Nоvоsti

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Svе nоvоsti
slika
<јул 2024>
понутосречетпетсубнед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

Obrasci i uputstvaA- / A / A+

Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

Poreske prijave

POREZ NA DOHODAK
Redni broj PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA DOHODAK Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početni datum prvog poreskog perioda Krajnji datum posljednjeg poreskog perioda
  I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obarazaca
1. Pravilnik o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice 26/16     Preuzmi pdf dokument  
1.1 Mjesečna prijava poreza po odbitku,
Obrazac 1002
  01.09.2018. Preuzmi Excel dokument  
1.1.1. Formule za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate za period počev od 01.02.2011. godine   01.01.2018.   Preuzmi pdf dokument  
1.1.2. Pregled tipovi prihoda od kapitala koji se unose u dodatni list DL4   01.09.2015.   Preuzmi pdf dokument  
1.1.3. Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002   26.02.2019.   Preuzmi pdf dokument  
1.1.4. Tabela prosječnih mjesečnih plata objavljenih u Sl.gl.RS od Republičkog zavoda za statistiku RS   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.1.5. Primjeri obračuna bruto plate za lica koja se nalaze na porodiljskom odsustvu       Preuzmi pdf dokument  
1.2. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak,
Obrazac 1004
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  
1.2.1. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku,
Obrazac 1005
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  Preuzmi Excel dokument  
1.2.2. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti,
Obrazac 1006
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  
1.3. Akontacija poreza na dohodak,
Obrazac 1008
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  Preuzmi Excel dokument  
1.4. Poreska prijava za malog preduzetnika,
Obrazac 1007
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  Preuzmi Excel dokument  
1.5. Obavještajna prijava za dohodak ostvaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti,
Obrazac 1009
  01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.6. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak iz stranih izvora,
Obrazac 1010
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  
1.7. Zahtjev za status malog preduzetnika,
Obrazac 1011
  01.04.2016.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.8. Zahtjev za izdavanje poreske kartice,
Obrazac 1001
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  
1.9. Poreska kartica-izvod za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1001/1
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  
1.10. Poreska kartica-potvrda o ostvarenom dohotku,
Obrazac 1013
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  
1.11. Zahtjev za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1000
  01.09.2018.   Preuzmi Word dokument  
  II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE – propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak 22/11     Preuzmi pdf dokument  
1.1 Mjesečna prijava poreza po odbitku,
Obrazac 1002
  01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  
1.1. Mjesečna prijava poreza po odbitku,
Obrazac 1002
22/11 01.03.2011. 31.03.2014. Preuzmi pdf dokument  
1.1.1.2 Način popunjavanja Mjesečne prijave za porez po odbitku-Obrazac 1002 73/11 01.03.2011. 31.01.2014. Preuzmi pdf dokument  
1.1.1.1. Formule i koeficijenti za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate   01.01.2011. 31.01.2014. Preuzmi pdf dokument  
1.1.1.2. Pregled tipovi prihoda od kapitala koji se unose u dodatni list DL4   01.02.2011. 31.01.2014.    
1.1.1.3.1 Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002   01.01.2011. 31.01.2014.    
1.1.3.2 Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.1.1.4. Tabela prosječnih mjesečnih plata objavljenih u Sl.gl.RS od Republičkog zavoda za statistiku RS   01.01.2011. 31.01.2014. Preuzmi pdf dokument  
1.2.1 Godišnja poreska prijava za porez na dohodak,
Obrazac 1004
  01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.2.2 Godišnja poreska prijava za porez na dohodak,
Obrazac 1004
22/11 01.01.2011. 31.12.2013. Preuzmi pdf dokument  
1.2.1.1 Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku,
Obrazac 1005
  01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.2.1.2 Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku,
Obrazac 1005
22/11 01.01.2011. 31.12.2013. Preuzmi pdf dokument  
1.2.1.1. Primjer popunjavanja godišnje poreske prijave za porez na dohodak (1004 i 1005) za 2011. godinu   01.01.2011. 31.12.2011. Preuzmi pdf dokument  
1.2.2.1 Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti,
Obrazac 1006
  01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.2.2.2 Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, Obrazac 1006 22/11 01.01.2011. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.2.2.2. Primjer popunjavanja godišnje poreske prijave za porez na dohodak (1004 i 1005) za 2014. godinu - Novosti 27.03.2015.   01.01.2014. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokument Preuzmi pdf dokument  
1.3.1 Akontacija poreza na dohodak,
Obrazac 1008
  01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.3.2 Akontacija poreza na dohodak,
Obrazac 1008
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.4.1 Poreska prijava za malog preduzetnika,
Obrazac 1007
  01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.4.2 Poreska prijava za malog preduzetnika,
Obrazac 1007
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.5. Obavještajna prijava za dohodak ostvaren po osnovu zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti,
Obrazac 1009
22/11 01.01.2011. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.6. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak iz stranih izvora,
Obrazac 1010
  01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.6. Zahtjev za status malog preduzetnika,
Obrazac 1011
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.11. Zahtjev za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1000
  01.01.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.7.1 Zahtjev za izdavanje poreske kartice,
Obrazac 1001
  01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.7.2 Zahtjev za izdavanje poreske kartice,
Obrazac 1001
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.8.1. Poreska kartica-izvod za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1001/1
  01.04.2016. 31.08.2016. Preuzmi Word dokument  
1.8.2. Poreska kartica-izvod za umanjenje poreske osnovice,
Obrazac 1001/1
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument  
1.9.1 Poreska kartica-potvrda o ostvarenom dohotku,
Obrazac 1013
  01.04.2016. 31.08.2018. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
1.9.2 Poreska kartica-potvrda o ostvarenom dohotku,
Obrazac 1013
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak 22/14     Preuzmi pdf dokument  
2.1. Mjesečna prijava poreza po odbitku,
Obrazac 1002
22/14 01.04.2014. 30.04.2016. Preuzmi pdf dokument  
2.1.1. Primjer popunjavanja obrasca 1002 (bruto i neto princip) - u Novostima 81 stranica, 26.02.2014.   01.02.2014. 31.08.2015. Preuzmi pdf dokument  Preuzmi pdf dokument  Preuzmi pdf dokument  Preuzmi pdf dokument  
2.1.2. Formule i koeficijenti za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate   01.01.2013. 31.08.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.1.3. Pregled tipovi prihoda od kapitala koji se unose u dodatni list DL4   01.02.2014. 31.08.2015.    
2.1.4. Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002   01.02.2014. 31.12.2015.    
2.1.5. Tabela prosječnih mjesečnih plata objavljenih u Sl.gl.RS od Republičkog zavoda za statistiku RS   01.02.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.2. Godišnja poreska prijava za porez na dohodak,
Obrazac 1004
22/14 01.01.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.2.1. Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku,
Obrazac 1005
22/14 01.01.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
1.2.2.1. Primjer popunjavanja godišnje poreske prijave za porez na dohodak (1004 i 1005) za 2015. godinu - Novosti stranica 27, 29.03.2016.   01.01.2015. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.1.2.1. Formule za računanje bruto ličnih primanja, prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine i prihoda od kapitala po osnovu neto isplate za period počev od 01.02.2011. godine   01.09.2015. 31.12.2017. Preuzmi pdf dokument  
2.3. Pregled tipova posebnih isplata koje se iskazuju pod vidom isplate VI6 u DL6 obrasca 1002   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument  

POREZ NA DOBIT
Redni broj PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA DOBIT Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene poreske prijave Ćir. Lat.
Početni datum prvog poreskog perioda Krajnji datum poslednjeg poreskog perioda
  I Važeći propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca poreskih prijava poreza na dobit 11/17     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Obrazac 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  
1.2. Obrazac 1102-Dodaci uz Godišnju poresku prijavu za porez na dobit, Obrazac 1102   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument Preuzmi Excel dokument  
1.3. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit 77/19 01.01.2019.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
2. Pravilnik o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje 47/16     Preuzmi pdf dokument  
2.1. Godišnja prijava kontrolisanih transakcija   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  
2.2. Izjava o prihodu i korisniku prihoda od dividendi, kamata i autorskih prava, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i ...   31.12.2017.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
2.3. Godišnja prijava poreza po odbitku   01.01.2017.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
2.3.1. Uputstvo o popunjavanju Godišnje prijave poreza po odbitku i Primjer popunjene Godišnje prijave poreza po odbitku   01.01.2017.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi pdf dokument  
  II Nevažeći propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit 129/06     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Obrazac 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.2. Obrazac 1102-Dodaci uz poresku prijavu poreza na dobit   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.3. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit   01.01.2007. 31.12.2013.    
1.4. Obrazac 1105-Konsolidovana poreska prijava   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.5. Obrazac 1106-Zahtjev za status malog poreskog obveznika   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.6. Obrazac 1107-Poreska prijasva malog poreskog obveznika   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.7. Obrazac 1108-Obavještajna prijava za udruženje za poslovnu djelatnost   01.01.2007. 31.12.2007.    
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 110/07     Preuzmi pdf dokument  
2.1. Godišnja poreska prijava za porez na dobit, Obrazac 1101   01.01.2008. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument  
2.2. Obrazac 1102-Dodaci uz poresku prijavu poreza na dobit   01.01.2008. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument  
2.3. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit   01.01.2008. 31.12.2012. Preuzmi pdf dokument  
2.4. Obrazac 1105-Konsolidovana poreska prijava   01.01.2008. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.5. Obrazac 1106-Zahtjev za status malog poreskog obveznika   01.01.2008. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.6. Obrazac 1107-Poreska prijasva malog poreskog obveznika   01.01.2008. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
2.7 Obrazac 1108-Obavještajna prijava za udruženje za poslovnu djelatnost   01.01.2008. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit 17/13     Preuzmi pdf dokument  
3.1. Obrazac 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit   01.01.2013. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
3.2. Obrazac 1102-Dodaci uz poresku prijavu poreza na dobit   01.01.2013. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
3.3. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit   01.01.2013. 31.12.2017. Preuzmi pdf dokument  
3.4. Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit   01.01.2017. 31.12.2019. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument Preuzmi Excel dokument  
3.5. Zahtjev za nižu poresku stopu, oslobađanje od poreza ili povrat poreza po osnovu prihoda od usluga, kamata i autorskih prava, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izmenju BIH   15.06.2016.   Preuzmi pdf dokument  

REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA
Redni broj PRIJAVE ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početak primjene obrasca Prestanak važenja obrasca
  I VAŽEĆE PRIJAVE ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA / Propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika 4/13     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Obrazac PR-1 – Prijava za registraciju/ evidentiranje pravnog lica   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.1.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-1   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Obrazac PR-2 – Prijava za registraciju/ evidentiranje preduzetnika   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.2.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-2   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.3. Obrazac PR-3 – Prijava za registraciju/ evidentiranje stranca   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.3.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-3   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.4. Obrazac PPR-1 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju pravnog lica   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.4.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-1   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.5. Obrazac PPR-2 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju preduzetnika   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.5.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-2   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.6. Obrazac PPR-3 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju stranca   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.6.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-3   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.7. Obrazac PR-1A – Prijava registracije povezanih/ udruženih pravnih lica   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.7.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PR-1A   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.8. Obrazac PPR-1A - Prijava promjene o registraciji povezanih/ udruženih pravnih lica   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.8.1. Uputstvo za popunjavanje obrasca PPR-1A   02.02.2013.   Preuzmi pdf dokument  
1.9. Obrazac-PR – Potvrda o registraciji   02.02.2013.      
1.10. Obrazac-PE – Potvrda o evidentiranju   02.02.2013.      
1.11. Obrazac-PO – Potvrda o odjavi   02.02.2013.      
  II NEVAŽEĆE PRIJAVE ZA REGISTRACIJU PORESKIH OBVEZNIKA / Propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 104/03     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Obrazac PZR-1 – Prijava za registraciju po osnovu obavljanja djelatnosti, sa uputstvom za popunu obrasca PZR-1   18.12.2003. 06.01.2007.    
1.2. Obrazac PZR-2 – Prijava promjena o registraciji, sa uputstvom za popunu obrasca PZR-2   18.12.2003. 02.04.2010.    
1.3. Obrazac-PR – Potvrda o registraciji   18.12.2003. 02.04.2010.    
1.4. Obrazac-PE – Potvrda o evidentiranju   18.12.2003. 02.04.2010.    
1.5. Obrazac-PO – Potvrda o odjavi   18.12.2003. 02.04.2010.    
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 129/06     Preuzmi pdf dokument  
2.1. Obrazac PR-1 – Prijava za registraciju pravnog lica, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PR-1   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.2. Obrazac PR-2 – Prijava za registraciju preduzetnika, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PR-2 za preduzetnike i njihove organizacione jedinice   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.3. Obrazac PR-3 – Prijava za registraciju stranca-fizičkog lica, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PR-3 za fizička lica - strance   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.4. Obrazac PPR-1 – Prijava promjene o registraciji pravnog lica, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PPR-1   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.5. Obrazac PPR-2 – Prijava promjene o registraciji preduzetnika, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PPR-2 i njihove organizacione jedinice   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.6. Obrazac PPR-3 – Prijava promjene o registraciji stranca-fizičkog lica, sa uputstvom za popunjavanje obrasca PPR-3   07.01.2007. 02.04.2010.    
3. Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 25/10     Preuzmi pdf dokument  
3.1. Obrazac PR-1 – Prijava za registraciju/ evidentiranje pravnog lica   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.2. Obrazac PR-2 – Prijava za registraciju/ evidentiranje preduzetnika   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.3. Obrazac PR-3 – Prijava za registraciju/ evidentiranje stranca-fizičkog lica   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.4. Obrazac PPR-1 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju pravnog lica   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.5. Obrazac PPR-2 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju preduzetnika   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.6. Obrazac PPR-3 – Prijava promjene o registraciji/ evidentiranju stranca-fizičkog lica   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.7. Obrazac-PR – Potvrda o registraciji   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.8. Obrazac-PE – Potvrda o evidentiranju   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.9. Obrazac-PO – Potvrda o odjavi   03.04.2010. 01.02.2013.    

OSTALE PORESKE PRIJAVE
Redni broj OSTALE PORESKE PRIJAVE Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početni datum prvog poreskog perioda Krajnji datum prvog poreskog perioda
  I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE - Propis objavljivanja obarazaca
1. Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 11/19     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO   01.01.2019.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  
  II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE - Propis objavljivanja obrazaca
1. Obrasci poreske prijave za registrovano oružje 113/03     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO   01.01.2004. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokument  
2. Uputstvo za podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 89/14     Preuzmi pdf dokument  
2.1. Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO   01.01.2015. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
3. Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 25/16     Preuzmi pdf dokument  
3.1. Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO   01.01.2016. 18.02.2019. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Excel dokument  

PORESKE PRIJAVE ZA OSTALE NAKNADE
Redni broj PORESKE PRIJAVE ZA OSTALE NAKNADE Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početni datum prvog poreskog perioda Krajnji datum posljedljeg poreskog perioda
  I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 12/19     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON   01.04.2018.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
  II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 8/15     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON   01.01.2015. 31.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
2. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 89/14     Preuzmi pdf dokument  
2.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON   01.01.2014. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument  
3. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 111/10 i 115/10-ispravka     Preuzmi pdf dokument
Preuzmi pdf dokument
 
3.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON   01.01.2010. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokument  
4. Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (Obrazac PP-ON) 84/16     Preuzmi pdf dokument  
4.1. Poreska prijava za ostale naknade, Obrazac PP-ON   01.01.2016. 18.02.2019. Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  

PORESKE PRIJAVE ZA TAKSE
Redni broj PORESKE PRIJAVE ZA TAKSE Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početni datum prvog poreskog perioda Krajnji datum posljednjeg poreskog perioda
  I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
  A) POSEBNA REPUBLIČKA TAKSA
1. Uputstvo za podnošenje poreske prijave za posebnu republičku taksu 8/15     Preuzmi pdf dokument  
1.1 PP GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu   01.01.2015.   Preuzmi pdf dokument  
  B) KOMUNALNA TAKSA
  Obrasci 113/03     Preuzmi pdf dokument  
1. PP KT – Poreska prijava za komunalanu taksu   01.01.2004.   Preuzmi pdf dokument  
  V) BORAVIŠNA TAKSA
1. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplćene boravišne takse 11/19     Preuzmi pdf dokument  
1.1 MP IBT Mjesečna prijava izvještaj boravišne takse   01.01.2019.   Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o iznosu obračunatog paušalnog iznosa boavišne takse 24/16     Preuzmi pdf dokument  
2.1 GP PIBT –Godišnja prijava paušalnog iznosa boravišne takse   01.01.2016.   Preuzmi pdf dokument Preuzmi Word dokument  
  II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obarazaca
  A) POSEBNA REPUBLIČKA TAKSA
1. Uputstvo za podnošenje poreske prijave za posebnu republičku taksu 89/14     Preuzmi pdf dokument  
1.1. PP GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu   01.01.2010. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokument  
1.2. PP GRT – Poreska prijava za posebnu republičku taksu   01.01.2014. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o obliku i sadržaju izvještaja o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplćene boravišne takse 49/06     Preuzmi pdf dokument  
2.1 MP IBT Mjesečna prijava izvještaj boravišne takse   01.06.2006.   Preuzmi pdf dokument  

PORESKE PRIJAVE IZ FISKALIZACIJE
Redni broj

PORESKE PRIJAVE IZ FISKALIZACIJE
(Propis objavljivanja obrasca)

Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početak primjene obrasca Prestanak važenja obrasca
1. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 18/08     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Zahtev za inicijalnu fiskalizaciju (Obrazac ZIF)   07.03.2008.      
2. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula 18/08     Preuzmi pdf dokument  
2.1 Zahtjev za zamjenu fiskalnog modula   07.03.2008.      
3. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 18/08     Preuzmi pdf dokument  
3.1 Zahtjev za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja   07.03.2008.      
4. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za promjenu naziva i adrese prodajnog mjesta 16/09     Preuzmi pdf dokument  
4.1 Zahtjev za promjenu naziva i aderese prodajnog mjesta   14.03.2009.      
5.

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa

86/14     Preuzmi pdf dokument  
5.1 Zahtjev za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa (Obratac ZBRFK)   07.10.2014.      
6. Pravilnik o sadržaju i vođenju knjige dnevnih izvještaja 18/08     Preuzmi pdf dokument  
6.1. Knjiga dnevnih izvještaja (Obrazac KDI)   07.03.2008.      
6.1.1 Knjiga dnevnih izvještaja (Obrazac KDI)   07.03.2008.      
7. Pravilnik o izgledu i sadržaju obavještenja
koje obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga
71/08     Preuzmi pdf dokument  
7.1 Obavještenje koje obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga   08.08.2008.      
8. Pravilnik o izgledu i sadržaju oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekta 71/08     Preuzmi pdf dokument  
8.1 Oznaka na objektu u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti   08.08.2008.      
  II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obarazaca          
  II NEVAŽEĆI PORESKI OBRASCI          
1. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa 16/09     Preuzmi pdf dokument  
1.1 Zahtjev za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa (Obratac ZBRFK)   14.03.2009. 06.10.2014.    

PRIJAVE ZA REGISTRACIJU U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA
Redni broj Prijave za ragistraciju u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početak primjene obrasca Prestanak važenja obrasca
  I Važeći obrasci Propis objavljivanja obrazaca
  Pravilnik o uslovima i načinu registracije i identifikacije poreskih obveznika 4/13     Preuzmi pdf dokument  
1. Obrazac PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa   01.01.2010.   Preuzmi pdf dokument  
2. Obrazac PD3110 – Prijava / Promjena / Odjava individualne uplate doprinosa   01.01.2010.   Preuzmi pdf dokument  
3. Obrazac PD3120 - Prijava / Odjava uplate doprinosa u određenim okolnostima   01.01.2010.   Preuzmi pdf dokument  
4. Obrazac PD3210 - Zahtjev za odjavu obveznika doprinosa   01.01.2010.   Preuzmi pdf dokument  
5. Obrazac PD3220 - Zahtjev za promjenu podataka o doprinosima u godišnjem uvjerenju   01.01.2010.   Preuzmi pdf dokument  
6. Obrazac PD3350 – Uvjerenje o uplaćenim doprinosima   01.01.2010.      
7. Objašnjenje o popunjavanju PD obrazaca       Preuzmi pdf dokument  

PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA NEPOKRETNOSTI
Redni broj PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA NEPOKRETNOSTI Službeni glasnik Republike Srpske Period primjene obrasca Ćir. Lat.
Početak primjene obrasca Prestanak važenja obrasca
  I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1. Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 100/16     Preuzmi pdf dokument  
1.1. Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN)   03.12.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.2. Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza i primjenu niže poreske stope (Obrazac ZOPN)   03.12.2016.   Preuzmi pdf dokument  
1.3 Prijava za promjenu vlasnika/odjavu nepokretnosti (Obrazac PVON)   03.12.2016.   Preuzmi pdf dokument  
2. Pravilnik o poreskom računu i načinu plaćanja poreza na nepokretnosti 100/16     Preuzmi pdf dokument  
2.1 Zahtjev za umanjenje poreske osnovice (Obrazac ZUPO)   03.12.2016.   Preuzmi pdf dokument  
  II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE-propis objavljivanja obrazaca
3. Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 16/09     Preuzmi pdf dokument  
3.1. Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN)   14.03.2009. 08.10.2009. Preuzmi pdf dokument  
3.2. Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza (Obrazac ZOPN)   14.03.2009. 08.10.2009. Preuzmi pdf dokument  
3.3. Prijava o promjeni namjene ili vrijednosti nepokretnosti (Obrazac PNVN)   14.03.2009. 08.10.2009. Preuzmi pdf dokument  
4. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu u fiskalni registar nepokretnosti 87/09     Preuzmi pdf dokument  
4.1. Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN)   09.10.2009. 02.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
4.2. Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza (Obrazac ZOPN)   09.10.2009. 02.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
4.3. Prijava o promjeni namjene ili vrijednosti nepokretnosti (Obrazac PNVN)   09.10.2009. 02.12.2016. Preuzmi pdf dokument  
4.4 Zahtjev za umanjenje poreske osnovice (Obrazac ZUPO) 29/09 23.04.2009. 02.12.2016. Preuzmi pdf dokument  

OSTALI OBRASCI
Redni broj OSTALI OBRASCI Ćir. Lat. Uputstva
         
1. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama - pravna lica/preduzetnici Preuzmi pdf dokument    
2. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama - fizička lica Preuzmi pdf dokument    
3. Zahtjev za preknjižavanje Preuzmi pdf dokument    
4. Zahtjev za izdavanje Izvoda o prijavljenim i plaćenim porezima Preuzmi pdf dokument    
5. Zahtjev za odgođeno plaćanje poreskih obaveza Preuzmi pdf dokument    
6. Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti za fizičko lice Preuzmi pdf dokument Преузми pdf документ  
7. Zahtjev za izdavanje uvjerenja u svrhu transfera sredstava sa računa nerezidenta Preuzmi pdf dokument Preuzmi pdf dokument  
8. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stanju obaveza poreza na nepokretnosti Preuzmi pdf dokument Preuzmi pdf dokument  
9. Izjava za odgođeno plaćanje poreskih obaveza Preuzmi pdf dokument    
10. Izjava o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinose za mart 2020. godine Preuzmi pdf dokument Преузми pdf документ Преузми pdf документ
11. Zahtjev o produženju roka na koji je odobreno odgođeno plaćanje poreskog duga Преузми pdf документ Преузми pdf документ    

Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе је člаnicа IOTA-е

iota Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе primlјеnа је u punоprаvnо člаnstvо Intrа-еvrоpskе оrgаnizаciје pоrеskih uprаvа (IOTA) nа 8. Gеnеrаlnој skupštini kоја је оdržаnа оd 14. dо 16. јunа 2004. gоdinе u Prаgu. www.iota-tax.org

2002-2019 © Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе