključila ugovor o djelu?

Prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa obveznika doprinosa koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o djelu, vrši se putem Obrasca PD3100 Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Ugovor o djelu (brojčana oznaka / šifra: 48).

Članom 205. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16), propisano je da poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o djelu radi obavljanja poslova koji su van djelatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

11. Kako se u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa prijavljuju lica koja su sa poslodavcem zaključila ugovor o dopunskom radu?

Prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa obveznika doprinosa koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o dopunskom radu, vrši se putem Obrasca PD3100 - Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Ugovor o dopunskom radu (brojčana oznaka / šifra: 51).

Članom 207. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16), propisano je da radnik koji je zaključio ugovor o radu s punim radnim vremenom može, bez saglasnosti poslodavca, zaključiti ugovor o radu sa drugim poslodavcem za rad do polovine punog radnog vremena pod uslovom da se radno vrijeme radnika kod tih poslodavaca vremenski ne podudara i da se ne radi o obavljanju poslova iz člana 167. ovog zakona.

12. Kako se u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa prijavljuje lice koje je zasnovalo radni odnos u svojstvu pripravnika?
Zakon o radu propisuje da poslodavac može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili pravilnikom. Navedena odredba odnosi se i na lice koje je radilo kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koja je uslov za rad na tim poslovima. Za vrijeme pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na platu i sva druga prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

S tim u vezi, prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa obveznika doprinosa – pripravnika vrši se putem Obrasca PD3100 - Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Radni odnos (brojčana oznaka / šifra osnova osiguaranja: 01).
13. Da li je samostalni preduzetnik (ili lice koje obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost), koji je istovremeno i korisnik penzije, dužan da se prijavi u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?
Lice koje samostalno obavlja preduzetničku ili profesionalnu djelatnost, a koje je istovremeno i korisnik penzije, nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezna osiguranja iz sistema obaveznih doprinosa, te isti nije dužan da se prijavi u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.
14.Da li je samostalni preduzetnik (ili lice koje obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost), koji je istovremeno obavezno osiguran po osnovu radnog odnosa, dužan da se prijavi u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?
Lice koje samostalno obavlja preduzetničku ili profesionalnu djelatnost, a koje je istovremeno i obveznik doprinosa (osiguranik) po osnovu radnog odnosa, nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezna osiguranja iz sistema obaveznih doprinosa, te isti nije dužan da se prijavi u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.
15. Da li se korisnik penzije može prijaviti u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa kao lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o radu, ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o autorskom pravu, ugovora o djelu i drugih sličnih ugovora?
Korisnik penzije može se prijaviti u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa kao lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, sa punim ili nepunim radnim vremenom, kao i po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o autorskom pravu, ugovora o djelu i drugih sličnih ugovora.

Za pitanje mogućeg uskraćivanja ranije stečenog prava na penziju korisniku penzije koji je nakon toga zaključio ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o autorskom pravu, ugovor o djelu i drugi sličan ugovor, obveznik doprinosa (osiguranik) se treba obratiti Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, kao organu koji je, u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, nadležan za poslove priznavanja i ostvarivanja prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
16. Da li fizičko lice – građanim može prijaviti radnika ili drugog obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?
Fizičkim licima - građanima koji nemaju status preduzetnika, a koji imaju status poslodavca, tj. zapošljavaju radnike (npr. poslodavci lica koja obavljaju poslove pomoćnog kućnog osoblja, nosioci komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava i dr.), omogućeno je da radnike sa kojima su zaključili ugovor o radu (zasnovali radni odnos) ili drugi ugovor o radu van radnog odnosa (ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova i dr.), prijave u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, putem Obrasca PD3100 - Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa i Obrasca PD3120 - Prijava/Odjava uplate doprinosa u određenim okolnostima, pri čemu će dati poslodavci (fizička lica - građani), u odjeljku broj 1 pomenutih obrazaca (Podaci o uplatiocu doprinosa) upisivati svoj jedinstveni matični broj (JMB) ili jedinstveni identifikacioni broj (JIB) koji je Poreska uprava dodjelila stranim državljanima.
17. Koliko iznosi najkraće dnevno radno vrijeme na koje se radnik može prijaviti u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?

U Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, radnik može biti prijavljen na dnevno radno vrijeme u trajanju od najmanje dva časa, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno ili ukoliko je radnik zaključio dodatni ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom u cilju ostvarivanja punog radnog vremena (osam časova dnevno).

Članom 41. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16), propisano je da radni odnos može da se zasnuje i za rad sa nepunim radnim vremenom, na neodređeno ili određeno vrijeme, ali ne kraće od ¼ punog sedmičnog radnog vremena, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano a članom 43. da radnik koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca može za ostatak radnog vremena da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca i da na taj način ostvari puno radno vrijeme.

18. Koliko iznosi najduže dnevno radno vrijeme na koje se radnik može prijaviti u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?

U Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, radnik može biti prijavljen na dnevno radno vrijeme u trajanju od najviše osam časova, bez obzira da li je radnik zaključio jedan ugovor o radu sa punim radnim vremenom ili više ugovora o radu sa nepunim radnim vremenom.

Član 57. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16), propisuje je da puno radno vrijeme radnika iznosi 40 časova sedmično a stav 4. da radnik može zaključiti ugovor o radu s punim radnim vremenom samo sa jednim poslodavcem.

19. Kako Poreska uprava ovjerava obrasce za prijavu / odjavu obveznika doprinosa u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa?
Područne jedinice Poreske uprave Republike Srpske, koje su nadležne za poslove prijema i obrade Obrazaca PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, Obrazaca PD3110 – Prijava / Promjena / Odjava individualne uplate doprinosa, Obrazaca PD3120 - Prijava / Odjava uplate doprinosa u određenim okolnostima i Obrazaca PD3210 - Zahtjev za odjavu obveznika doprinosa, koji su objavljeni u prilogu Pravilnika o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 4/13), potvrđivanje prijema istih vrše tako što u polju “bar kod“, koje je sastavni dio navedenoh obrazaca, nalijepe bar kod broj pod kojim je obrazac zaprimljen. Pored toga, u odjeljku „Ovjera“ – „Ovjera Poreske uprave“, ovlašćeni službenici područnih jedinica Poreske uprave upisuju datum prijema navedenih obrazaca, te zaprimljene obrasce ovjeravaju ličnim potpisom.
20. Da li je poslodаvac dužan da radniku uruči kopiju prijave u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?
Shodno članu 16. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16), poslodvac je dužan da radnika prijavi u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i uruči mu kopiju prijave.
21. Da li Poreska uprava izdaje uvjerenja o statusu obveznika doprinosa u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa?
Poreska uprava, na zahtjev obveznika doprinosa, izdaje uvjerenja o statusu obveznika doprinosa u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.
22. Kako radnik može provjeriti da li ga je poslodavac prijavio u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?

S obzirom da se podaci iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa smatraju poreskom tajnom, podatke o registraciji u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa radnik može provjeriti lično u svim područnim jedinicama Poreske uprave Republike Srpske.

Pored toga, svako fizičko lice može i putem interneta, korišćenjem elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srpske, provjeriti podatke o prijavama na obavezna osiguranja (naziv i JIB uplatioca doprinosa, osnov osiguranja, radno vrijeme – broj časova dnevno, stvarna stručna sprema, početak osiguranja, prestanak osiguranja). Da bi poreski obveznik koristio elektronske usluge Poreske uprave, odnosno dobio pristupne podatke (korisničko ime i lozinka), potrebno je da popuni i Poreskoj upravi dostavi Zahtjev za aktviranje elektronskih usluga.

23.Da li se promjena ličnog imena obveznika doprinosa posebno prijavljuje Poreskoj upravi putem prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?

Nakon što promjena ličnog imena (ime i/ili prezime) bude sprovedena u evidencijama nadležnog organa unutrašnjih poslova, u skladu sa propisima kojima je uređen način promjene ličnog imena građana, promjenu ličnog imena nije potrebno posebno prijavljivati Poreskoj upravi putem prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Ažuriranje ličnih podataka o obvezniku doprinosa, što uključuje i podatke o ličnom imenu, vrši se automatski na osnovu evidencija nadležnih organa unutrašnjih poslova.

U slučaju potrebe, uplatilac ili obveznik doprinosa može kontaktirati nadležnu područnu jedinicu Poreske uprave Republike Srpske, kako bi Poreska uprava po službenoj dužnosti izvršila ažuriranje podataka o ličnom imenu obveznika doprinosa u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

24.Da li se prijave za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa mogu podnositi elektronskim putem?

Da, počevši od 28. juna 2019. godine, sve prijave za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa mogu se podnositi i elektronskim putem.

25.Kako se podnosi elektronska prijava za registraciju obveznika doprinosa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa?

Elektronska prijava za registraciju obveznika doprinosa (osiguranih lica / osiguranika) u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa podnosi se preko portala: Elektronske usluge Poreske uprave Republike Srpske. Podnosilac elektronske prijave za registraciju obveznika doprinosa dužan je da na portalu potvrdi svoj identitet, navodeći identitet korisnika (korisničko ime) i lozinku dodjeljenu od starne Poreske uprave Republike Srpske. Pristupni podaci (korisničko ime i lozinka) obezbjeđuju se podnošenjem Zahtjeva za dodjelu pristupnih prava za podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku. U ime podnosioca prijave za registraciju obveznika doprinosa, prijavu može podnijeti fizičko ili pravno lice koje poseduje elektronski sertifikat Poreske uprave Republike Srpske, a na osnovu ovlašćenja za podnošenje prijave (Zahtjev za davanje / opoziv ovlašćenja). Prilikom podnošenja prijave za registraciju obveznika doprinosa podnose se dokazi na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo obveznika doprinosa (ugovor o radu, rješenje nadležnog organa i dr.), odnosno prestanak statusa obveznika doprinosa, što je propisano Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske. Skenirana dokumentacija obavezno se dostavlja u PDF formatu i veličina priloženog dokumenta ne smije biti veća od 2 megabajta. U postupku podnošenja prijave za registraciju obveznika doprinosa, nakon prijave na portal, vrši se provjera da li je podnosilac prijave za registraciju ovlašćen za podnošenje prijave i da li prijava sadrži sve podatke koji su potrebni za registraciju obveznika doprinosa. Takođe, kod elektronske prijave obveznika doprinosa automatski se popunjavaju svi podaci koji su na početku obrade obrasca poznati: JIB uplatioca doprinosa, naziv uplatioca doprinosa, adresa, telefon. Automatska polja označena su sivom bojoj i popunjavaju se (ili ažuriraju) prilikom snimanja prijave. Ukoliko su svi podaci ispravno popunjeni, prijava za registraciju dobija status “spremna za potpis” i preko aplikacije „e-potpis“, prijava se potpisuje. Ako se u postupku podnošenja prijave utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za prihvatanje prijave, prijava se odbacuje a podnosilac prijave se obavještava o razlozima neprihvatanja prijave. Ukoliko prijava za registraciju obveznika doprinosa ne bude prihvaćena, podnosilac prijave, nakon što otkloni razloge zbog kojih prijava nije prihvaćena, može podnijeti novu prijavu. Sve elektronske prijave za registraciju obveznika doprinosa podliježu provjeri ispravnosti a nadležna područna jedinica Poreske uprave koja provjerava ispravnost elektronske prijave određuje se prema sjedištu uplatioca doprinosa (poslodavca, organa koji podnosi prijavu i sl.). Nakon što prijava za registraciju obveznika doprinosa bude uspješno podnesena, korisnici sistema, korišćenjem elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srpske(https://eusluge.poreskaupravars.org/#/login), mogu provjeriti da li je obveznik doprinosa (radnik, izvršilac po osnovu ugovora o djelu, dobrovoljni osiguranik i dr.) prijavljen u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa. Aktiviranje ove usluge vrši se podnošenjem Zahtjeva za aktiviranje elektronskih usluga (Obrazac Z-EU), koji se predaje nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave. Pored toga, nakon što prijava za registraciju obveznika doprinosa bude uspješno podnesena, korisniku sistema otvara se PDF forma prijave koja je elektronski potpisana. U skladu sa članom 16. Zakona o radu, poslodavac je dužan da radniku uruči kopiju prijave.


OBAVJEŠTENJA I INFORMACIJE
31.01.2018.
Način prijavljivanja ugovora o dopunskom radu u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Obavještavamo poreske obveznike da se prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa obveznika doprinosa koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o dopunskom radu, počev od 1. januara 2018. godine, vrši putem Obrasca PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Ugovor o dopunskom radu (brojčana oznaka / šifra: 51).  

Napominjemo da su fizička lica (obveznici doprinosa) koja ostvaruju naknadu po osnovu ugovora o dopunskom radu u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad i radni odnosi, prema članu 6. Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17), koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine, obavezno osigurani na penzijsko i invalidsko osiguranje.

Takođe, članom 207. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16), propisano je da radnik koji je zaključio ugovor o radu s punim radnim vremenom može, bez saglasnosti poslodavca, zaključiti ugovor o radu sa drugim poslodavcem za rad do polovine punog radnog vremena pod uslovom da se radno vrijeme radnika kod tih poslodavaca vremenski ne podudara i da se ne radi o obavljanju poslova iz člana 167. ovog zakona.

24.01.2018.
Način prijavljivanja obveznika doprinosa - lica koje samostalno obavljaju ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Obavještavamo poreske obveznike da se obveznici doprinosa - lica koja samostalno obavljaju ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje, koja su upisana u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadležne organizacije, pod uslovom da nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju, u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa prijavljuju putem Obrasca PD3110 – Prijava / Promjena / Odjava individualne uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Ugostiteljska djelatnost u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje (brojčana oznaka / šifra: 52).  

Napominjemo da su lica koja samostalno obavljaju ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje, koja su upisana u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadležne organizacije, pod uslovom da nisu obveznici doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnici prava na penziju, prema članu 5. stav 5. Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17), koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine, obavezno osigurana na zdravstveno osiguranje.

Osnovica za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje iznosi 30% od prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, a prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srpske“, shodno članu 11. tačka 3. navedenog zakona.

15.01.2018.
Novi način prijavljivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u Jedinstveni sistem registracije kontrole i naplate doprinosa

Obavještavamo poreske obveznike da se prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa obveznika doprinosa koji je sa poslodavcem zaključio ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, počev od 1. januara 2018. godine, vrši putem Obrasca PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa, u kojem se kao osnov obaveze plaćanja doprinosa navodi: Ugovor o privremenim i povremenim poslovima (brojčana oznaka / šifra: 27).

Napominjemo da su fizička lica (obveznici doprinosa) koja u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa obavljaju privremene ili povremene poslove, prema članu 4. Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17), koji je stupio na snagu 1. januara 2018. godine, obavezno osigurani na penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje.

Takođe, članom 204. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16), propisano je da za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 90 radnih dana u kalendarskoj godini i da ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu poslodavac može da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:
1) nezaposlenim licem;
2) radnikom koji radi nepuno radno vrijeme - do punog radnog vremena;
3) članom omladinske ili studentske zadruge, u skladu sa posebnim propisima;
4) korisnikom starosne penzije.

Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе је člаnicа IOTA-е

iota Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе primlјеnа је u punоprаvnо člаnstvо Intrа-еvrоpskе оrgаnizаciје pоrеskih uprаvа (IOTA) nа 8. Gеnеrаlnој skupštini kоја је оdržаnа оd 14. dо 16. јunа 2004. gоdinе u Prаgu. www.iota-tax.org

2002-2019 © Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе