Nоvоsti

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Svе nоvоsti
slika
<јул 2024>
понутосречетпетсубнед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011
NAREDBA O UPLAĆIVANJU ODREĐENIH PRIHODA BUDŽETA REPUBLIKE
Redni broj NAZIV PROPISA Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Ćir Lat
1. Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova 59/13 23.07.2013. Preuzmi pdf dokument  
1.1. Naredba o izmjenama naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova 117/13 28.12.2013. Preuzmi pdf dokument  
1.2. Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova 73/14 26.08.2014. Preuzmi pdf dokument  
1.3 Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova 33/15 01.05.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.4 Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova 114/16 29.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.5 Naredba o izmjeni naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova 73/17 11.08.2017. Preuzmi pdf dokument  
1.6 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova 4/18 25.01.2018. Preuzmi pdf dokument  
1.7 Naredba o izmjenama naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova 43/18 23.05.2018. Preuzmi pdf dokument  
1.8 Naredba o izmjenama naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova 121/18 29.12.2018. Preuzmi pdf dokument  
1.9 Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova, Službeni glasnik Republike Srpske 5/20 31.01.2020. Preuzmi pdf dokument  
1.10 Naredba o izmjenama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova, Službeni glasnik Republike Srpske 13/20 20.02.2020. Preuzmi pdf dokument  

RAČUNI JAVNIH PRIHODA REPUBLIKE SRPSKE ZA OPŠTE UPLATE
RB NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
1 „Sberbank“ a.d. Banja Luka 567-241-82000004-96
2 „NLB Banka“ a.d. Banja Luka 562-099-00000556-87
3 Uni Credit Bank a.d. Banja Luka 551-001-00008915-56
4 „KOMERCIJALNA BANKA“ a.d. Banja Luka 571-010-00002020-18
5 Addiko Bank a.d. Banja Luka 552-000-00026269-20
6 Naša banka a.d. Bijeljina, Filijala Banja Luka 554-004-00000192-37
7 „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka 555-000-08053684-17
8 MF banka a.d. Banjaluka 572-103-00000090-72

RAČUNI JAVNIH PRIHODA OPŠTINA I GRADOVA

UPLATA POREZA NA NEPOKRETNOSTI IZ INOSTRANSTVA

Poreski obveznici koji imaju obavezu poreza na nepokretnosti a ne borave u Republici Srpskoj, za nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji grada Banja Luka, Bijeljina, Trebinje i Prijedor i opština Brod, Rudo, Laktaši, Kostajnica, Kozarska Dubica, Derventa, Šamac, Kotor Varoš, Stanari, Sokolac, Istočni Drvar, Srbac, Vukosavlje, Nevesinje, Višegrad, Novi Grad, Novo Goražde, Istočna Ilidža, Mrkonjić Grad, Pelagićevo, Gradiška, Prnjavor, Ugljevik i Lopare, uplatu poreza na nepokretnosti mogu izvršiti na devizne račune pomenutih opština/gradova, kako slijedi:

r/br. Opština/grad Banka SWIFT IBAN
1. Grad Banja Luka Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395551101010404537
2. Opština Brod NLB Banka a.d.-Filijala Doboj RAZBBA22 BA395620058043890150
3. Opština Rudo NLB Banka a.d.- Filijala Foča RAZBBA22 BA395620068123319521
4. Opština Laktaši Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395551101000243205
5. Opština Kostajnica Nova banka a.d.- Filijala Prijedor RAZBBA22 BA395620078070302376
6. Grad Bijeljina Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395551101010301717
7. Opština Kozarska Dubica NLB Banka a.d.- Filijala Kozarska Dubica RAZBBA22 BA395620108048590137
8. Grad Trebinje NLB Banka a.d. Banja Luka RAZBBA22 BA395620088046412003
9. Grad Prijedor NLB Banka a.d. Banja Luka Filijala Prijedor RAZBBA22 BA395620078038939657
10. Opština Šamac NLB Banka a.d. Banja Luka-Filijala Doboj RAZBBA22 BA395620118046432614
11. Opština Derventa Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395551101000243884
12. Opština Kotor Varoš Raiffeisen BANK dd Kotor Varoš RZBABA2S BA391610000117400178
13. Opština Stanari Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395550000021274349
14. Opština Sokolac NLB Banka a.d.- Filijala Istočno Sarajevo RAZBBA22 BA395620128098865721
15. Opština Istočni Drvar NLB Banka a.d. Banja Luka RAZBBA22 BA395620998152967379
16. Opština Srbac SBERBANK A.D. Banja Luka SABRBA2B BA395673530000023960
17. Opština Vukosavlje Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395550000046062117
18. Opština Nevesinje Addiko Bank a.d. Banja Luka HAABBA2B BA395520061775093367
19. Opština Višegrad NLB Banka a.d. Banja Luka RAZBBA22 BA395620068040619261
20. Opština Novo Goražde Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395550000047478511
21. Opština Istočna Ilidža Addiko Bank a.d. Banja Luka HAABBA2B BA395520203380327348
22. Opština Novi Grad Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395551101010354873
23. Opština Mrkonjić Grad NLB Banka a.d. Banja Luka RAZBBA22 BA395620998039059212
24. Opština Pelagićevo Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395550000044963689
25. Opština Gradiška SBERBANK A.D. Banja Luka SABRBA2B BA395673240000053511
26. Opština Prnjavor Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395551101000243787
27. Opština Ugljevik Nova banka a.d. Banja Luka NOBIBA22 BA395551101010397262
28. Opština Lopare NAŠA BANKA a.d.Bijeljina PAVLBA22 BA395547800060710391
29. Opština Kneževo NLB Banka a.d. Banja Luka RAZBBA22 BA395620998159088952

Napomena: Prilikom uplate poreza na nepokretnosti iz inostranstva u platnom nalogu je obavezno navesti da se radi o uplati poreza na nepokretnosti sa brojčanom oznakom vrsta prihoda: 714112, kao i jedinstveni identifikacioni broj (JIB) za pravna lica, odnosno jedinstveni matični broj (JMB) za fizička lica, a isti se nalaze na Poreskom računu za porez na nepokretnosti izdatim od strane Poreske uprave Republike Srpske.


BROJČANE OZNAKE (ŠIFRE) VRSTA JAVNIH PRIHODA

PRIHODI KOJI SE DIJELE IZMEĐU BUDŽETA REPUBLIKE I BUDŽETA OPŠTINA / GRADOVA I DRUGIH KORISNIKA JAVNIH PRIHODA

Opšti porez na promet proizvoda


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 715111 Opšti porez na promet po opštoj stopi
2 715112 Opšti porez na promet po nižoj stopi
3 715113 Opšti porez na promet na derivate nafte
4 715114 Opšti porez na promet na duvanske prerađevine
5 715115 Opšti porez na promet alkoholnih pića
6 715116 Opšti porez na promet kafe
7 715117 Opšti porez na promet lož-ulja


Porez na promet usluga


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 715211 Opšti porez na promet usluga po opštoj stopi
2 715212 Opšti porez na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu


Porez na dohodak


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 713111 Porez na prihode od samostalne djelatnosti
2 713113 Porez na lična primanja
3 713112 Porez na prihod od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu
4 713114 Porez na lična primanja lica koja samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost


Akciza


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 715311 Akciza na derivate nafte


Naknade za korišćenje drugih dobara od opšteg interesa


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722424 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina
2 722425 Naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
3 721224 Prihodi od zakupa zemljišta u svojini Republike Srpske (poljoprivredno zemljište)
4 722491 Koncesione naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa
5 722492 Koncesiona naknada za korišćenje elektroenergetskih objekata


Prihodi od nezakonito stečene imovine i imovinske koristi


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 723118 Oduzeta imovinska korist i sredstva dobijena prodajom oduzetih predmeta iz nadležnosti Republičke tržišne inspekcije


NAKNADE ZA KORIŠĆENJE VODA

Posebne vodoprivredne naknade


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722442 Naknada za vode za piće u javnom vodosnabdijevanju
2 722443 Naknada za vode za druge namjene i druge slučajeve namjene za ljudsku upotrebu
3 722444 Naknada za vode za navodnjavanje
4 722445 Naknada za vode i mineralne vode koje se koriste za flaširanje
5 722446 Naknada za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava koji koriste naftu ili naftne derivate
6 722447 Naknada za ispuštanje otpadnih voda
7 722448 Naknada za proizvodnju električne energije dobijene korišćenjem hidroenergije
8 722463 Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka
9 722464 Naknada za vode za uzgoj riba
10 722465 Naknada za vode za industrijske procese, uključujući i termoelektrane
11 722469 Naknada za uzgoj riba u kavezima potopljenim u površinskim vodama
12 722457 Naknada za upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja


PRIHODI KOJI PRIPADAJU BUDŽETU REPUBLIKE

Akcize


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 715312 Akciza na duvanske prerađevine
2 715313 Akciza na alkoholna pića
3 715314 Akciza na lož-ulje
4 715315 Akciza na kafu
5 715316 Akciza na bezalkoholna pića


Porez na dobit preduzeća


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 711211 Porez na dobit pravnih lica rezidenata Republike Srpske
2 711212 Porez na dobit pravnih lica nerezidenata Republike Srpske
3 711213 Porez po odbitku stranom pravnom licu


Porez na dohodak


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 711112 Porez na prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja
2 711311 Porez na prihode od kapitala
3 711111 Godišnji porez na dohodak građana
4 711312 Porez na prihode od zakupa ili podzakupa
5 711313 Porez na kapitalne dobitke


Ostali porezi na imovinu


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 714911 Porez na upotrebu motornih vozila
2 714915 Porez na držanje i nošenje oružja
3 714913 Porez na upotrebu i držanje čamaca, plovećih postrojenja i jahti
4 714914 Porez na upotrebu i držanje vazduhoplova i letjelica


Ostali porezi


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 719111 Poseban porez za redovno odvijanje željezničkog saobraćaja
2 719112 Porez na prihode od priređivanja igara na sreću i zabavnih igara


TAKSE

Republičke administrativne takse i naknade


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722111 Republičke administrativne takse
2 722119 Naknade za prijem u državljanstvo Republike Srpske i BiH, odricanje i otpust iz državljanstva Republike Srpske i BiH


Republičke sudske takse


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722211 Republičke sudske takse


Takse na određene proizvode i vršenje određene djelatnosti


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722452 Naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede


Druge takse


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722112 Posebna republička taksa
2 722115 Ostale administrativne takse po osnovu usluga Ministarstva unutrašnjih poslova


DRUGI PRIHODI

Novčane kazne


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 723111 Novčane kazne za prekršaje i troškovi prekršajnog postupka za prekršaje propisane zakonom
2 723114 Novčane kazne za krivična djela
3 723115 Novčane kazne za prekršaje koje izriču nadležani republički organi


Prihodi od nezakonito stečene imovine i imovinske koristi


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 723119 Oduzeta sredstva i imovinska korist u postupcima iz nadležnosti republičkih organa


Prihodi koje ostvaruju državni organi i organizacije


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722511 Prihodi republičkih organa i organizacija
2 722513 Carinsko evidentiranje
3 722515 Posebna taksa u postupku prinudne naplate


Naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa – šume


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722434 Sredstva za proširenu reprodukciju šuma – naknada za unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma
2 722436 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske – prosta reprodukcija
3 722437 Naknada za obavljanje poslova od opšteg interesa u šumama u privatnoj svojini
4 722438 Naknada za zakup zemljišta, izuzimanje zemljišta, iskrčenu šumu i sredstva od nezakonito stečene koristi iz šume
5 722433 Naknada za korišćenje ostalih šumskih proizvoda


Naknade za priređivanje igara na sreću


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722481 Naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću
2 722482 Naknada za priređivanje elektronskih lutrijskih igara na sreću
3 722483 Naknada za priređivanje elektronskih igara na sreću u kazinu
4 722484 Naknada za priređivanje kladioničkih igara na sreću
5 722485 Naknada za priređivanje igara na sreću na automatima
6 722486 Naknada za priređivanje internet igara na sreću
7 722487 Naknada za priređivanje zabavnih igara
8 722488 Naknada za priređivanje nagradnih igara
9 722489 Ostale naknade za priređivanje igara na sreću


Ostale naknade


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722422 Naknada za inostrana drumska vozila
2 722471 Naknade za troškove branilaca po službenoj dužnosti
3 722472 Naknade ostalih troškova krivičnog postupka
4 722458 Naknade za korišćenje lovnog fonda


Ostale naknade


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 716111 Carina
2 716112 Posebna taksa na uvezenu robu


Ostali prihodi


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 721111 Prihodi od dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima i finansijskim institucijama
2 721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava
3 729113 Ostali republički neporeski prihodi
4 729114 Ostali ukinuti republički prihodi


PRIHODI DRUGIH KORISNIKA I PRIHODI KOJI SE DIJELE IZMEĐU REPUBLIKE, OPŠTINA I GRADOVA I DRUGIH KORISNIKA JAVNIH PRIHODA


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722423 Naknada za puteve koja se plaća pri godišnjoj registraciji vozila na motorni pogon
2 722456 Naknada za protivgradnu zaštitu
3 722118 Posebna republička taksa na derivate nafte
4 722467 Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara
5 722321 Boravišna taksa
6 722427 Naknada za Auto-moto savez
7 722466 Naknade za finansiranje premjera i uspostavu katastra nekretnina
8 722331 Naknada za evidentiranje naknade za opterećenje životne sredine otpadom
9 722332 Naknada za upravljanje otpadom koji opterećuje životnu sredinu


PRIHODI BUDŽETA OPŠTINE, ODNOSNO GRADA

Porez na imovinu


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 714111 Porez na imovinu
2 714211 Porez na nasljeđe i poklon
3 714311 Porez na prenos nepokretnosti i prava
4 714112 Porez na nepokretnosti


Porez na dohodak


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 711113 Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva


Porez na dobitke od igara na sreću


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 719113 Porez na dobitke od igara na sreću


Administrativne takse


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722121 Opštinske administrativne takse


KOMUNALNE TAKSE

Lokalne komunalne takse


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722311 Komunalne takse za držanje životinja
2 722312 Komunalne takse na firmu
3 722313 Komunalne taksa za držanje motornih drumskih i priključnih vozila
4 722314 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe
5 722315 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru
6 722316 Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima
7 722317 Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije
8 722318 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa
9 722319 Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima koje je za to odredila SO
10 722391 Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja
11 722392 Komunalna taksa za držanje i korišćenje poslovnih prostorija i poslovnih naprava na vodi, osim pristana koji se koristi u pograničnom riječnom saobraćaju
12 722393 Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje vrše održavanje i obilježavanje plovnih puteva, državni organi, organi lokalne samouprave
13 722394 Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi
14 722395 Komunalna taksa za korišćenje obale u poslovne svrhe
15 722396 Komunalne takse na ostale predmete taksiranja


Posebna taksa na teritoriji grada


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722131 Gradske administrativne takse


DRUGI PRIHODI BUDŽETA OPŠTINE / GRADA

Novčane kazne


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 723121 Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisne aktom skupštine opštine kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku


Prihodi koje ostvarju organi i organizacije opština / gradova


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722521 Prihodi opštinskih organa uprave
2 722591 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika


Naknada za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 721223 Prihodi od zemljišne rente
2 722411 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta
3 722412 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta
4 722435 Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta – sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova opštine ostvarena prodajom šumskih sortimenata
5 722461 Naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa
6 722462 Naknada za korišćenje mineralnih voda


Naknada za korišćenje puteva


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722421 Naknada za korišćenje puteva


Sredstva samodoprinosa


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 729121 Samodoprinos na teretoriji opštine / grada


Ostali prihodi


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 722449 Naknada za odvodnjavanje (od pravnih lica i građana)
2 729124 Ostali opštinski neporeski prihodi
3 722468 Ostali opštinski neporeski prihodi


PRIHODI FONDOVA


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 712199 Doprinosi na lična primanja, naknade i prihode osiguranika za obavezno osiguranje


Prihodi Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 712113 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
2 712114 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dokup staža
3 712121 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koje isplaćuje Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
4 712122 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za određene kategorije lica van radnog odnosa od obveznika iz člana 16. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
5 712123 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se naknadno utvrđuje staž osiguranja po rješenju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
6 712124 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za dobrovoljno osiguranje
7 712125 Doprinos po osnovu uplata duga iz ranijih godina
8 712129 Ostali doprinosi


Prihodi Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 712132 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica za slučaj povreda na radu i profesionalnog oboljenja iz člana 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju
2 712141 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzije i korisnika drugih novčanih naknada koji uplaćuju fondovi za penzijsko i invalidsko osiguranje
3 712142 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koje plaća Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
4 712143 Doprinos za prošireno zdravstveno osiguranje
5 712144 Doprinos za zdravstveno osiuranje iz budžeta Republike za lica kojima je priznato pravo po osnovu Zakona o pravima boraca
6 712145 Doprinos za zdravstveno osiguranje po osnovu duga iz ranijih godina
7 712146 Doprinos za zdravstveno osiguranje po osnovu inostranog osiguranja
8 712147 Doprinos za zdravstveno osiguranje po osnovu materijalnog obezbjeđenja od strane Centra za socijalni rad
9 712148 Doprinos za zdravstveno osiguranje iz budžeta Republike za nezaposlena lica
10 712149 Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje


Prihodi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 712152 Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti lica koja se dobrovoljno osiguravaju za slučaj nezaposlenosti
2 712159 Ostali doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti


Prihodi Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 712161 Doprinos za dječiju zaštitu po drugim osnovama propisanim Zakonom o dječijoj zaštiti
2 712169 Ostali doprinosi


Prihodi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 712171 Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom


Prihodi Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 712172 Poseban doprinos za solidarnostŠIFARNIK OPŠTINA I GRADOVA
SPISAK OPŠTINA I GRADOVA SA BROJČANIM OZNAKAMA
NAZIV OPŠTINE / GRADA ŠIFRA OPŠTINE / GRADA
Milići 001
Banja Luka 002
Bijeljina 005
Bileća 006
Kozarska Dubica 007
Gradiška 008
Krupa na Uni 009
Brod 010
Novi Grad 011
Petrovac 012
Šamac 013
Bratunac 015
Brčko 016
Šifra opštine „016“- Brčko koristi se kod plaćanja odgovarajuće vrste doprinosa prema fondovima socijalne sigurnosti i organizacijama socijalnog osiguranja kod kojih su obveznici prijavljeni, odnosno ostvaruju pravo na određenu vrstu osiguranja
Čajniče 023
Čelinac 025
Derventa 027
Doboj 028
Foča 031
Gacko 033
Pelagićevo 034
Novo Goražde 036
Petrovo 038
Han Pijesak 041
Jezero 043
Osmaci 045
Kalinovik 046
Ribnik 050
Kotor Varoš 053
Kupres 055
Laktaši 056
Lopare 059
LJubinje 061
Modriča 064
Vukosavlje 066
Mrkonjić Grad 067
Nevesinje 069
Donji Žabar 072
Prijedor 074
Prnjavor 075
Rogatica 078
Rudo 080
Oštra Luka 081
Istočna Ilidža 085
Istočno Novo Sarajevo 088
Pale 089
Istočni Stari Grad 090
Trnovo 091
Kneževo 093
Sokolac 094
Srbac 095
Srebrenica 097
Berkovići 099
Šekovići 100
Šipovo 102
Teslić 103
Istočni Drvar 105
Trebinje 107
Ugljevik 109
Višegrad 113
Vlasenica 116
Zvornik 119
Kostajnica 135
Istočni Mostar 136
Stanari 138

FORMA I SADRŽAJ NALOGA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA


Uplata se vrši putem platnog naloga koji se popunjava prema uputstvu datom u tabeli:


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda
1 Ime pošiljaoca Ime pošiljaoca, adresa i broj telefona
2 Svrha doznake Opis prihoda koji se uplaćuje
3 Ime primaoca Ime primaoca
4 Datum uplate Datum uplate
5 Račun pošiljaoca:
###-###-########-##
Račun pošiljaoca
(polje se ne popunjava ako se plaća u gotovini)
6 Račun primaoca:
###-###-########-##
Račun primaoca
7 Iznos Iznos koji se uplaćuje u KM
8 Hitno Transakcija koja se izvršava odmah ide putem RTGS sistema
9 Broj poreskog obveznika Jedinstveno identifikuje poreskog obveznika koji vrši uplatu (JIB) ili (JMBG)
10 Vrsta uplate 0: redovna, 1: prinudna naplata po rješenju ili odluci, 2: povrat novca, 3. plaćanja obaveza po sporazumu zaključenom sa Poreskom upravom RS, 4: dugovanja po rješenjima kontrolnih organa iz ranijih godina.
11 Vrsta prihoda ######: šifra prihoda koji se plaća
12 Poreski period: od Početak poreskog perioda (dd/mm/gg)
13 Poreski period: do Završetak poreskog perioda (dd/mm/gg)
14 Opština ###: šifra opštine: poreski obveznik popunjava šifru opštine prema šifarniku opština, prilikom uplate poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda
15 Budžetska organizacija

Šifra budžetske organizacije #######

(prema šifarniku Ministarstva finansija)
16 Poziv na broj ########## Za uplatu po fakturi, za uplatu carine - poziv na broj carinske fakture, registarski broj obveznika za uplatu doprinosa fondova i slično

VRSTE PRIHODA KOD KOJIH SE UPISUJE ŠIFRA BUDŽETSKE ORGANIZACIJE

Kod popunjavanja naloga za uplatu određene vrste prihoda u polju “budžetska organizacija“ potrebno je upisati odgovarajuću šifru budžetske organizacije prema sljedećem:


RB Vrsta prihoda Naziv prihoda Šifra budžetska organizacija
1 722511 Prihod republičkih organa i organizacija Odgovarajuća šifra budžetske organizacije koja je korisnik prihoda
2 722515 Posebna taksa u postupku prinudne naplate Odgovarajuća šifra budžetske organizacije Poreske uprave Republike Srpske
3 722211 Republička sudska taksa Odgovarajuća šifra budžetske organizacije - suda koji vodi postupak
4 723114 Novčane kazne za krivična djela Odgovarajuća šifra budžetske organizacije - suda koji je vodio postupak
5 723115 Novčane kazne za prekršaje koje izriču nadležni republički organi Odgovarajuća šifra budžetske organizacije - republičkog organa koji je vodio postupak, za kazne izrečene u prekršajnom postupku ili prekršajnim nalogom od 31.12.2006. godine
6 723119 Oduzeta sredstva i imovinska korist u postupcima iz nadležnosti republičkih organa Odgovarajuća šifra budžetske organizacije - republičkog organa koji je vodio postupak
7 722591 Vlastiti prihodi opštinskih budžetskih korisnika Odgovarajuća šifra budžetske organizacije budžetskog korisnika opštine koja je uvela sistem trezorskog poslovanja
8 722521 Prihodi opštinskih organa uprave Odgovarajuća šifra budžetske organizacije - opštinskog organa uprave
9 722471 Naknade troškova branilaca po službenoj dužnosti Odgovarajuća šifra budžetske organizacije - okružnog suda ili osnovnog suda koji je vodio postupak
10 722472 Naknada ostalih troškova krivičnog postupka Odgovarajuća šifra budžetske organizacije – okružnog suda ili osnovnog suda koji je vodio postupak

Za uplaćivanje ostalih vrsta prihoda iz Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova, budžetskih fondova i fondova koristi se “šifra budžetske organizacije“ 9999999.

Kod uplaćivanja na vrstu prihoda, šifra “723111“ Novčane kazne za prekršaje i troškovi prekršajnog postupka za prekršaje propisanim zakonom (Zakon o prekršajima iz Republike Srpske, objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 34/06) i šifru “723121“ Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom opštine, odnosno grada, obavezno je popunjavanje polja “poziv na broj“, koji označava broj prekršajnog naloga ili rješenja suda koji se evidentira u Centralnom registru novčanih kazni.

Banke su obavezne da broj unesen u polju “poziv na broj“ kontrolisati po modulu 11 sa ponderima “987698769“.


Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе је člаnicа IOTA-е

iota Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе primlјеnа је u punоprаvnо člаnstvо Intrа-еvrоpskе оrgаnizаciје pоrеskih uprаvа (IOTA) nа 8. Gеnеrаlnој skupštini kоја је оdržаnа оd 14. dо 16. јunа 2004. gоdinе u Prаgu. www.iota-tax.org

2002-2019 © Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе