Nоvоsti

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Svе nоvоsti
slika
<јул 2024>
понутосречетпетсубнед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

NovostiA- / A / A+

22.12.2009.

Javni poziv za podnošenje godišnjih prijava u 2010. godini

16.12.2009.

„Web“ stranica Poreske uprave Republike Srpske proglašena najboljom u Bosni i Hercegovini

Magazin „Mobil Info“, koji se bavi temama iz informacionih tehnologija, u okviru tradicionalnog izbora najboljih „Web“ portala, u kategoriji „javna uprava“, proglasio je „Web“ stranicu Poreske uprave Republike Srpske www.poreskaupravars.org, najboljom internet stranicom u Bosni i Hercegovini za 2009. godinu.

14.12.2009.

Izvještaj o radu Poreske uprave Republike Srpske za period od 01.01 do 30.09. 2009. godine.

04.12.2009.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 30.11.2009. god.

U periodu od 01.01 do 30.11.2009. godine, ukupno je na račun javnih prihoda Republike Srpske uplaćeno jedna milijarda 640 miliona i 935 hiljada KM javnih prihoda, što je za 4% više u odnosu na isti period 2008. godine. Iz tabele naplaćenih javnih prihoda može se vidjeti da se od ukupno naplaćenih javnih prihoda, jedna milijarda i 629 miliona KM odnosi na direktne poreze, što je za 5% više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći porast naplaćenih javnih prihoda iskazan je po osnovu poreza na dobit i to za 17% a iskazan je porast naplate i po osnovu ostalih poreza i prihoda.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 30.11.2009. godine, iznose jednu milijardu 51 milion i 140 hiljada KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 17% u odnosu na naplaćene prihode fondova u istom periodu 2008. godine.

Od 20.03.2009. godine u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske je i kontrola i naplata doprinosa za zapošljavanje lica sa invaliditetom, te je sa 30.11.2009. godine, prikupljeno 886 hiljada KM doprinosa, Fonda za zapošljavanje i rehabilitaciju invalida.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda za period od 01.01. do 30.11.2009. godine, možete vidjeti u sljedećim tabelama.

04.11.2009.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 31.10.2009. god.

U periodu od 01.01 do 31.10.2009. godine, ukupno je na račun javnih prihoda Republike Srpske uplaćeno jednu milijardu 514 miliona i 140 hiljada KM javnih prihoda, što je za 5% više u odnosu na isti period 2008. godine. Iz tabele naplaćenih javnih prihoda može se vidjeti da se od ukupno naplaćenih javnih prihoda, jedna milijarda i 503 miliona KM odnosi na direktne poreze, što je za 6% više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći porast naplaćenih javnih prihoda iskazan je po osnovu poreza na dobit i to za 16% a iskazan je porast naplate i po osnovu ostalih poreza i prihoda.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 31.10.2009. godine, iznose 964 miliona i 938 hiljada KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 18 % u odnosu na naplaćene prihode fondova u istom periodu 2008. godine.

Od 20.03.2009. godine u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske je i kontrola i naplata doprinosa za zapošljavanje lica sa invaliditetom, te je sa 31.10.2009. godine, prikupljeno 733 hiljade KM doprinosa, Fonda za zapošljavanje i rehabilitaciju invalida.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda za period od 01.01. do 31.10.2009. godine, možete vidjeti u sljedećim tabelama.

26.10.2009.

Objavljena Poreska prijava za porez na dobitke od igara na sreću i zabavnih igara i naknada za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara – PP-ISZ

Obavještavamo poreske obveznike da je u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 92/09, u okviru Pravilnika o načinu obračuna i evidentiranja dobitaka od igara na sreću objavljena Poreska prijava za porez na dobitke od igara na sreću i zabavnih igara i naknada za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara – PP-ISZ.

Obrazac prijave je postavljen na „web“ stranici Poreske uprave: www.poreskaupravars.org u dijelu „Obrasci“.

08.10.2009.

Obavještenje za poreske obveznike u vezi izmjenjenih obrazaca za upis u fiskalni registar nepokretnosti

Obavještavamo poreske obveznike da je u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 87/09, objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u fiskalni registar nepokretnosti u čijem sastavu su izmjenjene prijave:

 • PFRN – Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti,
 • ZOPN - Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza,
 • PNVN - Prijava o promjeni namjene ili vrijednosti nepokretnosti,

U sastavu ovog pravilnika je i novi obrazac PVON - Prijava za promjenu vlasnika / odjavu nepokretnosti.

Obrasci su postavljeni na „web“ stranici Poreske uprave: www.poreskaupravars.org u dijelu „Obrasci“.

06.10.2009.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 30.09.2009. god.

U periodu od 01.01 do 30.09.2009. godine, ukupno je uplaćeno na račun javnih prihoda Republike Srpske jednu milijardu 368 miliona i 122 hiljada KM, javnih prihoda što je za 6% više u odnosu na isti period 2008. godine. Iz tabele naplaćenih javnih prihoda može se vidjeti da se od ukupno naplaćenih javnih prihoda, jedna milijarda i 358 miliona KM odnosi na direktne poreze, što je za 7% više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći porast naplaćenih javnih prihoda iskazan je po osnovu poreza na dobit i to za 17% a iskazan je porast naplate i po osnovu ostalih poreza i prihoda.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 30.09.2009. godine, iznose 866 miliona i 309 hiljada KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 19 % u odnosu na naplaćene prihode fondova u istom periodu 2008. godine.

Od 20.03.2009. godine u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske je i kontrola i naplata doprinosa za zapošljavanje lica sa invaliditetom, te je sa 30.09.2009. godine, prikupljeno 619 hiljada i 813 KM doprinosa Fonda za zapošljavanje i rehabilitaciju invalida.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda za period od 01.01. do 30.09.2009. godine, možete vidjeti u sljedećim tabelama.

07.09.2009.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 31.08.2009. god.

U periodu od 01.01 do 31.08.2009. godine, ukupno je uplaćeno na račun javnih prihoda Republike Srpske jednu milijardu 224 miliona i 516 hiljada KM, javnih prihoda što je za 7% više u odnosu na isti period 2008. godine. Iz tabele naplaćenih javnih prihoda može se vidjeti da se od ukupno naplaćenih javnih prihoda, jedna milijarda i 215 miliona KM odnosi na direktne poreze, što je za 9% više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći porast naplaćenih javnih prihoda iskazan je po osnovu poreza na dobit i to za 18% a iskazan je porast naplate i po osnovu ostalih poreza i prihoda.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 31.08.2009. godine, iznose 768 miliona i 929 hiljade KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 6 % u odnosu na naplaćene prihode fondova u istom periodu 2008. godine.

Od 20.03.2009. godine u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske je i kontrola i naplata doprinosa za zapošljavanje lica sa invaliditetom, te je sa 31.08.2009. godine, prikupljeno 505 hiljada i 891 KM doprinosa Fonda za zapošljavanje i rehabilitaciju invalida.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda za period od 01.01. do 31.08.2009. godine, možete vidjeti u sljedećim tabelama.

26.08.2009.

Obavještenje za poreske obveznike o roku za podnošenje prijave za upis u fiskalni registar nepokretnosti

Obavještavamo poreske obveznike, da je u toku intenzivna aktivnost Poreske uprave Republike Srpske u vezi prijavljivanja nepokretnosti.

Obzirom da je 30. septembar 2009. godine, krajnji rok za podnošenje Prijave za upis u fiskalni registar nepokretnosti – Obrazac PFRN, neophodno je da poreski obveznici koji nisu prijavili svoje nepokretnosti, to učine bez odlaganja.

Za sve one koji do 30. septembra 2009. godine, ne prijave svoje nepokretnosti, Poreska uprava će u skladu sa zakonom primjeniti mjere pokretanja prekršajnog postupka.

Poreski obveznici koji imaju pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti, uz prijavu PFRN, dužni su podnijeti i Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza – Obrazac ZOPN.

Takođe, poreski obveznici koji imaju pravo na umanjenje poreske osnovice za 50 m? za obveznika i po 10 m?, za svakog člana domaćinstva od procijenjene vrijednosti nepokretnosti, uz prijavu PFRN dužni su podnjeti i Zahtjev za umanjenje poreske osnovice – Obrazac ZUPO.

Svi gore navedeni obrasci (PFRN, ZOPN i ZUPO) podnose se u dva primjeraka a isti se mogu dobiti u svim područnim jedinicama Poreske uprave ili na „Web“ stranici PU www.poreskaupravars.org, u dijelu Obrasci>Ostali obrasci.

Detaljnije informacije o prijavljivanju nepokretnosti i novom načinu oporezivanja nepokretnosti u Republici Srpskoj, mogu se dobiti na brojeve telefona: 051 345 060 i 345 061, kao i kod službenika u svim područnim jedinicama Poreske uprave.

10.08.2009.

Saopštenje za poreske obveznike o roku za fiskalizaciju

Rok za fiskalizaciju poreskih obveznika čija je djelatnost: proizvodnja, veletrgovina, pružanje usluga između PDV obveznika na teritoriji BiH, izvozne usluge i zdravstvene usluge koje pružaju domovi zdravlja i bolnice koje se finansiraju iz Fonda zdravstvenog osiguranja ističe 15.08.2009.godine i Poreska uprava RS ovaj rok neće produžavati. Na tržištu se nalazi dovoljan broj fiskalnih kasa, koje zadovoljavaju tehničke karakteristike potrebne za ovu vrstu poreskih obveznika, pa su poreski obveznici treće grupe za fiskalizaciju dužni da do 15.08.2009.godine putem ovlašćenih servisa podnesu zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju (obrazac ZIF).

05.08.2009.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 31.07.2009. god.

U periodu od 01.01 do 31.07.2009. godine, ukupno je uplaćeno na račun javnih prihoda Republike Srpske 1 milijarda 80 miliona i 143 hiljade KM, javnih prihoda, što je za 8% više u odnosu na isti period 2008. godine. Iz tabele naplaćenih javnih prihoda može se vidjeti da se od ukupno naplaćenih javnih prihoda, 1 milijarda 71 milion i 487 hiljada KM odnosi na direktne poreze, što je za 9% više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći porast naplaćenih javnih prihoda iskazan je po osnovu doprinosa i to za 23%, a iskazan je porast naplate i po osnovu poreza na dobit za 16% kao i ostalih poreza i prihoda.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 31.07.2009. godine, iznose 674 miliona i 687 hiljada KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 23% u odnosu na naplaćene prihode fondova u istom periodu 2008. godine.

Od 20.03.2009. godine u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske je i kontrola i naplata doprinosa za zapošljavanje lica sa invaliditetom, te je do 31.07.2009. godine, prikupljeno 378 hiljada KM doprinosa Fonda za zapošljavanje i rehabilitaciju invalida.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda za period od 01.01. do 31.07.2009. godine, možete vidjeti u sljedećim tabelama.

04.08.2009.

Izvještaj o radu Poreske uprave Republike Srpske za period od 01.01 do 30.06. 2009. godine.

29.07.2009.

Pitanja i odgovori u vezi sa implementacijom Zakona o porezu na nepokretnosti


Pitanja i odgovori u vezi sa implementacijom Zakona o porezu na nepokretnosti
(« Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 110/08)

13.07.2009.

Predstavnici Poreske uprave Republike Srpske učestvovali na 13. Generalnoj skupštini Intra-evropske asocijacije poreskih uprava (IOTA), održanoj u Štokholmu od 09-10. jula 2009. godine.

Poreska uprava Republike Srpske je učestvovala u radu 13. Generalne skupštine Intra-evropske asocijacije poreskih uprava (IOTA), održanoj u Štokholmu od 09-10. jula 2009. godine.

Ovom godišnjem sastanku svih 45 članica IOTA, među kojima je i PURS, na najvišem menadžerskom nivou je vođena rasprava na temu „Borba protiv prevara-uspješne mjere poreske uprave u borbi protiv poreskih prevara uz uvažavanje ograničenja o tajnosti dokumenata.“

Na 13. Generalnoj skupštine donesena je Rezolucija u kojoj se ističe da pored dobre veze i povjerenja između poreske uprave i poreskih obveznika mora postojati i intenzivna i efikasna međunarodna saradnja, kao i razmjena ideja među poreskim upravama Evrope, onako kako to nalaže trenutna ekonomska situacija i nimalo laka borba protiv poreskih prevara.

Istom prilikom je zaključeno da pristup podacima poreskih obveznika mora biti u skladu sa osnovnim pravima na integritet i povjerljivost.

03.07.2009.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 30.06.2009. god.

U periodu od 01.01 do 30.06.2009. godine, ukupno je uplaćeno na račun javnih prihoda Republike Srpske 920 miliona i 397 hiljada KM, javnih prihoda što je za 9% više u odnosu na isti period 2008. godine. Iz tabele naplaćenih javnih prihoda može se vidjeti da se od ukupno naplaćenih javnih prihoda, 913 miliona KM odnosi na direktne poreze, što je za 9% više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći porast naplaćenih javnih prihoda iskazan je po osnovu poreza na dobit i to za 16% a iskazan je porast naplate i po osnovu ostalih poreza i prihoda.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 30.06.2009. godine, iznose 568 miliona i 832 hiljade KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 22% u odnosu na naplaćene prihode fondova u istom periodu 2008. godine.

Od 20.03.2009. godine u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske je i kontrola i naplata doprinosa za zapošljavanje lica sa invaliditetom, te je do 30.06.2009. godine, prikupljeno 239 hiljada KM doprinosa Fonda za zapošljavanje i rehabilitaciju invalida.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda za period od 01.01. do 30.06.2009. godine, možete vidjeti u sljedećim tabelama.

30.06.2009.

Obavještenje za poreske obveznike o produženju roka za fiskalizaciju

Obavještavamo poreske obveznike, čiji je rok za fiskalizaciju bio 30. 06. 2009. godine, da je rok produžen do 15. 08. 2009. godine, iz razloga što na tržištu još uvijek ne postoje fiskalne kase sa implementiranim veleprodajnim modom rada, te da su u tom roku obavezni, preko ovlašćenog servisa, podnijeti Poreskoj upravi zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju fiskalne kase.

10.06.2009.

Odgovori na pitanja postavljena na obuci radnika Poreske uprave koja se odnose na primjenu Zakona o porezu na nepokretnosti.

02.06.2009.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 31.05.2009. god.

U periodu od 01.01 do 31.05.2009. godine, ukupno je naplaćeno 766 miliona KM, javnih prihoda što je za 9% više u odnosu na isti period 2008. godine. Iz tabele naplaćenih javnih prihoda može se vidjeti da je naplaćeno 759 miliona i 555 hiljada KM direktnih poreza, što je za 10% više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći porast naplaćenih javnih prihoda iskazan je po osnovu poreza na dobit i to za 17% a iskazan je porast naplate i po osnovu ostalih poreza i prihoda.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 31.05.2009. godine, iznose 465 miliona i 709 hiljada KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 24% u odnosu na naplaćene prihode fondova u istom periodu 2008. godine.

Od 20.03.2009. godine u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske je i kontrola i naplata doprinosa za zapošljavanje lica sa invaliditetom, te je do 31.05.2009. godine, prikupljeno 151 hiljada KM doprinosa Fonda za zapošljavanje i rehabilitaciju invalida.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda za period od 01.01. do 31.05. 2009. godine, možete vidjeti u sljedećim tabelama.

05.05.2009.

Obavještenje za poreske obveznike o primjeni Zakona o igrama na sreću

Od 4. decembra 2008. godine u primjeni je Zakon o igrama na sreću, objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 110/08 od 26. novembra 2008.godine, a stupanjem na snagu istog prestali su da važe Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 6/99) i Zakon o porezima na igre na sreću i zabavne igre („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 5/99, 52/01, 25/02 i 52/06). Prestankom važenja navedenih Zakona prestaje da važi i poreska prijava za igre na sreću (PP-ISZ).

Do objavljivanja poreske prijave za igre na sreću po zakonu koji je na snazi, poreski obveznici su dužni da obračunaju poreze na igre na sreću u skladu sa zakonom, te isti uplate na vrste prihoda koje su propisane Naredbom o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradovi fondova („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 18/09).

05.05.2009.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 30.04.2009. god.

U periodu od 01.01 do 30.04.2009. godine, ukupno je naplaćeno 632 miliona i 793 hiljade KM, javnih prihoda što je za 11% više u odnosu na isti period 2008. godine. Iz tabele naplaćenih javnih prihoda može se vidjeti da je naplaćeno 627 miliona i 575 hiljada KM direktnih poreza, što je za 12% više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći porast naplaćenih javnih prihoda iskazan je po osnovu poreza na dobit i to za 20% a iskazan je porast naplate i po osnovu ostalih poreza i prihoda.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 30.04.2009. godine, iznose 378 miliona i 989 hiljada KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 27% u odnosu na naplaćene prihode fondova u istom periodu 2008. godine.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda za period od 01.01. do 30.04. 2009. godine, možete vidjeti u sljedećim tabelama.

09.04.2009.

Pitanja sa seminara na temu „Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i izmjene i dopune zakona o doprinosima“

09.04.2009.

Obavještenje za poreske obveznike u vezi slanja dnevnog izvještaja

Obavještavamo poreske obveznike da se obaveza formiranja i štampanja dnevnog izvještaja preko fiskalne kase odnosi samo na radne dane kada je obveznik ostvario promet.

03.04.2009.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 31.03.2009. god.

U periodu od 01.01 do 31.03.2009. godine, ukupno je naplaćeno 471 milion i 281 hiljada KM, javnih prihoda što je za 11% više u odnosu na isti period 2008. godine. Iz tabele naplaćenih javnih prihoda može se vidjeti da je naplaćeno 468 miliona i 106 hiljada KM direktnih poreza, što je za 13% više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći porast naplaćenih javnih prihoda iskazan je po osnovu poreza na dobit i to za 25% te po osnovu ostalih poreza i prihoda za 4%.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 31.03.2009. godine, iznose 274 miliona i 419 hiljada KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 29% u odnosu na naplaćene prihode fondova u istom periodu 2008. godine.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda za period od 01.01. do 31.03. 2009. godine, možete vidjeti u sljedećim tabelama.

25.03.2009.

Obavještenje za poreske obveznike

Obavještavamo poreske obveznike, čiji je rok za fiskalizaciju bio 31.03.2009. godine, da je rok produžen do 30. juna 2009. godine, iz razloga što na tržištu još uvijek ne postoje fiskalne kase sa implementiranim veleprodajnim modom rada, te da su u tom roku obavezni, preko ovlašćenog servisa, podnijeti Poreskoj upravi zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju fiskalne kase.

19.03.2009.

Obavještenje za poreske obveznike

Obavještavamo poreske obveznike da je objavljen Pravilnik o upisu u fisklani registar nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srpske broj 16/09) sa obrascima:

 • PFRN - Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti
 • ZOPN - Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza
 • PNVN - Prijava za promjenu namjene ili vrijednosti nepokretnosti

Navedeni obrasci mogu se dobiti u najbližoj područnoj jedninici Poreske uprave ili preuzeti sa "web" stranice Poreske uprave, u dijelu "Obrasci".

18.03.2009.

Obavještenje za poreske obveznike

Obavještavaju se poreski obveznici koji su u 2008. godini imali pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dobit za iznos ulaganja u mašine i opremu, da su akontacije poreza na dobit za 2009. godinu dužni utvrditi i plaćati primjenom poreske stope na osnovicu iz poreske prijave – 1101 za 2008.godinu prije umanjenja za iznos ulaganja, odnosno jednu dvanaestinu poreza na dobit iz 2008. godine koji iznos je utvrđen na osnovicu prije umanjenja za iznos ulaganja.

09.02.2009.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 28.02.2009. god.

U prva dva mjeseca 2009. godine, ukupno je naplaćeno 270 miliona i 733 hiljade KM, javnih prihoda što je za 9% više u odnosu na isti period 2008. godine. Iz tabele naplaćenih javnih prihoda može se vidjeti da je naplaćeno 268 miliona i 747 hiljade KM direktnih poreza, što je za 11% više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći porast naplaćenih javnih prihoda iskazan je po osnovu poreza na dobit i to za 9% i po osnovu ostalih poreza i prihoda za 41%.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 28.02.2009. godine, iznose 171 milion i 295 hiljada KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 26% u odnosu na naplaćene prihode fondova u istom periodu 2008. godine.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda za januar 2009. godine, možete vidjeti u sljedećim tabelama.

18.02.2009.

Saopštenje za javnost

28. februar 2009. godine, je krajnji rok za podnošenje Poreske prijave za porez na imovinu (Obrazac PP-PNI) i Godišnje poreske prijave za posebnu republičku taksu ( Obrazac PP-GRT).

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike da do navedenog roka podnesu poreske prijave za svoje poreske obaveze.

06.02.2009.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 31.01.2009. god.

U januaru mjesecu 2009. godine, ukupno je naplaćeno 104 miliona i 300 hiljada KM, javnih prihoda. Iz tabele naplaćenih javnih prihoda može se vidjeti da je naplaćeno 103 miliona i 500 hiljada KM direktnih poreza što predstavlja isti nivo naplativosti direktnih poreza kao u januaru 2008. god.

U januaru mjesecu 2009. godine, porast naplaćenih javnih prihoda je iskazan po osnovu poreza na dobit i to za 38% više u odnosu na januar 2008. godine.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 31.01.2009. godine, iznose 70 miliona i 850 hiljada KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 20% u odnosu na naplaćene prihode fondova u januaru 2008. godine.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda za januar 2009. godine, možete vidjeti u sljedećim tabelama.

26.01.2009.

Saopštenje poreskim obveznicima

Postavljena je najnovija verzija programa za poreske obveznike PPO, koji omogućava unos, slanje i štampanje novih prijava za porez po odbitku obrazac 1002 sa bruto osnovicom.

26.01.2009.

Saopštenje poreskim obveznicima

Poreski obveznici koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice za 2008. godinu, po osnovu izdržavanih članova uže porodice i/ili plaćene kamate na stambeni kredit, podnose Zahtjev za umanjenje poreske osnovice na Obrascu 1001 najkasnije do 31.03. tekuće za prethodnu godinu.

Isto tako, poreski obveznici koji ispunjavaju uslov za umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice i/ili plaćene kamate na stambeni kredit, na mjesečnom nivou, u 2009. godini, Zahtjev podnose na istom obrascu 1001, s tim da u zaglavlju obrasca stave oznaku da podnose Zahtjev za poresku karticu-izvod.

Zahtjevi se podnose nadležnoj područnoj jedinici, u dva primjerka, koja nakon obrade zahtjeva jedan primjerak vraća podnosiocu zahtjeva, a drugi primjerak ostaje u Poreskoj upravi.

Pravo na umanjenje poreske osnovice za 2008. godinu, po osnovu izdržavanih članova, poreski obveznik ostvaruje samo za one izdržavane članove koji ne ostvaruju dohodak i čiji dohodak i drugi prihodi na koje se ne plaća porez, ne prelaze iznos od 3000 KM. Ukoliko poreski obveznik podnosi Zahtjev za poresku karticu – izvod, za 2009. godinu, u tom slučaju ostvaruje pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice, čiji dohodak i drugi prihodi na koje se ne plaća porez, na mjesečnom nivou ne prelaze 300 KM.

Izdržavanim članovima uže porodice smatraju se bračni drug, djeca i roditelji. U svrhu dokazivanja ispunjenosti uslova, poreski obveznik je dužan da uz Zahtjev za umanjenje poreske osnovice priloži odgovarajuću dokumentaciju, u zavisnosti od uslova po osnovu koga poreski obveznik ostvaruje pravo na umanjenje poreske osnovice.

Ako više lica izdržava člana ili članove uže porodice, lični odbitak (umanjenje poreske osnovice) za ta lica ravnomjerno se raspoređuje na sva lica koja te članove izdržavaju, osim ako se drugačije ne dogovore. U tom slučaju svako lice koje dijeli izdržavanje sa drugim licem, dužno je podnijeti zahtjev i uz zahtjev potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje pravo na umanjenje poreske osnovice.

U svrhu umanjenja poreske osnovice poreski obveznik je dužan, uz pismeni Zahtjev za umanjenje poreske osnovice / Zahtjev za izdavanje poreske kartice – izvod, dostaviti sljedeća dokumenta:

za izdržavane članove domaćinstva:

 1. izjavu o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ovjerena od strane nadležnog organa;
 2. dokaz o visini primljene otpremnine od strane poslodavca za one izdržavane članove kojima je u prethodnoj godini prestao radni odnos zbog odlaska u penziju ili zbog toga što su proglašeni tehnološkim viškom;
 3. izvod iz matične knjige vjenčanih;
 4. potvrdu/uvjerenje o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje, ukoliko je izdržavani član nezaposlen;
 5. uvjerenje o poslovnoj nesposobnosti od Centra za socijalni rad, ukoliko je izdržavani član poslovno nesposoban;
 6. ček posljednje isplaćene penzije i Rješenje o penziji, ukoliko je supružnik penzioner;
 7. izvod iz matične knjige rođenih, za djecu (rođenu u braku, izvan braka i usvojenu);
 8. potvrdu/uvjerenje od obrazovne ustanove, ukoliko je izdržavani član na školovanju;
 9. izvod iz matične knjige rođenih poreskog obveznika, ukoliko je izdržavani član roditelj;

za kamatu plaćenu na stambeni kredit:

 1. ovjerenu kopiju Ugovora o stambenom kreditu;
 2. ovjerenu izjavu poreskog obveznika ovjerenu kod nadležnog organa da je kredit uzet za jednu i jedinu nekretninu radi rješavanja svog stambenog pitanja i članova njegovog zajedničkog domaćinstva i da on i članovi njegovog domaćinstva nisu vlasnici ni suvlasnici stambene jedinice u zemlji i u inostranstvu;
 3. potvrdu od banke sa kojom je zaključen ugovor, o iznosu plaćene kamate u 2008. godini a u slučaju mjesečnog umanjenja poreske osnovice u 2009. godini, potvrdu od banke o obračunu kamate za 2009. godinu kao i potvrdu izdatu od strane isplatioca dohotka da će isplatilac vršiti uplatu kamate po osnovu stambenog kredita (administrativna zabrana).
 4. dokaz da je kredit uzet za stambenu nekretninu u kojoj poreski obveznik stanuje ili će stanovati (ako je objekat u izgradnji) sa članovima svog domaćinstva;
 5. dokaz da se stambena jedinica na koju se odnosi kredit nalazi na teritoriji Republike Srpske.

Ukoliko je poreski obveznik u prethodnoj godini ostvario pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice i/ili plaćene kamate na stambeni kredit, a uslovi za umanjenje poreske osnovice se nisu promijenili, uz Zahtjev za umanjenje poreske osnovice za 2008. godinu, podnosi samo potvrdu banke o iznosu uplaćene kamate na stambeni kredit a uz Zahtjev za poresku karticu – izvod, za umanjenje poreske osnovice u 2009. godini, na mjesečnom nivou, podnosi samo potvrdu banke o obračunatoj kamati za 2009. godinu i potvrdu izdatu od strane isplatioca dohotka da će isplatilac vršiti uplatu kamate po osnovu stambenog kredita (administrativna zabrana).

26.01.2009.

Obavještenje za poreske obveznike

Obavještavamo poreske obveznike koji ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice i/ili plaćene kamate na stambeni kredit, za 2008. godinu, kao i poreske obveznike koji ovo pravo ostvaruju u 2009. godini, na mjesečnom nivou, da je objavljen Obrazac 1001 Zahtjev za umanjenje poreske osnovice / Zahtjev za poresku karticu – izvod.

Obrazac 1001 se koristi i kao Zahtjev za umanjenje poreske osnovice za 2008. godinu, i kao Zahtjev za poresku karticu – izvod, za 2009. godinu, stavljanjem oznake u odgovarajuću kućicu u zaglavlju obrasca ovog zahtjeva.

Ukoliko poreski obveznik podnosi i Zahtjev za umanjenje poreske osnovice za 2008. godinu i Zahtjev za poresku karticu - izvod za 2009. godinu, podnosi posebno Obrazac 1001 - Zahtjev za umanjenje poreske osnovice, u dva primjerka i posebno Obrazac 1001 - Zahtjev za poresku karticu-izvod u dva primjerka.

Da bi ostvarili pravo na povrat poreza za 2008. godinu, poreski obveznici su dužni da podnesu popunjenu Godišnju poresku prijavu za porez na dohodak – Obrazac 1004 (stari obrazac), koji je bio u primjeni do 31.12.2008. godine, u koji unose iznos umanjenja poreske osnovice iz Obrasca 1001.

Obrasci zahtjeva se mogu dobiti u najbližoj područnoj jedinici Poreske uprave ili na „Web“ stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org u dijelu Obrasci.

22.01.2009.

Program za Poreske Obveznike

Postavljena je najnovija verzija EPP datoteke za elektronsko podnošenje poreskih prijava, koji obuhvata i polje ukupni lični odbitak sa nove poreske prijave MPO-1002

20.01.2009.

Obavještenje o izdavanju poreske kartice

Poreski obveznici koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, na mjesečnom nivou u 2009. godini i to po osnovu izdržavanih članova uže porodice i/ili po osnovu plaćene kamate na stambeni kredit podnose nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave, Zahtjev za izdavanje poreske kartice – izvod, na Obrascu 1001.

Na osnovu navedenog zahtjeva Poreska uprava izdaje Izvod iz poreske kartice na Obrascu 1001/1, koji poreski obveznik podnosi isplatiocu mjesečne plate, da bi isti na osnovu Izvoda iz poreske kartice, vršio umanjenje poreske osnovice u 2009. godini, na mjesečnom nivou.

Ukoliko se nisu izmijenili uslovi, po osnovu kojih su poreski obveznici ostvarivali svoja prava po osnovu umanjenja poreske osnovice u 2008 godini, za dohodak ostvaren u 2007. godini, poreski obveznici uz Zahtjev za izdavanje poreske kartice – izvoda, ne podnose dokumentaciju kojom dokazuju pravo na umanjenje poreske osnovice.

Uz Zahtjev za izdavanje poreske kartice – izvoda Obrazac 1001, dokumentaciju podnose oni poreski obveznici koji prvi put podnose zahtjev kao i poreski obveznici kod kojih je došlo do promjene uslova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, kao što je broj izdržavanih članova domaćinstva i/ili plaćene kamate na stambeni kredit.

Poreski obveznici koji ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice u 2009. godini na mjesečnom nivou po osnovu plaćene kamate na stambeni kredit a isto pravo su ostvarili i u prethodnoj godini obavezni su uz Zahtjev za izdavanje poreske kartice-izvoda dostaviti samo potvrdu izdatu od strane poslodavca da će vršiti obustavu otplate stambenog kredita prilikom isplate plate kao i plan otplate kredita od strane banke u kom će se vidjeti koji je iznos kamate na kredit na mjesečnom nivou.

20.01.2009.

Obavještenje o podnošenju zahtjeva za umanjenje poreske osnovice za 2008. god.

Poreski obveznici koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice i to po osnovu izdržavanih članova uže porodice i/ili po osnovu plaćene kamate na stambeni kredit, za 2008. godinu, podnose Zahtjev za umanjenje poreske osnovice na Obrascu 1001, najkasnije do 31.03.ekuće za prethodnu godinu.

Ukoliko se nisu izmijenili uslovi, po osnovu kojih su poreski obveznici ostvarivali svoja prava po osnovu gore navedenih umanjenja poreske osnovice u 2008 godini, za dohodak ostvaren u 2007. godini, poreski obveznici uz Zahtjev za umanjenje poreske osnovice ne podnose dokumentaciju kojom dokazuju pravo na umanjenje poreske osnovice.

Uz Zahtjev za umanjenje poreske osnovice - Obrazac 1001, dokumentaciju podnose oni poreski obveznici koji prvi put podnose zahtjev kao i poreski obveznici kod kojih je došlo do promjene uslova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, kao što je broj izdržavanih članova i/ili plaćene kamate na stambeni kredit.

20.01.2009.

Program za Poreske Obveznike

U sekciju PPO je postavljen novi opis formata EPP datoteka važeći za prijave koje se podnose za poreske periode 01.01.2009. godine, koji je usklađen sa izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i novim MPO-1002 obrascem.

Očekuje se da nova verzija PPO aplikacije za elektronsko podnošenje MPO-1002 i PZ obrazaca bude raspoloživa do 06.02.2009. tako da će svim korisnicima biti omogućeno da na vrijeme podnesu prijave za poreski period 01.01.2009.-31.01.2009. na novim obrascima, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

13.01.2009.

Obavještenje za poreske obveznike

Obavještavamo zdravstvene ustanove-domove zdravlja i bolničke ustanove koje se finansiraju iz fonda zdravstvenog osiguranja da su do 31.03.2009. godine, dužni staviti fiskalnu kasu u funkciju registrovanja prometa svojih usluga.

12.01.2009.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 31.12.2008. god.

U periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine, ukupno je naplaćeno jedna milijarda i 756 miliona KM, javnih prihoda. Od ovog iznosa jedna milijarda i 733 miliona KM se odnosi na direktne poreze, što je za 26% više u odnosu na isti period 2007. godine, a u odnosu na planirane vrijednosti u ovom periodu, naplaćeno je 11% više javnih prihoda.

Najveći rast naplaćenih direktnih poreza ostvaren je po osnovu poreza na dobit i to za 73%, prihoda po osnovu kazni (za prekršaje i troškove prekršajnog postupka, saobraćajne prekršaje...) za 31%, a povećala se i naplata ostalih direktnih poreza, kao što su porez na platu za 29% kao i prihodi po osnovu taksa i naknada, za 12%.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 31.12.2008. godine, iznose jedna milijarda i 19 miliona KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 30% u odnosu na ukupno naplaćene prihode fondova u istom periodu 2007. godine, a u odnosu na planirane vrijednosti naplate prihoda fondova socijalnog osiguranja za ovaj period, naplaćeno je 16% više prihoda.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda za 2008. godinu, možete vidjeti u sljedećim tabelama.

31.12.2008.

Obavještenje za poreske obveznike

Obavještavamo poreske obveznike da će se obračun i uplata poreza i doprinosa na sve isplate počev od 01.01.2009. godine, vršiti po Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona porezu na dohodak i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske„ broj 120/08).

Obračun poreza i doprinosa po bruto principu znači da se propisane stope doprinosa (30,60%) primjenjuju na bruto primanje, što znači da se od bruto primanja oduzmu obračunati doprinosi i dobije se dohodak koji se umanji za lični odbitak od 300 KM na mjesečnom nivou i na taj iznos (poresku osnovicu) obračuna porez po stopi od 8%.

Ukoliko je primanje ugovoreno u neto iznosu, da bi se pravilno obračunali porezi i doprinosi, potrebno je na bazi neto primanja utvrditi bruto, primjenom sljedeće formule:

formula za obracun plate

Poreski obveznici mogu ostvariti pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou u iznosu od 90 KM po izdržavanom članu uže porodice i po osnovu plaćene kamate na stambeni kredit, ukoliko poslodavcu dostave poresku karticu koju će dobiti podnošenjem zahtjeva za izdavanje poreske kartice Poreskoj upravi.

31.12.2008.

Obavještenje za poreske obveznike

Preduzetnici koji obavljaju samostalnu djelatnost malog obima i žele da se oporezuju kao mali preduzetnici u 2009. godini, dužni su do 31. januara 2009. godine, podnijeti Zahtjev za status malog preduzetnika na Obrascu 1011.

Pravna lica koja žele da budu oporezovana kao mali poreski obveznici, dužni su do 31. januara 2009. godine, podnijeti Zahtjev za status malog poreskog obveznika na Obrascu 1106.

30.12.2008.

Obavještenje za poreske obveznike

U «Službenom glasniku Republike Srpske» broj 121/08, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga.

Ovim Pravilnikom definisan je izgled fiskalnih dokumenata za veleprodajni način rada, te za promet usluga između obeznika PDV-a na teritoriji BiH kao i za promet usluga prema inostranim kupcima.

Lica koja su registrovana za naprijed navedeni način rada, dužna su da fiskalnu kasu stave u funkciju registrovanja prometa do 31.03.2009. godine. U VP modu rada, fiskalni sistemi će pratiti promet po JIB-ovima komitenata odnosno zemlji iz koje je komitent (ako je inostrani), što je razlika u odnosu na sadašnji način rada u maloprodaji gdje se promet prati bez razdvajanja po komitentima.

Druga značajna razlika u novoj definiciji VP moda rada je uvođenje rabata na veleprodajne fiskalne račune.

Lica koja vrše promet roba na veliko i na malo bila su dužna staviti fiskalnu kasu u funkciju registrovanja prometa na malo do 15.11.2008. odnosno 31.12.2008. godine, u zavisnosti od vrste trgovine na malo kojom se bave a registrovanje prometa na veliko do 31.03.2009. godine.

Pod trgovinom na veliko podrazumijeva se i dozvoljeni izvoz dobara i prodaja proizvoda koju vrše lica iz proizvodnih djelatnosti sa proizvodnih skladišta, magacina i sl, kupcima radi dalje prodaje ili prerade uz obavezno izdavanje fakture.

Lica koja su PDV obveznici a pružaju usluge PDV obveznicima i drugim licima koja nisu u sistemu PDV-a i/ili vrše usluge prema inostranim kupcima, dužna su staviti fiskalnu kasu u funkciju registrovanja prometa do 31.03.2009. godine.

Napominjemo, da fiskalni sistemi koji podržavaju veleprodajni način rada još uvijek nisu dobili odobrenje od nadležnog ministarstva.

29.12.2008.

Obavještenje za poreske obveznike

Obavještavamo poreske obveznike da se u priloženoj tabeli nalazi spisak kontakt telefona službenika po podučnim centrima Poreske uprave, koji pružaju usluge poreskim obveznicima.

Spisak kontakt telefona po područnim centrima PU

16.12.2008.

Saopštenje za poreske obveznike o roku za fiskalizaciju

Obavještavamo poreske obveznike, koji su u drugoj grupi za fiskalizaciju a koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko kao i djelatnost usluga između PDV obveznika u BiH, da će se fiskalizacija ovih djelatnosti vršiti do 31. marta 2009. godine.

Za ostale djelatnosti druge grupe obveznika,rok za podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju je ostao 31. 12. 2008. godine.

Napominjemo, da se pod trgovinom na veliko podrazumjeva kupovina robe radi dalje prodaje, izvoz dobara i prodaja proizvoda koju vrše lica iz proizvodne djelatnosti sa proizvodnih skaldišta, magacina i slično, kupcima, radi dalje prodaje ili prerade uz obavezno izdavanje fakture.

03.12.2008.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 30.11.2008. god.

U periodu od 01.01. do 30.11.2008. godine, ukupno je naplaćeno jedna milijarda i 571 miliona KM, javnih prihoda. Od ovog iznosa jedna milijarda i 549 miliona KM se odnosi na direktne poreze, što je za 27% više u odnosu na isti period 2007. godine, a u odnosu na planirane vrijednosti u ovom periodu, naplaćeno je 9% više javnih prihoda.

Najveći rast naplaćenih direktnih poreza ostvaren je po osnovu poreza na dobit i to za 73%, prihoda po osnovu kazni (za prekršaje i troškove prekršajnog postupka, saobraćajne prekršaje...) za 34%, a povećala se i naplata ostalih direktnih poreza, kao što su porez na platu za 30% kao i prihodi po osnovu taksa i naknada, za 15%.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 30.11.2008. godine, iznose 900 miliona KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 29% u odnosu na ukupno naplaćene prihode fondova u istom periodu 2007. godine, a u odnosu na planirane vrijednosti naplate prihoda fondova socijalnog osiguranja za ovaj period, naplaćeno je 13% više prihoda.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda možete vidjeti u sljedećim tabelama.

20.11.2008.

Važna obavijest

Zahtjev za dostavu podataka o ZIF obrascima podnesenim od strane poreskih obveznika koji još nisu uneseni u IS PURS.

13.11.2008.

Nema produženja roka za fiskalizaciju

Obavještavamo poreske obveznike da neće biti produženja roka za fiskalizaciju. Podsjećamo obveznike da je 15.11.2008. godine krajnji rok za fiskalizaciju prve grupe obveznika, te da su do navedenog roka obavezni preko ovlašćenog servisa podnijeti Poreskoj upravi RS zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju fiskalne kase.

05.11.2008.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 31.10.2008. god.

U periodu od 01.01. do 31.10.2008. godine, ukupno je naplaćeno jedna milijarda i 439 miliona KM, javnih prihoda. Od ovog iznosa jedna milijarda i 419 miliona KM se odnosi na direktne poreze, što je za 31% više u odnosu na isti period 2007. godine, a u odnosu na planirane vrijednosti u ovom periodu, naplaćeno je 9% više javnih prihoda.

Najveći porast naplaćenih direktnih poreza ostvaren je po osnovu poreza na dobit i to za 76%, po osnovu ostalih prihoda (opštinskih organa uprave, prihodi od davanja na eksploataciju prirodnih resursa, takse iz prinudne naplate...) za 64%, prihoda po osnovu kazni (za prekršaje i troškove prekršajnog postupka, saobraćajne prekršaje...) za 38%, a povećala se i naplata ostalih direktnih poreza, kao što su porez na platu za 31% kao i prihodi po osnovu taksa i naknada, za 18%.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 31.10.2008. godine, iznose 816 miliona KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 28% u odnosu na ukupno naplaćene prihode fondova u istom periodu 2007. godine, a u odnosu na planirane vrijednosti naplate prihoda fondova socijalnog osiguranja za ovaj period, naplaćeno je više prihoda za 11%.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda možete vidjeti u sljedećim tabelama.

04.11.2008.

Saopštenje za javnost

Poreska uprava Republike Srpske obavještava javnost da je već sa 31.10.2008. godine, ispunila godišnji plan naplate doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje za 2008. godinu.

Finansijski plan Fonda penzijsko invalidskog osiguranja na godišnjem nivou iznosi 464.237.954 KM, a u prvih 10 mjeseci 2008. godine Poreska uprava RS naplatila je 466.273.654 KM.

04.11.2008.

Mladi u Poreskoj upravi RS

Kao što je poznato Zavod za zapošljavanje RS i Vlada RS realizovali su Projekat zapošljavanja pripravnika visoke stručne spreme.

Poreska uprava Republike Srpske se prijavila na poziv korištenja sredstava po Projektu i na osnovu donesenih odluka Zavoda za zapošljavanje RS stekla pravo korištenja bespovratnih sredstava za sufinansiranje zarada pripravnika sa visokom stručnom spremom.

Poreska uprava primila je 38 pripravnika ( 32 ekonomista, 3 pravnika i 3 informatičara) koji će nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža steći uslove za polaganje pripravničkog i stručnog ispita.

03.11.2008.

Obavještenje za poreske obveznike

Obavještavamo poreske obveznike, da Poreska uprava Republike Srpske, putem područnih centara, organizuje besplatan seminar za poreske obveznike na temu «Fiskalizacija u Republici Srpskoj».

Seminari će se održati u sljedećim gradovima u navedenim terminima:

R. br. Grad Datum Vrijeme Mjesto održavanja
1. Zvornik 04.11.2008. god. 11 časova Sala SO Zvornik
2. Banja Luka 05.11.2008. god. 12 časova Pravni fakultet
3. Bijeljina 05.11.2008. god. 10 časova Hotel „Drina“
4. Doboj 05.11.2008. god. 10 časova Saobraćajni fakultet
5. Trebinje 06.11.2008. god. 11 časova Dom kulture Trebinje
6. Istočno Novo Sarajevo 06.11.2008. god. 12 časova Dom kulture
7. Prijedor 07.11.2008. god. 12 časova Hotel „Prijedor“
28.10.2008.

Obavještenje poreskim obveznicima o rokovima za fiskalizaciju

Obavještavamo poreske obveznike druge grupe, da je krajnji rok za nabavku fiskalnog sistema i podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 31.12.2008. godine. Istovremeno podsjećamo poreske obveznike prve grupe, da je 15.11.2008. godine, krajnji rok za nabavku fiskalnog sistema i podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju fiskalnih kasa. Grupe obveznika kao i rokovi za fiskalizaciju propisani su Pravilnikom o dinamici fiskalizacije u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 55/08, 73/08 i 92/08).

03.10.2008.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 30.09.2008. god.

U periodu od 01.01. do 30.09.2008. godine, ukupno je naplaćeno jedna milijarda i 287 miliona KM, javnih prihoda. Od ovog iznosa jedna milijarda i 268 miliona KM se odnosi na direktne poreze, što je za 31% više u odnosu na isti period 2007. godine.

Najveći porast naplaćenih direktnih poreza ostvaren je po osnovu poreza na dobit i to za 76%, po osnovu ostalih prihoda (opštinskih organa uprave, prihodi od davanja na eksploataciju prirodnih resursa, takse iz prinudne naplate...) za 45%, prihoda po osnovu kazni (za prekršaje i troškove prekršajnog postupka, saobraćajne prekršaje...) za 41%, a povećala se i naplata ostalih direktnih poreza, kao što su porez na platu za 30% kao i prihodi po osnovu taksa i naknada, za 19%.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 30.09.2008. godine, iznose 727 miliona KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 31% u odnosu na ukupno naplaćene prihode fondova u istom periodu 2007. godine.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda možete vidjeti u sljedećim tabelama.

30.09.2008.

Obavještenje poreskim obveznicima

Obavještavamo poreske obveznike koji su u grupi obveznika čiji je rok za fiskalizaciju 30.09.2008. godine, da je rok produžen do 15. novembra 2008. godine, te da su u tom roku obavezni, preko ovlašćenog servisa, podnijeti Poreskoj upravi zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju fiskalne kase.

08.09.2008.

Prikupljeni javni prihodi u periodu 01.01. - 31.08.2008. god

U prvih osam mjeseci 2008. godine, ukupno je naplaćeno jedna milijarda i 141 milion KM, javnih prihoda. Od ovog iznosa jedna milijarda i 124 miliona KM se odnosi na direktne poreze, što je za 30% više u odnosu na isti period 2007. godine.

Najveći porast naplaćenih direktnih poreza ostvaren je po osnovu poreza na dobit i to za 77%, po osnovu ostalih prihoda (opštinskih organa uprave, prihodi od davanja na eksploataciju prirodnih resursa, studentske upisnine i školarine, takse iz prinudne naplate...) za 45%, prihoda po osnovu kazni (za prekršaje i troškove prekršajnog postupka, saobraćajne prekršaje...) za 40%, a povećala se i naplata ostalih direktnih poreza, kao što su porez na platu za 29% kao i prihodi po osnovu taksa i naknada, za 18%.

Prikupljeni prihodi fondova socijalnog osiguranja u periodu 01.01. do 31.08.2008. godine, iznose 639 miliona KM. Iz tabele ukupno naplaćenih prihoda fondova socijalnog osiguranja, može se uočiti da su u ovom periodu, naplaćeni prihodi fondova veći za 29% u odnosu na ukupno naplaćene prihode fondova u istom periodu 2007. godine.

Sve potrebne podatke o naplati javnih prihoda možete vidjeti u sljedećim tabelama.

21.08.2008.

Obavještenje proizvođačima i ovlaštenim servisima

Kako je Zakonom o fiskalnim kasama (član 56) predviđeno da se zahtjevi za inicijalnu fiskalizaciju ZIF podnose posredstvom ovlašćenih servisa. Radi veće efikasnosti u radu u procesu fiskalizacije,PURS je pripremila aplikativno rješenje za elektronsko podnošenje zahtjeva za fiskalizaciju koje ste obavezni da koristite.

Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе је člаnicа IOTA-е

iota Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе primlјеnа је u punоprаvnо člаnstvо Intrа-еvrоpskе оrgаnizаciје pоrеskih uprаvа (IOTA) nа 8. Gеnеrаlnој skupštini kоја је оdržаnа оd 14. dо 16. јunа 2004. gоdinе u Prаgu. www.iota-tax.org

2002-2019 © Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе