Nоvоsti

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Svе nоvоsti
slika
<јул 2024>
понутосречетпетсубнед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

NovostiA- / A / A+

1.10.2020 Rezultati javne konkurencije

Poreska uprava objavljuje rezultate javne konkurencije.

30.9.2020 Ističe rok za uplatu prve rate poreza na nepokretnosti

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike poreza na nepokretnosti da danas, 30. septembra 2020. godine, ističe rok za uplatu prve rate poreza na nepokretnosti za 2020. godinu.

S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike koji to još nisu uradili da blagovremeno izmire prvu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2020. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

Naime, Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa, a sa ciljem da se poreskim obveznicima olakša izvršavanje ove obaveze, prolongirani su rokovi za plaćanje obaveza za porez na nepokretnosti za ovu godinu, pa je rok za plaćanje prve rate sa 30. juna pomjeren na 30. septembar, dok je rok za plaćanje druge rate tih obaveza sa 30. septembra prolongiran za 31. decembar 2020. godine.

S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da u propisanim rokovima izmire svoje obaveze za porez na nepokretnosti za ovu godinu, kako sebe ne bi doveli u situaciju da im iznos bude uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate, jer bilo kakvo sankcionisanje svakako nije krajnji cilj Poreske uprave Republike Srpske.

29.9.2020 Poreznici i privrednici zajedno protiv sive ekonomije

Poreska uprava Republike Srpske i Unija udruženja poslodavaca RS moraju biti aktivni partneri u suzbijanju sive ekonomije, tako da nastavak još jače saradnje u narednom periodu treba da bude prioritet, posebno kada je u pitanju suzbijanje rada na crno i nelojalne konkurencije.

Zaključeno je to na sastanku direktora Poreske uprave RS Gorana Maričića i njegovih saradnika sa Sašom Trivićem, predsjednikom Unije udruženja poslodavaca RS i Sašom Aćićem, direktorom Unije udruženja poslodavaca RS, koji je održan danas u sjedištu Poreske uprave RS u Banjaluci.

Centralna tema ovog konstruktivnog sastanka bile su zajedničke aktivnosti na suzbijanju neformalne ekonomije u Republici Srpskoj, a razgovarno je i o procesima digitalizacije u Poreskoj upravi RS, te je konstatovano da je Poreska uprava RS u tom smislu napravila veliki iskorak, sa ciljem da poreskim obveznicima olakša izvršavanje njihovih poreskih obaveza. S tim u vezi, istaknuta je potreba za što masovnijim korištenjem elektronskih usluga koje je omogućila Poreska uprava RS, a koje se odnose prije svega na elektronsko podnošenje svih poreskih prijava, dostavljanje akata elektronskim putem i drugi vidovi elektronske komunikacije sa Poreskom upravom RS, što je posebno značajno u sadašnje vrijeme kada sveopšta situacija sa korona virusom utiče na brojne poslovne procese i ograničava direktnu komunikaciju. Pored toga, sagovornici su razgovarali i o mogućnostima za razmjenu informacija i podataka.

Direktor Maričić je istakao da je Poreska uprava Republike Srpske veliki dio svojih aktivnosti usmjerila na suzbijanje sive ekonomije i da je za što uspješniju borbu protiv sive ekonomije potrebna i podrška poslovne zajednice, koja se prije svega ogleda u prijavljivanju onih koji rade nelegalno, jer predstavljaju nelojalnu konkurenciju.

„Naše opredjeljenje je da, zajedno sa poslovnom zajednicom u Republici Srpskoj, napravimo još ozbiljnije korake ka smanjenju obima sive ekonomije u Republici Srpskoj, a što je i jedan o prioriteta Vlade RS“, rekao je direktor Maričić.

24.9.2020 Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Poreska uprava objavljuje sastav konkursne komisije i spisak kandidata za prijem pripravnika.

15.9.2020 Omogućena dostava računa direktno na mejl vlasnika

Poreska uprava Republike Srpske omogućila je novu uslugu poreskim obveznicima-vlasnicima nepokretnosti, koji od sada svoj poreski račun za porez na nepokretnosti mogu dobijati na ličnu mejl adresu.

Ova nova usluga Poreske uprave je nastavak aktivnosti na pojednostavljenju procedura i digitalizaciji procesa u ovoj instituciji, sa ciljem da poreski obveznici na lakši, brži, jednostavniji i jeftiniji način izvršavaju svoje poreske obaveze, odnosno da Poreska uprava RS bude joše efikasniji servis građana. Ova nova usluga je posebno korisna za poreske obveznike-vlasnike nepokretnosti iz Republike Srpske, koji žive ili rade u inostranstvu, a koji od sada svoje poreske račune mogu dobijati na mejl adresu, te pravovremeno izmiriti svoje obaveze i na taj način izbjeći eventualne sankcije.

Naime, ova nova usluga Poreske uprave RS omogućena je novim Zakonom o poreskom postupku RS kojim je konkretizovan način dostavljanja elektronskim putem, u smislu da se poreski obveznik saglasi sa tim načinom dostavljanja, te se dostavljanje vrši na adresu elektronske pošte poreskog obveznika. S tim u vezi, Poreska uprave Republike Srpske je na svojoj internet stranici, u sekciji Nepokretnosti, postavila stručno uputstvo za davanje saglasnosti za dostavljanje poreskih akata elektronskom poštom i obrazac saglasnosti za dostavljanje poreskih akata. Poreski obveznik samo treba da popuni obrazac saglasnosti, navede svoju mejl adresu i da lično ili poštom dostavi popunjen i potpisan obrazac nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave RS. Oni koji se odluče za ovu novu uslugu po dobijanju poreskog računa na mejl adresu imaju obavezu da sa svog mejla potvrde prijem i tu se završava kompletna procedura.

Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom poziva poreske obveznike da popune i potpišu obrazac saglasnosti i dostave Poreskoj upravi RS i na taj način steknu mogućnost dobijanja poreskog računa za nepokretnosti na mejl adresu i tako uštede i vrijeme i novac i sebi i Poreskoj upravi Republike Srpske.

Strane:
Prva
Nazad
[1]
2
3
4
6
Naprijed
Poslednja

Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе је člаnicа IOTA-е

iota Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе primlјеnа је u punоprаvnо člаnstvо Intrа-еvrоpskе оrgаnizаciје pоrеskih uprаvа (IOTA) nа 8. Gеnеrаlnој skupštini kоја је оdržаnа оd 14. dо 16. јunа 2004. gоdinе u Prаgu. www.iota-tax.org

2002-2019 © Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе