Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

АКТУЕЛНО

Новости

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


PREGLED PROPISA
ZAKONI
Redni broj PROPISI O FISKALIZACIJI Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Ćir. Lat.
  ZAKONI
1. Zakon o fiskalnim kasama 96/07 14.08.2007 Преузми pdf документ  
1.1 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 01/11 13.01.2011 Преузми pdf документ  
1.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 65/14 01.08.2014 Преузми pdf документ  
1.3 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 21/15 27.03.2015 Преузми pdf документ  
1.4 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama 58/19 17.07.2019 Преузми pdf документ  

PRAVILNICI
Redni broj PRAVILNICI O FISKALIZACIJI Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Ćir. Lat.
  PRAVILNICI
1. Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase 13/08 21.02.2008 Преузми pdf документ  
1.1 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
2 Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala 13/08 21.02.2008 Преузми pdf документ  
2.1 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
3 Pravilnik o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije 13/08 21.02.2008 Преузми pdf документ  
3.1 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
4 Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga 13/08 21.02.2008 Преузми pdf документ  
5 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
6 Pravilnik o sadržaju Zapisnika o uništavanju fiskalnog modula 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
7 Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
8 Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
8.1 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 16/09 14.03.2009 Преузми pdf документ  
9. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
10 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 74/08 20.08.2008 Преузми pdf документ  
11 Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice softverske aplikacije 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
12 Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice terminala 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
13 Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice fiskalne kase 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
14 Pravilnik o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
14.1 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
15 Pravilnik o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
15.1 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja 121/08 31.12.2008 Преузми pdf документ  
16 Pravilnik o sadržaju i vođenju knjige dnevnih izvještaja 18/08 07.03.2008 Преузми pdf документ  
17 Pravilnik o dinamici fiskalizacije 55/08 21.06.2008 Преузми pdf документ  
17.1 Ispravka Pravilnika o dinamici fiskalizacije 73/08 16.08.2008 Преузми pdf документ  
17.2 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 92/08 08.10.2008 Преузми pdf документ  
17.3 Pravilnik o iznjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 118/08 24.12.2008 Преузми pdf документ  
17.4 Pravilnik o dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 127/08 08.01.2009 Преузми pdf документ  
17.5 Pravilnik o iznjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 21/09 01.04.2009 Преузми pdf документ  
17.6 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 58/09 08.07.2009 Преузми pdf документ  
18 Pravilnik o izgledu i sadržaju oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekta 71/08 08.08.2008 Преузми pdf документ  
19 Pravilnik o izgledu i sadržaju obavještenja koje obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga 71/08 08.08.2008 Преузми pdf документ  
20 Pravilnik o izgledu servisne, fiskalne i programske plombe 71/08 08.08.2008 Преузми pdf документ  
21 Pravilnik o sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima 16/09 14.03.2009 Преузми pdf документ  
22 Pravilnik o sadržaju evidencije o fiskalizovanim kasama 16/09 14.03.2009 Преузми pdf документ  
23 Pravilnik o sadržaju zahtjeva za promjenu naziva i adrese prodajnog mjesta 16/09 14.03.2009 Преузми pdf документ  
24 Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa 86/14 07.10.2014 Преузми pdf документ  
25 Pravilnik o uslovima, postupku i načinu izvršenja mjere zabrane obavljanja djelatnosti... 25/15 10.04.2015 Преузми pdf документ  
26 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o zanatskim djelatnostima 80/18 06.09.2018 Преузми pdf документ  
27 Šifarnik zemalja     Преузми Excel документ  

OBRASCI
Redni broj NAZIV OBRASCA Dokument
  Zahtjevi za korekciju podataka prenesenih sa fiskalnih sistema na FTP server PU
1. Zahtjev za korekciju dnevnih izvještaja - veleprodaja Преузми Word документ
2. Zahtjev za korekciju dnevnih izvještaja - maloprodaja Преузми Word документ
  Primjeri zahtjeva za korekciju podataka prenesenih sa fiskalnih sistema na FTP server PU
1. Primjer korekcije, maloprodaja, promet Преузми pdf документ
2. Primjer korekcije, maloprodaja, reklamacija Преузми pdf документ
3. Primjer korekcije, veleprodaja, reklamacija Преузми pdf документ

IZVJEŠTAJ O POSLANIM DNEVNIM IZVJEŠTAJIMA SA FISKALNIH KASA

PITANJA I ODGOVORI
1. . Šta se smatra prometom dobra na veliko, budući da su ti prometi u smislu člana 5. stav 3, tačka p) Zakona o fiskalnim kasama oslobođeni od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase?
Članom 9. stav 1. Zakona o trgovini („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 6/07, 52/11, 67/13 i 106/15) propisano je da trgovina na veliko je skup svih poslovnih aktivnosti u vezi sa prodajom robe ili usluga licima koja kupuju radi dalje prodaje ili korišćenja u poslovne svrhe. U smislu Zakona o fiskalnim kasama promet dobara na veliko je promet roba (proizvoda) radi dalje prodaje, prerade i u poslovne svrhe i promet usluga–izvozne usluge i usluge između PDV obveznika (i davalac i korisnik usluge u PDV sistemu). Promet dobara na veliko poreski obveznik nije dužan registrovati preko fiskalne kase, odnosno izdati kupcu fiskalni račun.
2. Ukoliko se radi o komisionoj prodaji, na koji iznos glasi fiskalni račun? Da li glasi samo na vrijednost usluge, budući da se radi o prodaji tuđe robe?
Članom 20. Zakona o trgovini („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 6/07, 52/11, 67/13 i 106/15) propisano je da su komisione usluge one usluge koje obavlja komisionar u svoje ime a za račun komitenta kada vrši jedan ili više poslova nabavke ili prodaje robe koju mu komitent povjeri, uz naknadu. Trgovac koji vrši ovu vrstu usluga dužan da vodi evidenciju o primljenoj i prodatoj robi, odnosno isporučenoj robi i izvršenim uslugama, a što je propisano članom 51. istog zakona. Fiskalni račun u komisionoj prodaji glasi na ukupnu vrijednost prometa , odnosno glasi na onaj iznos koliko zajedno iznosi vrijednost prodate robe i izvršene usluge (iznos na fiskalnom računu=vrijednost robe+vrijednost usluge).
3. Da li se ostvareni promet prilikom prodaje osnovnih sredstava registruje preko fiskalne kase?
Promet ostvaren prodajom osnovnog sredstva ne registruje se preko fiskalne kase..
4. Kako se vrši evidentiranje prometa za izvršene usluge u ugostiteljstvu? Da li se može klijentu izdati zbirni fiskalni račun za sve izvršene usluge (prenoćište+hrana+ piće +.....), ili se svaka usluga pojedinačno fiskalizuje?
Članom 5. stav 5. Z7akona o fiskalnim kasama je propisano da se momentom prometa roba, odnosno usluge smatra momenat kada je roba predata kupcu, odnosno kad je usluga izvršena, pa prema tome za svaku pojedinačno izvršenu uslugu u ugostitieljstvu izdaje se fiskalni račun, odnosno, odnosno promet od usluge se registruje preko fiskalne kase onako kako se usluga vrši.
5. Ukoliko se vrši žiralno plaćanje, da li se takvi prometi registruju preko fisklane kase?
Registrovanje prometa preko fiskalne kase ne zavisi od načina plaćanja, već od toga da li su prometi roba i usluga u smislu Zakona o fiskalnim kasama izuzeti od obaveze registrovanja preko fiskalne kase i ukoliko se plaćanje roba i usluga koje nisu izuzete od obaveze registrovanja preko fiskalne kase vrši žiralno na bazi fakture (računa) u fakturu,odnosno račun obavezno se unosi broj fiskalnog računa na osnovu koga je registrovan promet preko fiskalne kase, shodno članu 71. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama.
6. Da li klijent ima pravo da ne plati trobu (uslugu) ukoliko mu nije izdat fiskalni račun?
Članom 72. stav 1. tačka v) Zakona o fiskalnim kasama propisano je da klijent ima pravo da ne plati robu (uslugu) i da zadrži robu (uslugu) ukoliko mu nije izdat fiskalni račun.
7. Da li su poljoprivredna gazdinstava u obavezi da za ostvarene promete izdaju fiskalne račune?
Poljoprivredna gazdinstva ukoliko nisu PDV obveznici nisu u obavezi da za ostvareni promet izdaju fiskalne račune iz razloga što su članom 5. stav 1. tačka a) Zakona o fiskalnim kasama takvi prometi oslobođeni fiskalizacije.Poljoprivredna gazdinstva koja su PDV obveznici, a koji proizvode sa poljoprivrednih gazdinstava prodaju radi dalje prodaje ili prerade ili pak pružaju usluge drugim PDV obveznicima nisu dužni za ovu vrstu prometa izdati fiskalni račun jer se navedeni promet smatra prometom dobara na veliko koji je u skladu sa članom 5.stav 3. tačka p) Zakona o fiskalnim kasama oslobođen registrovanja prometa preko fiskalne kase.
8. Ko je oslobođen od fiskalizacije novim izmjenama Zakona o fiskalnim kasama?
U skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o fiskalnim kasama, koji je u primjeni od 01.08.2014. godine, od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase oslobođeni su svi prometi robe na veliko, izvozne usluge kao i promet usluga između PDV obveznika u BiH, samostalni preduzetnici koji obavljaju zanatsku djelatnost kao mali preduzetnici u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje oporezivanje dohotka, osiguravajuća društva koja pružaju usluge osiguranja u Republici Srpskoj, djelatnost igara na sreću, kao i turističke usluge seoskih domaćinstava.
9. Koje su obaveze poreskih obveznika koji su oslobođeni od fiskalizacije?
Poreski obveznici koji su oslobođeni od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase, preko ovlaštenog servisera podnose Zahtjev za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa (Obrazac-ZBFRK).
10. Da li poreski obveznici koji su oslobođeni od fiskalizacije mogu da zadrže fiskalnu kasu u svrhu izdavanja računa?
Poreski obveznici prilikom podnošenja Zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa imaju mogućnost da u tom zahtjevu iskažu svoju namjeru da kasu zadrže u svrhu izdavanja računa o čemu će Poreska uprava izdati Rješenje.
11. Koje su obaveze preduzetnika koji su oslobođeni od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase?
Preduzetnici koji su Zakonom o fiskalnim kasama oslobođeni od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase, dužni su uz Zahtjev priložiti i Potvrdu od Zanatsko preduzetničke komore RS kojom se potvrđuje da isti obavlja zanatsku djelatnost i djelatnost starih i umjetničkih zanata. Kada je riječ o preduzetnicima koji su oslobođeni od obaveze registrovanja potrebno je naglasiti da se oslobađanje odnosi na dvije kategorije preduzetnika i to:

 • koji obavljaju djelatnost starih i umjetničkih zanata za promet od prodaje sopstvenih proizvoda;
 • koji obavljaju zanatsku djelatnost i imaju status malog preduzetnika
12. Da li poreski obveznik koji je prije izmjena Zakona o fiskalnim kasama imao fiskalnu kasu za veleprodajni način rada može istu zadržati za izdavanje računa licima koja nisu PDV obveznici?
Poreski obveznik koji ostvaruje i promet koji nije izuzet od obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase, nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o fiskalnim kasama, nastavlja da registruje na postojećoj fiskalnoj kasi promet koji podliježe obavezi registrovanja.

PROIZVOĐAČI I SERVISERI
R. Br. Naziv preduzeća Kod proizvođača Status proizvođača Web site
1 DIGIT A ovlašćeni www.digit-rs.com

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 83a/2, Banja Luka
Kontakt telefon: 051/227-510, 227-520
Faks: 051/227-521
E-mail: fiskalne.kase@digit-rs.com, digit@digit-rs.com


Odobreni fiskalni sistemi:
 1. Fiskalni štampač tipa PARTNER V, softverska aplikacija VLP_FISKAL i terminal HIT-CP01 V, za veleprodajni način rada
 2. Fiskalni štampač tipa PARTNER, softverska aplikacija FISKAL-PARTNER i terminal HIT-CP01
 3. Fiskalna kasa FAVOURITE i terminal HIT-F02
 4. Fiskalna kasa e.Xpert i terminal SIM 300
 5. Fiskalna kasa EX300 i terminal SIM 300

Potpisan je Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Ministarstva trgovine i turizma i DOO "DIGIT" Banjaluka, dana 22.10.2008. godine, Ugovor broj 14-01-27-U-1/08.

1.1 SERVISERI

Ovlašteni servisi:
Servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka (DIGIT)

2 MIKROELEKTRONIKA E ovlašćeni www.mikroelektronika.net

Adresa: Blagoje Parovića bb-Novakovići, Banja Luka
Kontakt telefon: 051/389-030, 389-040
Faks: 051/389-044
E-mail: info@mikroelektronika.net

Odobreni fiskalni sistemi:
 1. Fiskalni štampač tipa HYBRID, softverska aplikacija F-link h ili F-link hp i terminal DTT-007, za maloprodjni i veleprodajni način rada
 2. Fiskalna kasa tipa ALTERA i terminal DTT-002, Mikroelektronika
 3. Fiskalna kasa tipa IMPERA i terminal DTT-002, Mikroelektronika
 4. Fiskalna kasa tipa INVENTA i terminal DTT-002, Mikroelektronika
 5. Fiskalni štampač tipa PROFESSIONAL, softverska aplikacija F-link ili F-link hp i terminal DTT-003
 6. Fiskalni štampač ME P1000C, softversku aplikaciju F-link ME-C i terminal tipa ME C, za maloprodajni i veleprodajni način rada
 7. Fiskalna kasa tipa ME K20C i terminal tipa ME S registrovanog proizvođača ''Mikroelekronika'' a.d. Banja Luka, za maloprodajni način rada

Potpisan je Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Ministarstva trgovine i turizma i Mikroelektronike A.D. Banja Luka, dana 31.07.2008. godine, Ugovor broj 14-01-26-U-1/08.

2.1 SERVISERI

Ovlašteni servisi:
Servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka (MIKROELEKTRONIKA)

3 GALEB GROUP K ovlašćeni www.galeb.com

Adresa: Cara Uroša 107, Bijeljina
Kontakt telefon: 055/211-471
Faks: 055/211-468
E-mail: galebbn@teol.net

Odobreni fiskalni sistemi:
 1. Fiskalna kasa tipa MP55-Plus i terminal DTT005-Plus
 2. Fiskalna kasa tipa MP5000-Plus i terminal DTT005-Plus
 3. Fiskalni štampač tipa FP550-Plus, softverska aplikacija FisPLUS i terminal DTT005G-Plus

Potpisan je Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Ministarstva trgovine i turizma i "GALEB GROUP" d.o.o. Bijeljina, dana 17/10/08 godine, Ugovor broj 14-01-44-U-1/08.

3.1 SERVISERI

Ovlašteni servisi:
Servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka (GALEB GROUP)

4 ARIUS J registrovani www.arius.ba
Adresa: Jovana Dučića 49, Banja Luka
Kohtakt telefon: 051/313-666
Faks: 051/305-794
E-mail: fiskalna-kasa@arius.ba
5 LANAKO M registrovani www.lanaco.com
Adresa: Knjaza Miloša 15, Banja Luka
Kontakt telefon: 051/335-500
Faks: 051/335-508
E-mail: office@lanaco.com
6 ANEKS O registrovani www.aneks.com
Adresa: Krajiških Brigada 113, Banja Luka
Kontakt telefon: 051/333-900, 241-543
Faks: 051/214-545
E-mail: office@aneks.com
7 "MG FISKAL" D.O.O. T registrovani  
Adresa: Vidovdanska 33, Banja Luka
Kontakt telefon: 066/441-218

Uputstvа zа pоdеšаvаnjе vеb prеtrаživаčа zа pristup sеrvеru Fiskаl Pоrеskе uprаvе Rеpublikе SrpskеOBAVJEŠTENJA I INFORMACIJE

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске