Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

АКТУЕЛНО

Новости

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


АрхиваA- / A / A+

01.12.2004.

ДО 30. НОВЕМБРА 2004. ГОДИНЕ НАПЛАЋЕНО 2 МИЛИОНА КМ

Поступајући по Одлуци Владе РС о измјени и допуни Одлуке о репрограмирању обавеза, Пореска управа РС издала је 223 рјешења за покретање поступка принудне наплате за оне пореске обвезнике који су имали потписане споразуме о одгођеном плаћању, а након истека грејс периода нису уредно измиривали рате по истим споразумима.

Од 223 обухваћена пореска обвезника 44 је своју обавезу измирило у цјелости по донесеним рјешењима, те је истим обвезницима извршена деблокада рачуна.

Укупно наплаћен износ по основу спровођења ове Одлуке је 2,06 милиона КМ

19.11.2004.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ ПРИХОДА ОД САМОСТАЛНОГ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2005. ГОДИНУ

Обавјештавамо пореске обвезнике који остварују приходе од самосталног обављања дјелатности, а који су се опредијелили да у 2005. години порез плаћају према паушално одређеном нето приходу, да рок за подношење пореске пријаве за паушално опорезивање прихода од самосталног обављања дјелатности (ПП-ПОП) истиче 30. новембра 2004. године.

Пореска пријава се подноси надлежној подручној јединици Пореске управе лично или поштом.

17.11.2004.

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА И ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ

Законом о измјенама и допунама Закона о акцизама и порезу на промет, који је објављен у «Службеном гласнику Републике Српске», број: 99/04, а који је ступио на снагу 13. новембра 2004. године измјењене су и допуњене поједине одредбе важећег Закона о акцизама и порезу на промет.

Текст Закона о измјенама и допунама Закона о акцизама и порезу на промет можете прочитати овдје.

12.11.2004.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ПОРЕЗА НА ПРИХОД ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА

Обавјештавамо пореске обвезнике да рок за плаћање пореза на имовину и пореза на приход од пољопривреде и шумарства за четврто тромјесечје 2004. године истиче 15. новембра 2004. године.

10.11.2004.

ДО 10. НОВЕМБРА 2004. ГОДИНЕ НАПЛАЋЕНО МИЛИОН КМ

Поступајући по Одлуци Владе РС о измјени и допуни Одлуке о репрограмирању обавеза, Пореска управа РС донијела је 205 рјешења за покретање поступка принудне наплате за оне пореске обвезнике који су имали потписане споразуме о одгођеном плаћању, а након истека грејс периода нису уредно измиривали рате по истим споразумима.

Од 205 обухваћених пореских обвезника, 16 је своју обавезу измирило у цјелости по донесеним рјешењима те је истим обвезницима извршена деблокада рачуна. 83 пореска обвезника је по наведеним рјешењима дјелимично измирило своје обавезе.

Укупно наплаћен износ по основу спровођења ове Одлуке је 1,05 милиона КМ.

05.11.2004.

КАКО ТЕЧЕ ПРИНУДНА НАПЛАТА РЕПРОГРАМИРАНИХ, ДОСПЈЕЛИХ, А НЕПЛАЋЕНИХ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА

Поступајући по Одлуци Владе РС о измјени и допуни Одлуке о репрограмирању обавеза, Пореска управа РС донијела је 203 рјешења за покретање поступка принудне наплате за оне пореске обвезнике који су имали потписане споразуме о одгођеном плаћању, а након истека грејс периода нису уредно измиривали рате по истим споразумима.

Од 203 обухваћена пореска обвезника 9 је своју обавезу измирило у цјелости по донесеним рјешењима те је истим обвезницима извршена деблокада рачуна. 60 пореских обвезника је по наведеним рјешењима дјелимично измирило своје обавезе.

Укупно наплаћен износ по основу спровођења ове Одлуке је 563,7 хиљада КМ.

02.11.2004.

ПРИНУДНА НАПЛАТА РЕПРОГРАМИРАНИХ, ДОСПЈЕЛИХ А НЕПЛАЋЕНИХ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА

Дана 19. октобра 2004. године на снагу је ступила Одлука Владе РС о измјени и допуни одлука о репрограмирању обавеза којом се каже да уколико Пореска управа утврди да порески обвезник, коме је репрограмирана обавеза, не испуњава обавезе уплате јавних прихода по потписаном споразуму, у утврђеним износима и роковима, предузеће законске мјере за принудну наплату доспјелих, а неплаћених обавеза.

У складу с поменутом Одлуком Пореска управа РС је покренула поступак принудне наплате код оних пореских обвезника којима су репрограмиране обавезе, а који не испуњавају обавезе уплате јавних прихода по потписаном споразуму у погледу утврђених износа и рокова. Дакле, принудна наплата је покренута за репрограмиране, доспјеле, а неплаћене пореске обавезе.

По евиденцијама Пореске управе РС, 487 пореских обвезника има потписан споразум о репрограмирању обавеза којима је истекао грејс период .

Од тог броја њих 193 није уплатило нити једну мјесечну рату, док 105 пореских обвезника дјелимично испуњава обавезе по споразуму.

Покренути поступци принудне наплате трајаће до момента наплате укупних обавеза које порески обвезник дугује по основу јавних прихода.

26.10.2004.

«ПОРЕСКА РЕФОРМА, СТАБИЛНОСТ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ»

У организацији TAMP пројекта, финансираног од стране USAID- а, и Министарства финансија Републике Српске, 27. октобра 2004. године у Бањи Врућица-Теслић одржаће се конференција под називом «Пореска реформа, стабилност и економски развој».

На конференцији ће између осталог бити говора о изазовима нове фазе пореских реформи у Босни и Херцеговини те изградњи пореског система који погодује малим и средњим предузећима у Босни и Херцеговини.

Поред представника TAMP пројекта те министарстава финансија и пореских управа у Босни и Херцеговини, очекује се и присуство представника Вијећа министара Босне и Херцеговине те представника осталих међународних организација.

11.10.2004

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПП-АПП

Пореска управа Републике Српске обавјештава све обвезнике обрачуна и уплате акцизе, пореза на промет производа и пореза на промет услуга да рок за подношење пореске пријаве за обрачун акцизе, пореза на промет производа и пореза на промет услуга (ПП-АПП) за треће тромјесечје 2004. године истиче 15. октобра 2004. године.

30.09.2004

У 2004. ГОДИНИ ПОКРЕНУТО 2.284 ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ

Пореска управа Републике Српске у оквиру својих овлашћења, код пореских обвезника који не плате обавезу коју је утврдила Пореска управа у законски предвиђеном року, покреће поступак принудне наплате.

Закључно са 21. септембром у 2004. години покренута су 2.284 поступка принудне наплате, а од утврђених пореских обавеза укупно је наплаћено 25,2 милиона КМ.

Број поступака принудне наплате у 2002. години износио је 1.169, док је у 2003. покренуто још 2.358 поступака принудне наплате.

Преглед највећих пореских дужника који се налазе у поступку принудне наплате можете прочитати овдје

27.09.2004.

НАДЛЕЖНИМ ТУЖИЛАШТВИМА У ТОКУ 2004. ГОДИНЕ ПОДНЕСЕНО 66 ИЗВЈЕШТАЈА

Пореска управа Републике Српске у оквиру редовних активности обавља и истражне и обавјештајне послове који су усмјерени на откривање и спречавање незаконитих радњи које су везане за утају пореза.

У току 2004. године Пореска управа Републике Српске, поднијела је надлежним тужилаштвима 66 извјештаја о постојању основане сумње да су почињена кривична дјела у пореској области као и кривична дјела прања новца у вези са утајом пореза. Ради се о утаји пореза од око 5,7 милиона КМ и преко 100 милиона КМ опраног новца.

22.09.2004.

НОВА АНКЕТА ЗА ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ

У складу са «Стратегијом комуникације» Пореске управе за 2004. годину, Пореска управа је припремила нову анкету за пореске обвезнике. Могућност да попуне анкету порески обвезници имају у свим организационим јединицама Пореске управе као и на нашој web страници посјетом наше рубрике АНКЕТА.

20.09.2004.

КАКО ДО ИНФОРМАЦИЈЕ?

У складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама, Пореска управа Републике Српске донијела је Водич и Индекс регистар који ближе прописују поступак приступа информацијама у Пореској управи.

Да би остварио право приступа информацијама које се налазе под контролом Пореске управе, грађанин треба да попуни Образац за подношење захтјева за приступ информацијама и достави га Пореској управи на начин који је прописан Водичем и Индекс регистром.

Водич о поступку приступа информацијама у Пореској управи, Индекс регистар те Образац за подношење захтјева за приступ информацијама можете пронаћи у нашој рубрици «КАКО ДО ИНФОРМАЦИЈЕ?».

10.09.2004.

ГОДИШЊИ ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА ЗА 2003. ГОДИНУ

У наставку су приказани износи пријављеног и уплаћеног годишњег пореза на доходак грађана за 2003. годину, за лица која су доставила Пореској управи писмену сагласност за објаву тих података, с обзиром на то да исти представљају пореску тајну.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК РС

Иван Томљеновић 439,48 KM

НАРОДНА СКУПШТИНА РС

Бољановић Славко 179,00 КМ
Вукотић Душко 521,13 КМ
Гушић Џевад 628,00 КМ
Дуњић Славко 233,65 КМ
Ђудерија Мурат -
Зарић Млађен 303,92 КМ
Калинић Драган 1.404,44 КМ
Михајлица Миланко 309,01 КМ
Мурселовић Мухарем 2.215,00 КМ
Ристић Раденко 153,22 КМ
Савић Ранко 658, 70 КМ
Садовић Тарик 515,78 КМ
Смиљанић Ранко 742,4 0 КМ
Тодорчевић Рајко 414,65 КМ
Трбић Радивоје 421,81 КМ
Трифковић Невенка 890,00 КМ

ВЛАДА РС

Шехагић Менсур 445,05 КМ
Крсмановић Бранко 1.370,52 КМ
Станковић Милован 146,06 КМ
Шолаја Драган 82,91 КМ
Бранковић Омер -
Ђерић Зоран -
Мићић Мићо 375,21 КМ
Пекић Славен 505,70 КМ
Богићевић Милан 558,15 КМ
10.09.2004.

САРАДЊА УПРАВЕ ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ И ЕНТИТЕТСКИХ ПОРЕСКИХ УПРАВА И ПУ БРЧКО ДИСТРИКТА У ПРОЦЕСУ УВОЂЕЊА ПДВ-а

Јуче је у Сарајеву, у просторијама бивше Царинске управе ФБиХ, одржан састанак између директора Управе за индиректно опорезивање Кемала Чаушевића, помоћника директора УИО за порезе Динка Ћорлуке, директора Пореске управе Републике Српске Миодрага Ђурића, директора Порезне управе Федерације БиХ Мидхата Арифовића и директора Пореске управе Брчко Дистрикта Миодрага Трифковића.

Тема састанка била су питања везана за сарадњу свих управа на успостављању новог система опорезивања, а директори свих управа сложили су се да је у захтјевном процесу увођења ПДВ-а потребна пуна сарадња, прије свега у стручном и кадровском смислу. Овим састанком отворен је процес континуиране комуникације између управа с циљем будуће ефикасне сарадње те благовремене размјене информација, а договорено је да се овакви састанци убудуће одржавају редовно, најмање једном до два пута мјесечно.

09.09.2004.

ИЗВЈЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ ЗА 2003. ГОДИНУ

У периоду између 06. јула и 13. августа 2004. године Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је ревизију финансијских извјештаја Пореске управе за период од 01. 01. до 31. 12. 2003. године.

Ревизорски извјештај можете прочитати овдје.

У складу са чланом 17. Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске («Службени гласник РС», број: 18/99 и 39/03) Пореска управа је упутила примједбе на извјештај у смислу појашњења појединих констатација у извјештају.

Примједбе Пореске управе на ревизорски извјештај можете прочитати овдје.

30.08.2004.

ПРЕДСТАВНИЦИ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА СЕМИНАРУ IOTA-e У БУДИМПЕШТИ

У периоду од 1. до 3. септембра у организацији Интраевропске организације пореских управа (IOTA) одржава се семинар у Будимпешти (Република Мађарска), на тему: «Стратегија развоја ефикасног управљања дугом пореских обвезника». У оквиру тродневног семинара учесници из 22 европске земље, међу којима и представници Пореске управе Републике Српске присуствоваће презентацијама предавача из пореских администрација Ирске, Холандије, Белгије и Шведске. Дневним редом семинара такође су предвиђене и радионице у оквиру којих ће учесници подијељени у радне групе дискутовати на тему успостављања ефикасног система управљања дугом пореских обвезника узимајући у обзир праксу и лична искуства пореских администрација из којих учесници долазе те остале проблеме који се јављају у поступцима провођења принудне наплате.

Пореска управа Републике Српске примљена је у чланство Интраевропске организације пореских управа на 8. Генералној скупштини у Прагу 14. јуна 2004. године.

26.08.2004.

СТУПИО НА СНАГУ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕСКОЈ УПРАВИ

Законом о измјенама и допунама Закона о Пореској управи, који је објављен 18. августа 2004. године у «Службеном гласнику Републике Српске», број 74/04, а који је ступио на снагу 26. августа 2004. године, измјењене су и допуњене поједине одредбе важећег Закона о Пореској управи.

Наведеним Законом између осталог на износ обавеза које нису плаћене у законом прописаном року, примјењиваће се обрачун камате по стопи од 0,06% дневно, док ће се за износ обавеза за које је продужен рок измирења по актима Владе Републике Српске плаћаће се камата по стопи од 0,01% дневно, и то од дана истека грејс периода.

Текст Закона о измјенама и допунама Закона о Пореској управи можете прочитати у нашој рубрици ЗАКОНИ.

23. 08. 2004.

СА 31. ЈУЛОМ 2004. ГОДИНЕ У ТОКУ 2.404 ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ

Пореска управа Републике Српске у оквиру својих овлашћења, код пореских обвезника који не плате обавезу коју је утврдила Пореска управа у законски предвиђеном року, покреће поступак принудне наплате.

Закључно са 31. јулом 2004. године у току су 2.404 поступка принудне наплате, са укупним дуговањем у износу од 220,5 милиона КМ.

У 2003. години у поступку принудне наплате наплаћено је 37,8 милиона КМ, док је у првих седам мјесеци 2004. године наплаћено још 21,4 милиона КМ.

20. 08. 2004.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Пореска управа Републике Српске обавјештава јавност да од 20. августа 2004. године престаје са издавањем извода о имаоцима жиро рачуна који су евидентирани у регистру код Пореске управе. Ступањем на снагу Закона о јединственом регистру рачуна пословних субјеката, регистар успоставља и води Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге А.Д. (АПИФ) - Бања Лука.

28.07.2004

ОБАВЈЕШТЕЊЕ за плаћање пореза на имовину и пореза на приход од пољопривреде и шумарства

Пореска управа Републике Српске обавјештава пореске обвезнике да рок за плаћање пореза на имовину и пореза на приход од пољопривреде и шумарства за треће тромјесечје 2004. године истиче 15. августа 2004. године.

12.07.2004.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПП-АПП

Пореска управа Републике Српске обавјештава све обвезнике обрачуна и уплате акцизе, пореза на промет производа и пореза на промет услуга да рок за подношење пореске пријаве за обрачун акцизе, пореза на промет производа и пореза на промет услуга (ПП-АПП) за друго тромјесечје 2004. године истиче 15. јула 2004. године.

02.07.2004.

ПРВИ "TAMP" ИТ СЕМИНАР У МОСТАРУ

У периоду између 05. и 09. јула 2004. године у организацији USAID-а -пројекат модернизације Пореских управа (ТАМP) у Мостару ће се одржати 1.(први) "ТАМP" ИТ (информационе технологије) семинар. На семинару ће бити ријечи о најновијим достигнућима у области информационих технологија, а поред учесника из Пореске управе Републике Српске, учествоваће и пореске администрације Федерације БиХ те Брчко Дистрикта.

22.06.2004.

"ФУНКЦИЈА ПРУЖАЊА УСЛУГА КЛИЈЕНТИМА" У ОРГАНИЗАЦИЈИ USAID-А ОД 21. ДО 25. ЈУНА 2004. ГОДИНЕ

У периоду од 21. до 25. јуна 2004. године у Теслићу се одржава програм усавршавања за службенике Пореске управе Републике Српске под називом "Функција пружања услуга клијентима". Овај програм одржава се у организацији Америчке агенције за међународни развој (USAID), а програмом руководи контрактор USAID-а за програме усавршавања-World Learning, Inc.

Циљ програма је омогућити службеницима Пореске управе усавршавање вјештина које се односе на рад са пореским обвезницима, права пореских обвезника, комуникацију са пореским обвезницима и едукацију пореских обвезника. Овај програм такође има за циљ припремити учеснике на организацију успјешних радионица за остале запослене у Пореској управи.

У периоду између 21. и 23. јуна 2004. године на програму је "Функција пружања услуга клијентима - Обука предавача" гдје ће учествовати средњепозиционирани стручњаци Пореске управе који су успјешно завршили иницијални програм усавршавања који се прошле године реализовао у Неуму, а који је такође администрирао World Learning.

Од 23. до 25. јуна на распореду је "Функција пружања услуга клијентима - Програм за руководиоце - Обука предавача" гдје ће учествовати руководиоци Пореске управе надлежни за организацију програма усавршавања о пружању услуга пореским обвезницима, едукацију осталих руководилаца те руковођење и праћење успостављене функције пружања услуга пореским обвезницима.

17.06.2004.

ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА ПОСЈЕТИО ПОРЕСКУ УПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У оквиру пројекта "Системски преглед јавне управе у Босни и Херцеговини" дјелује и Тим за преглед информационих система који је у сриједу, 16. јуна 2004. године посјетио Пореску управу Републике Српске. Овај пројекат финансира Европска унија, а тим у чијем саставу су институционални чланови на државном и ентитетским нивоима, међународни стручњак и координатор тима задужен је за преглед примјене информационих технологија у јавној управи. Циљ прегледа је одговорити на питања како максимално искористити потенцијале информационих технологија као помоћ у стварању транспарентне, ефикасне и функционалне јавне управе која пружа брзе, јефтине и квалитетне услуге грађанима. У току је друга фаза прегледа - "интервјуи у институцијама", у оквиру које је тим за преглед информационих система посјетио и Пореску управу.

15.06.2004

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Пореска управа Републике Српске обавјештава јавност да је у току 2004. године, надлежним тужилаштвима поднијела 27 извјештаја о постојању основане сумње да је почињено кривично дјело у пореској области као и кривично дјело прања новца у вези са утајом пореза. Извршено је 12 Наредби правосудних органа за предузимање истражних радњи и вјештачење од чега је 7 наредби у вези са властитим извјештајима а 5 у вези извјештаја других истражних органа. Такође, су извршена и 4 захтјева правосудних органа за прикупљање података и достављање документације. Извјештаји су поднесени за 27 лица а ради се о утаји пореза од око 5,5 милиона КМ и око стотину милиона КМ опраног новца.

14.06.2004

ПОРЕСКА УПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРИМЉЕНА У ЧЛАНСТВО ИНТЕРЕВРОПСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОРЕСКИХ УПРАВА

Данас, 14. јуна 2004. године Пореска управа Републике Српске постала је пуноправна чланица Интеревропске организације пореских управа. На свечаном пријему у Прагу, гдје се од 14. до 16. јуна одржава 8. Генерална скупштина ове организације, поред наше у пуноправно чланство примљене су и пореске администрације Федерације Босне и Херцеговине, Француске, Ирске и Грузије.

11.06.2004

ГЕНЕРАЛНА СКУПШТИНА ИНТЕРЕВРОПСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОРЕСКИХ УПРАВА

Од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу (Чешка Република) ће се одржати 8. Генерална скупштина Интеревропске организације пореских управа (IOTA). Већ у понедјељак, 14. јуна Пореска управа Републике Српске требала би постати чланицом ове респектабилне организације. Представници Пореске управе путују у недјељу у Праг како би присуствовали свечаности примања и тродневном засједању Генералне скупштине. Поред Пореске управе Републике Српске у чланство ће бити примљена и Порезна управа Федерације БиХ.

Делегације Интеревропске организације пореских управа (IOTA) током засједања ће дискутовати о статутарним питањима у вези са радним програмима и буџетом за наредни период, а очекује се и доношење важних закључака у погледу будуће улоге организације. Такође је планирана дискусија на тему "Стратегије и инструменти за унапређење и ефикаснији рад Пореске управе" при чему ће своје презентације имати делегати из Холандије, Француске, Шведске, Естоније, Украјине, Аустрије, Италије и Швајцарске.

Интеревропска организација пореских управа (IOTA) је непрофитна организација основана да пружи подршку пореским администрацијама европских земаља у побољшању и ефикасности њиховог рада. Одлука о оснивању ове организације донесена је на Конференцији пореских управа средње и источне Европе и балтичких земаља (CEEB) одржаној у Варшави у октобру 1996. године. Европска унија, Међународни монетарни фонд, Сједињене Америчке Државе као и остале међународне организације једногласно су подржали одлуку о оснивању ове организације. Сједиште ове организације налази се у Будимпешти (Мађарска), а до данас њене су чланице пореске управе 34 земље (19 пуноправних и 15 придружених).

Извод из Извјештаја о раду Пореске управе у 2002/2003. години

ПРИМЈЕДБЕ НА ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА

Пореска управа РС је израдила два одвојена упитника и подијелила их по подручним центима и подручним јединицама. Циљ упитника је био да се чује мишљење пореских обвезника о раду Пореске управе. Извјештај о резултатима упитника можете погледати овдје.

Извод из Извјештаја о раду Пореске управе РС за првих шест мјесеци 2003. године доноси вам упоредни приказ висине прикупљенихсредстава по основу пореза у протекле 3 године.Сазнајте више...

Списак пореских обвезника којима је издата Потврда о одјави регистрације у периоду од 01. 02. до 01. 06. 2003. године можете видјети овдје.

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

У просторијама Сједишта Пореске управе РС са почетком у 12.00 часова одржана је Конференција за новинаре на тему "Резултати рада Пореске управе РС у периоду 01.01.-30.11.2003. године". Конференцију су одржали представници Пореске управе РС: Миодраг Ђурић, директор Пореске управе РС; Љубомир Голијан, замјеник директора; Илинка Гавриловић, помоћник директора за пореске обвезнике и јавно информисање, те Обрад Петровић, помоћник директора за истраге и контролу великих пореских обвезника.

Миодраг Ђурић, директор Пореске управе, коментарисао је наплату јавних прихода као и рад пореских службеника по сегментима извршавања у првих једанаест мјесеци ове године. Планирани изворни приходи у буџету РС, према процјенама Пореске управе, до краја 2003. године биће остварени са 102,5 %, тј. 2,5% више него што је планирано. До 17.12.2003. године наплаћено је 914,3 милиона КМ, тако да је остало још свега око 14 милиона КМ како би био испуњен план.
Пореска управа РС је задовољна наплатом изворних прихода што говори податак да је за првих једанаест мјесеци ове године наплаћено 7% више него за исти период претходне, односно 42% више у односу на упоредни период 2001. године.
Када су у питању приходи прикупљени од доприноса они су за пензијско-инвалидско осигурање већи за 7%, за здравствено осигурање већи за 12%, за дјечију заштиту већи за 7%, те за незапосленост већи за 6% у односу на прошлу годину.
Теренским контролама обухваћено је 3.137 пореских обвезника, а такође у склопу својих редовних активности Пореска управа РС је обавила и 1.059 "блиц" контрола издавања рачуна при чему је поднесено 898 прекршајних пријава будући да су утврђене неправилности.
У првих једанаест мјесеци ове године покренута су 2.073 поступка принудне наплате, при чему је наплаћено 34,8 милиона КМ, док је за 3,6 милиона КМ Пореска управа РС склопила споразуме о одгођеном плаћању на рате.
По питању истражних и обавјештајних послова истакнуто је да је једанаест лица у седам фирми из Републике Српске осуђено на укупно 21 годину затвора. У питању су фирме: "Панонија комерц", "Тер комерц" и "Илић комерц" из Зворника, "Дејан комерц" из Добој, "Кубик АС" и "Конекс Веритас" из Лакташа те "Брод шпед" из Српског Брода.
Илинка Гавриловић, помоћник директора за пореске обвезнике и јавно информисање, истакла је неке од рокова за подношење пореских пријава у години која слиједи. Напоменула је да сви порески обвезници имају могућност кориштења новог инструмента за комуникацију са Пореском управом - говорне поште, путем које могу постављати питања из области пореских прописа и њиховог провођења и регистрације. Број телефона је 051/223-630.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Данас је у 14.00 часова у Сједишту Пореске управе РС, у организацији Министарства финансија РС и Пореске управе РС одржана презентација на тему "Обрада и кориштење података о пореским обвезницима". Презентацији су присуствовали г-дин J.Dickson, предсједник Одбора за индиректну пореску политику; г-дин А.Jensen, представник CAFAO-a, те представници OHR-a, MMF-a, USAID-a, GTZ-a, OSCE-a, US Treasury-a и америчке амбасаде у БиХ.
Присутни су се похвално изразили достигнућима у раду Пореске управе РС у претходне двије године, те изразили наду да ће многа од презентованих достигнућа бити од користи при успостављању Управе за индиректно опорезивање.
Детаљније информације о презентацији моћи ћете сазнати након конференције за новинаре која је заказана 17.12.2003. године у 12.00 часова а коју ће држати представници Пореске управе РС.

МЈЕРЕ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ КОД ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА ДОО "ЈАНКУЛИНА КОМЕРЦ"

На основу обавјештења Републичке управе царина те на основу захтјева Министарства трговине и туризма за учешће у поступку код пореског обвезника ДОО Јанкулина комерц из Бања Луке Пореска управа Републике Српске отпочела је контролу правилности и законитости обрачуна и уплате јавних прихода. Том приликом је утврђено да порески обвезник нема залиха робе и да није евидентирао улазе и излазе робе у цјелости. Наиме порески обвезник није евидентирао робу која је увезена и за коју је извршено царињење, а исту није имао ни на залихи што значи да је исту прометовао а промет такође није евидентирао.
На основу таквих показатеља закључено је да постоји могућност да ће исти настојати да отежа, односно осујети плаћање својих пореских обавеза, па је овлаштени порески службеник донио Привремени закључак о обезбјеђењу којим су одређене мјере забране располагања новчаним средствима, покретним стварима и робом коју порески обвезник ДОО Јанкулина комерц посједује на територији Републике Српске. Мјере обезбјеђења су одређене до окончања поступка контроле обрачуна и уплате јавних прихода.

ОДРЖАНИ ОКРУГЛИ СТОЛОВИ ЗА ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ

Током мјесеца октобра 2003. године Пореска управа РС у сарадњи са Привредном комором Републике Српске организовала је округле столове на тему "Порески закони ". Округли столови су одржани по регијама и окупили су велики број пореских обвезника. Показало се да овакви састанци су вишеструко корисни и за Пореску управу и за саме пореске обвезнике.Пореска управа је припремила писани материјал који је подијељен учесницима а односи се на теме које су биле предвиђене за дискусију и могућност кориштења web сајта и говорне поште као једног од начина комуникације пореских обвезника са Пореском управом.Учесници су изразили похвалу што им је омогућено да се састану са представницима Пореске управе и да разговарају о својим проблемима. Такође су позитивно реаговали и на то што су били у могућности да поставе конкретна питања и да разјасне дилеме у вези примјене појединих законских одредби. Учесници округлих столова су дали и неколико сугестија у вези са различитим методима комуникације, укључујући и памфлете са питањима и одговорима о примјени пореских закона. Предложили су одржавање редовне комуникације између Пореске управе и лица овлаштених од стране пореских обвезника за вођење пословних књига.Пореска управа има намјеру да у будуће организује овакве састанке и спремна је за сарадњу са пореским обвезницима како би се доследно примјењивали прописи из области пореза и како би порески обвезници били информисани о свим новинама из области пореза.

15. ОКТОБАР, КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА АКЦИЗУ И ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ

Пореска управа подсјећа пореске обвезнике, да је 15. октобар 2003. године, крајњи рок за плаћање пореске обавезе и подношење обавјештајне пријаве за акцизе и порез на промет (образац ПП-АПП) за трећи квартал 2003. године.

ИЗМИЈЕЊЕН ОБРАЗАЦ ПП-АПП

Обавјештавамо пореске обвезнике да је у складу са измјенама Закона о акцизама и порезу на промет и измјенама Правилника о примјени Закона о акцизама и порезу на промет, директор Пореске управе прописао образац за акцизу и порез на промет (ПП-АПП) и донио упутство о попуњавању пријаве ПП-АПП. Образац пријаве и упутство ће бити објављено у Службеном гласнику Републике Српске а може се наћи на нашој web страници и у свим ПЈ и ПЦ Пореске управе. Обавјештајна пријава за акцизе и порез на промет за трећи квартал 2003. године ће се подносити на измијењеном обрасцу ПП-АПП.

СТУПИО НА СНАГУ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА И ПОРЕЗУ НА ПРОМЕТ

Закон о измјенама и допунама Закона о акцизама и порезу на промет је усвојила Народна скупштина Републике Српске на сједници одржаној 23. јула 2003. године и исти је ступио на снагу 01. августа 2003. године. Закон је донио неколико новина.

Најзначајнија новина је увођење обавезе обрачунавања пореза на промет за акцизне производе истовремено са обавезом обрачунавања акцизе и то при увозу, стављању у промет из производње као и код набавке акцизних производа од добављача из Федерације БиХ И Брчко дистрикта БиХ. Обавеза обрачунавања пореза на промет се односи и на акцизне производе који се користе као репродукциони материјал за производњу нових акцизних производа, али исти обвезници имају право на умањење акцизе и пореза на промет производа за износ акцизе и пореза на промет који су садржани у набавној цијени тих производа. Порески обвезници који акцизне производе користе као репроматеријал за производњу акцизних производа обавезни су водити евиденције о куповини, утрошку и производњи акцизних производа.

Основица за обрачун пореза на промет акцизних производа је вриједност увезеног производа утврђена по царинским прописима, увећана за износ царина и других увозних дажбина које се плаћају при увозу као и за вриједност акцизе, а код промета домаћих акцизних производа основица за обрачун пореза на промет је продајна цијена произвођача у коју је укључена акциза. Код промета нафте и нафтних деривата основица за обрачун пореза на промет се поред већ побројаних елемената увећава и за износ посебне републичке таксе на нафту и нафтне деривате. Код промета дувана, начин утврђивања основице пореза на промет се није мијењао, остала је на нивоу малопродајне цијене, истакнуте на пореској маркици, у коју није урачунат порез на промет.

Порез на промет акцизних производа се плаћа истовремено са обавезом плаћања акцизе и то према сједишту обвезника акцизе и пореза на промет, а сам начин расподјеле пореза на промет за акцизне производе, између Буџета Републике Српске и буџета општина, утврдиће Влада РС на приједлог Министарства финансија.

Како је, у духу Споразума о расподјели пореза на промет на акцизне производе између Влада РС, Федерације БиХ и Брчко дистрикта БиХ, уређено да се наплаћени износи акцизе и пореза на промет акцизних производа распоређују према мјесту крајње потрошње, за то домицилни обвезник акцизе и пореза на промет на акцизне производе од кога је непосредно наплаћена акциза и порез на промет, а продао је производе у Федерацију БиХ и Брчко дистрикт БиХ, има право да та средства користи као аконтацију акцизе и пореза на промет или изврши поврат у складу са прописима које донесе министар финансија. У оба случаја порески обвезник подноси захтјев Пореској управи за признавање аконтације или поврат уплаћене акцизе и пореза на промет.

Даном почетка примјене овог закона сва правна и физичка лица која врше увоз, производњу и промет акцизних производа, изузев дуванских производа, дужни су били извршити попис затечених залиха акцизних производа у велепродаји и малопродаји и на исте обрачунати порез на промет у складу са овим законом и о томе обавјестити надлежну јединицу Пореске управе наредног дана од дана пописа, а уплату обрачунатог износа извршити у року од 60 дана од дана пописа.

У складу са новим измјенама Закона о акцизама и порезу на промет извршено је усаглашавање Правилника о примјени Закона о акцизама и порезу на промет, а чије измјене се примјењују са почетком примјене Закона, тј. 01.08.2003. године.

ПРИМЈЕДБЕ НА ИЗВЈЕШТАЈ ГЛАВНОГ РЕВИЗОРА

Пореска управа Републике Српске је, након што је примила прелиминарни Извјештај Службе за ревизију јавног сектора РС о пословању ПУ за прошлу годину, упутила одређене примједбе на Извјештај ревизора. Те примједбе доступне су и на сајту Пореске управе уколико кликнете на овај линк.

КОНТИНУИРАНА АКЦИЈА ПУ НА СУЗБИЈАЊУ УТАЈЕ ПОРЕЗА

У протеклих мјесец дана, Пореска управа Републике Српске поднијела је надлежним окружним јавним тужилаштвима шест кривичних пријава против шест лица због постојања основа сумње да су починили кривична дјела iзбјегавања плаћања пореских обавеза из члана 116. и pодношења лажних докумената пореском органу из члана 118. Закона о Пореској управи РС. Штета за Буџет Републике Српске, настала извршењем пријављених кривичних дјела, износи 7 милиона конвертибилних марака.

У сарадњи са истражном службом Порезне управе Брчко-дистрикта БиХ, а потом и МУП-ом РС, МУП-ом ФБиХ и Полицијом Брчко-дистрикта БиХ, откривена је организована група «перача новца» и «утајивача пореза». Тужилаштву Босне и Херцеговине у Сарајеву приведено је пет лица ухваћених на дјелу. Заједничка истрага по Наредби Тужилаштва БиХ је у току.

KOНТАКТ СА ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА И ПРЕКО ГОВОРНЕ ПОШТЕ

У циљу ближег контакта и што боље едукације пореских обвезника, Пореска управа РС инсталирала је систем говорне поште.

Путем овог сервиса сви порески обвезници могу добити oдговоре на тражена питања из области пореза.
Број телефона система говорне поште Пореске управе је (051) 223 630.

РЕЗУЛТАТИ АКЦИЈЕ НА СУЗБИЈАЊУ УТАЈЕ ПОРЕЗА

У протекла два мјесеца, Пореска управа Републике Српске поднијела је надлежним окружним тужилаштвима шест кривичних пријава против осам лица због постојања оснаване сумње да су починила кривично дјело избјегавања плаћања пореских обавеза из Члана 116 Закона о Пореској управи. Штета за Буџет РС, настала извршењем пријављених кривичних дјела, износи 5.679.442,75 конвертибилних марака.

Пореске истраге по предметном основу биле су усмјерене на прекидање једног од значајнијих ланаца у избјегавању пореских обавеза у промету алкохолним пићима, пивом и минералном водом, чиме је одржан континуитет активности започетих 2002. године. Дио поднесених пријава односи се и на избјегавање пореских обавеза у промету моторним уљем те робом широке потрошње.

Сарадња са Министарством унутрашњих послова РС и тужилаштвима на конкретним предметима резултирала је и привођењем четири лица (једног прошле и троје лица ове године) и одређивањем мјера полицијског, а потом и истражног притвора у дужем трајању.

Поред повећања степена сарадње, како са МУП-ом, Републичком управом царина, надлежним тужилаштвима РС, тако и са надлежним органима Федерације БиХ и Брчко-дистрикта БиХ, предметне пореске истраге карактерисао је заједнички рад овлашћених службеника из више одјељења на нивоу Сједишта и подручних центара ПУ. У истрагама је, такође, коришћена модерна и квалитетна технологија уз примјену софистицираних криминалистичких метода.

ПОДНЕСЕНИ ЗАХТЈЕВИ И ИЗРЕЧЕНЕ КАЗНЕ ЗБОГ ПРЕКРШАЈА ПОСТУПКА РЕГИСТРАЦИЈЕ

ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК ВИСИНА КАЗНЕ (КМ)
Министарство трговине и туризма РС 1.000,00
О.Ш. « Вук Караџић» Србац 1.000,00-условно
Суд за прекршаје Србац 1.000,00-условно
Суд за прекршаје Шипово Поступак у току
Уставни суд ПЦ Бања Лука Поступак у току
Медицински факултет 1.000,00
О.Ш. « Јован Јовановић Змај» Србац 1.000,00-условно
Шумарски факултет Бања Лука 1.000,00-условно
Технолошка школа Бања Лука 1.000,00
Машински факултет Бања Лука 1.000,00
Општинска организација погинулих и заробљених бораца Градишка 1.000,00-условно
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа РС 1.000,00-условно
Народна библиотека Градишка 1.000,00-условно
Суд за прекршаје Мркоњић Град 1.000,00-условно
Суд за прекршаје Бања Лука 1.000,00-условно
Основно јавно тужилаштво Србац 1.000,00-условно
Обавјештајна безбједносна служба РС 1.000,00-условно
Канцеларија правног представника РС пред комисијом за људска права БиХ 1.000,00-условно
Биро владе РС за сарадњу са Међународним кривичнимсудом за ратне злочине у Хагу 1.000,00-условно
Републичка управа царина Бања Лука 1.000,00
Општинска управа Шипово-Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности 1.000,00-условно
Министарство унутрашњих послова Бања Лука 1.000,00-условно
Министарство за питање бораца, жртава рата и рада Бања Лука 1.000,00-условно
Министарство финансија РС 1.000,00-условно
Голд банка Бања Лука 1.000,00
Средњошколски дом Бања Лука 1.000,00-условно
Општинска организација Црвеног крста 1.000,00-условно
Суд за прекршаје Кнежево 1.000,00
Комисија за тражење несталих и заробљених лица РС 1.000,00-условно
Главна служба за ревизију РС Бања Лука 1.000,00
Дирекција за приватизацију РС Бања Лука 1.000,00
Министарство правде РС Бања Лука 1.000,00-условно
Републички протокол РС 1.000,00-условно
Министарство науке и културе РС Бања Лука 1.000,00
Министарство за урбанизам стамбено-комуналне дјелатности, грађевинарство и екологију Бања Лука 1.000,00
Привредна банка АД Градишка 1.000,00
Нова Бањалучка банка 1.000,00

Новчана казна у износу од 1.000,00 КМ изречена је када се позвани окривљени нису одазвали те комисија није имала олакшавајуће околности због којих би изрицала условну казну, а у случајевима гдје су се окривљени одазвали, комисија је цијенила олакшавајуће околности, на основу којих је изрицала условне казне.

ПОРЕСКА УПРАВА И ДАЉЕ ПРИМА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ (ПП ГОД и ПП ПНИ)

Пореска управа Републике Српске обавјештава све грађане који нису поднијели пореску пријаву за годишњи порез на доходак грађана (ПП ГОД) за 2002., те пореску пријаву за порез на имовину (ПП ПНИ) за 2003. годину, да то могу учинити свакодневно у подручним јединицама ПУ. Пореска управа подсјећа грађане да, што прије поднесу пореску пријаву, мање ће платити камате.

ЧИЊЕНИЦЕ О РАДУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РС

Писање «Независних новина» о разлозима одласка госпође Милице Бисић са дужности директора Пореске управе РС израз је вишемјесечних напора њихових финансијских ментора. Суштина проблема које ови ментори имају, није на рачун принудне наплате који је отворен у складу са законом, а по одобрењу Министарства финансија РС, већ сама принудна наплата. Они се надају да ће одласком госпође Бисић бити олакшано остварење њихове велике жеље да принудна наплата престане. Најлакши начин да се она обустави јесте управо укидање самог рачуна принудне наплате. У тој својој борби они не бирају средства, а по њиховом мишљењу, најбоље је дискредитовање челних људи заслужних за ефикасност наплате.

Чињенице о раду Пореске управе је једноставно провјерити, а оне су сљедеће:

Пореска управа РС се на почетку свог рада суочила са преко 300 милиона марака неплаћеног пореског дуга. Припрема оперативних поступака принудне наплате отпочела је крајем марта 2002. године. На самом почетку било је неопходно прво упозорити обвезнике на правне посљедице принудне наплате уведене новим Законом (аутоматско увећање основне обавезе за 10 % посебне таксе и увећање укупне обавезе за 5 одсто трошкова принудне наплате). Пореска управа је зато упутила 6.193 обавјештења обвезницима. Одмах по пријему обавјештења и без покретања поступка принудне наплате, порески обвезници су уплатили 14,2 милиона КМ. Од априла 2002. године покренуто је 1.169 поступака принудне наплате, што значи да је у просјеку сваког радног дана, покретано по 6 нових поступака. Принудном наплатом је непосредно наплаћено 24, 4 милиона КМ.

Рачун принудне наплате отворен је 3. априла 2002. године што је широј јавности већ одавнo познато. Овај рачун отворен је у складу са Чланом 8, Закона о Трезору Репубике Српске. Члан 8 Закона о Трезору гласи:

«Трезор успоставља Јединствен рачун Трезора (у даљем тексту ЈРТ), на којем се врше све уплате на име Републике Српске и са кога се врше све исплате у име Републике Српске и њених институција.

Трезор може овластити отварање додатних рачуна.

Салда таквих додатних рачуна сматрају се и евидентирају се као интегрални дио ЈРТ-а. Трезор осигурава да отварање таквих додатних рачуна буде одобрено само у изузетним случајевима.

Управљање над ЈРТ је под искључивом надлежношћу Трезора као и надгледање додатних рачуна који чине дио рачуна Трезора. Ниједна друга институција ни лице, не могу имати надлежности над руковођењем овим рачунима изузев ако то није у складу са општим и посебним упутама датим од стране Трезора.

Трезор може да инвестира дио средстава са ЈРТ који нису потребни за извршавање Буџета. Таква инвестирања могу се подузимати на основу критерија које ће донијети Влада Републике Српске.
»

(објављено у «Службеном гласнику Републике Српске», број 14 , 27. маја 2000. године)

Трезор Републике Српске, на основу члана 8, става 2, Закона о Трезору («Службени гласник РС», број 14/00) дао је 3. априла 2002. године, сагласност Пореској управи РС за отварање посебног рачуна за принудну наплату. Овај документ, који је потписао помоћник министра за Трезор, Жарко Мионић, заведен је код Пореске управе 05. априла 2002. године под бројем 01/0101/053-2481/02.

Од 3. априла, када је отворен рачун принудне наплате, до 31. децембра 2002. године, Пореска управа је 107 пута усмјеравала средства ка Буџету РС, јавних фондова и општина. Како је у овом периоду био 191 радни дан, то значи да је Пореска управа са рачуна принудне наплате средства усмјеравала ка рачунима јавних прихода чешће него сваки други радни дан. Од почетка ове године, Пореска управа је за 54 радна дана са рачуна принудне наплате ка Буџету Републике, јавних фондова и општина, усмјерила 8,7 милиона КМ. То је до сада чинила 26 пута илим сваки други радни дан.

Посредан, али најважнији ефекат принудне наплате јесте да су порески обвезници схватили да им се више исплати да сами испуњавају своје законске обавезе у року. Зато је принудна наплата један од кључних разлога из којих је Пореска управа РС у 2002. години, успјешно остварила свој основни задатак – наплату јавних прихода за Буџет РС. О томе свједоче бројеви које сваки посјетилац сајта Пореске управе може пронаћи уколико кликне на извод из Извјештаја о раду Пореске управе у 2002. години.

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

Дана 15.08.2003. године са почетком у 12,00 часова у Сједишту Пореске управе РС одржана је конференција за новинаре на тему: Резултати рада Пореске управе РС у периоду 01.01. – 31.07.2003. године.На конференцији су били присутни: Миодраг Ђурић, в.д. директора Пореске управе РС, Обрад Петровић, помоћник директора Сектора за истраге и контролу великих пореских обвезника и Миле Баника, помоћник директора Сектора за пореску обраду, регистрацију и информационе технологије.

Миодраг Ђурић, в.д. директора Пореске управе РС, казао је да је задовољан радом Пореске управе РС у првих седам мјесеци 2003. године наводећи да је у истом периоду наплаћено 519,9 милиона КМ јавних прихода што је за 6% више у односу на исти период претходне године.Такође је забиљежен и раст прихода код фондова и то до 10% у односу на упоредни период 2002. године.
Када је у питању план, остварење са 31.07.2003. године је 100% узимајући у обзир број радних дана у првих седам мјесеци ове године.
У наставку је било ријечи о сегментима рада Пореске управе РС. Између осталог речено је да су овлаштени службеници Пореске управе РС извршили 627 контрола о издавању рачуна и евидентирању промета и по том основу је поднешено 530 прекршајних пријава. Ову активност Пореска управа РС спроводи од септембра 2002. године и у прошлој години је извршена 571 провјера издавања рачуна од чега су поднешене 494 прекршајне пријаве.
Пореска управа РС је у првих шест мјесеци поднијела 12 кривичних пријава против 14 лица при чему укупна штета за Буџет РС износи 12,3 милиона КМ. Са доношењем новог Закона о кривичном поступку који је ступио на снагу од 01.07.2003. године овлаштени службеници Пореске управе РС више не подносе кривичне пријаве, већ о таквим радњама достављају извјештај надлежним тужилаштвима који су одговорни за покретање кривичних пријава.
Сарадња међу одјељењима и секторима унутар Пореске управе, Министарства финансија те сарадња са другим органима у Републици Српској као и органима у Федерацији БиХ, дистриктом Брчко као и са представницима међународне заједнице подигнута је на виши ниво.

ПУ ПРИКУПИЛА 344 МИЛИОНА КМ ЗАКЉУЧНО СА 27.05.2003.

Пореска управа Републике Српске презентовала је на конференцији за новинаре, одржаној 29. маја, ефекте свога рада у периоду од 01. јануара 2003. до 30. априла 2003. године. Слиједи приказ резултата остварених за одређени сегмент рада Пореске управе у поменутом временском периоду:

ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА

Број контрола: 1403
Укупно утврђене обавезе: 46.798.625,40 КМ
Наплаћено у добровољном периоду: 3.726.541,20 КМ
Разлика: 43.072.084,20 КМ, од чега се износ од 24.240.514,00 КМ односи на рјешења која нису извршна, а износ од 18.831.570,20 је по извршним рјешењима и иста су прослијеђена у принудну наплату
Број поднесених прекршајних пријава: 395
Број жалби на рјешења: 87

ПРИНУДНА НАПЛАТА

Број поступака: 701
Укупан дуг: 55.906.282,00 КМ
Наплаћено: 16.111.484,94 КМ
Износ по споразумима о продужењу рока за плаћање: 13.745.637,72 КМ
Износ дуга код поступака који су у току: 26.049.159,34 КМ

ИЗДАТА УВЈЕРЕЊА О ПЛАЋЕНИМ ОБАВЕЗАМА

Број издатих увјерења за правна лица: 2.806, наплаћено – 16.214.112,68 КМ
Број издатих увјерења за предузетнике: 2.557, наплаћено – 1.395.513,55 КМ
Број издатих увјерења за физичка лица: 21.477, наплаћено – 164.330,31 КМ

Укупно наплаћено у поступку издавања увјерења: 17.773.956,54 КМ

ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК

Укупан број примљених жалби: 649
Број пренесених жалби из 2002. год: 309
Број жалби на рјешења из 2003. год: 340
Број ријешених жалби: 405
-број поништених рјешења: 104
-број одбијених жалби: 289
-број одбачених жалби: 11
-обустављен поступак: 1

КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ

Број пријава: 7
Број лица против којих је поднесена кривична пријава: 9
Штета по Буџет РС: 6.057.595,00 КМ

ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА И УПЛАТА ПО ПОРЕСКИМ ПРИЈАВАМА

Годишњи порез на доходак грађана: поднесено - 101.117, задужење - 1.600.764,31, уплаћено-1.577.304,18
Порез на имовину: поднесено - 66.504, задужење - 4.430.813,01, уплаћено -2.409.280, 86
Порез на држање и ношење оружја: поднесено -15.587, задужење – 274.745,00, уплаћено – 248.114, 78.

Сегменти из рада ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РС у периоду од 01.01.-30.04.2003. год.

НЕТАЧНИ НАПИСИ О ПОРЕСКОЈ УПРАВИ У ПОЈЕДИНИМ МЕДИЈИМА

Поводом крајње тенденциозних и неоснованих написа у «Независним новинама», Пореска управа Републике Српске обавјештава јавност да је овлашћени службеник Пореске управе, Вељко Ђукић, извршио контролу код пореских обвезника «Гард експорт-импорт» и «Веки трејд» из Бањалуке. На рјешење за плаћање утврђених обавеза порески обвезник «Гард експорт-импорт» Бањалука уложио је жалбу. Одбор за жалбе је након разматрања исту поништио и вратио на поновни поступак првостепеном органу због утврђених недостатака у рјешењу овлашћеног службеника. У поновном поступку овлашћени службеник, Вељко Ђукић, донио је рјешење у складу са упутама Одбора за жалбе у којем је отклонио недостатке првобитног рјешења, а којим је пореском обвезнику утврђен исти износ обавеза као у претходном поступку. И на рјешење у поновном поступку, порески обвезник «Гард експорт-импорт» је изјавио жалбу коју је Одбор за жалбе одбио 12.05.2003. године и потврдио првостепено рјешење.

Добровољни рок за измирење утврђених обавеза овог пореског обвезника није истекао из чега произлази да Пореска управа РС ни на који начин није могла да оштети Буџет РС. Још један од доказа да ПУ није могла да оштети Буџет РС лежи у чињеници да је Пореска управа 16.04.2003. године надлежном Окружном јавном тужилаштву поднијела кривичну пријаву против Елдара Малинића, власника и одговорног лица предузећа «Гард експорт-импорт» Бањалука, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело Избјегавања плаћања пореских обавеза из Члана 116, Закона о Пореској управи РС.

На рјешење за плаћање утврђених обавеза порески обвезник «Веки трејд» Бањалука, уложио је жалбу. Разматрајући исту, Одбор за жалбе је утврдио да није било основа за обрачун пореза па је поништио рјешење и наложио поновни поступак како би се исправиле неправилности. У поновном поступку овлашћени службеник, Вељко Ђукић, донио је рјешење у складу са упутствима Одбора за жалбе, а порески обвезник је уплатио износ утврђених обавеза.

У оба горе наведена случаја, Пореска управа је поступила у складу са важећим законским прописима.

Пореска управа овом приликом жели нагласити да је Одбор за рјешавање пореских жалби колегијални орган који чине запослени из Министарства финансија РС и Пореске управе, а у чијем саставу се не налази директор Пореске управе. Самим тим, директор Пореске управе нема утицаја на рад Одбора за рјешавање пореских жалби као другостепеног органа ПУ.

НАПАД НА СЛУЖБЕНИКА ПУ НА СОКОЦУ

Према информацијама којима располаже Пореска управа, дана 19.05.2003.г. око 22.00 часа, у простору у непосредној близини приватне куће на подручју општине Соколац, у власништву овлашћеног службеника Пореске управе, Обрена Арбиње, дошло је до експлозије изазване експлозивом подметнутим под службено возило Пореске управе које се налазило на коришћењу у службене сврхе код г. Арбиње. Овај терористички акт представља директан атак на Пореску управу и друге државне органе који су, у оквиру међусобне сарадње, постигли значајне резултате у борби против организованог дјеловања група и појединаца и њихових криминалних активности у пореској области и области прања новца.

Пореска управа је, у континуитету од половине прошле године до данас, у сарадњи са МУП-ом РС, предузимала радње, између осталог, на откривању и пресјецању једног од значајнијих ланаца избјегавања пореских обавеза и прања новца у области трговине алкохолним пићима, пивом и киселом водом, што је до сада резултирало подношењем 28 кривичних пријава против 33 лица за почињена кривична дјела избјегавања пореских обавеза и утаја пореза и доприноса, које су процесуиране код правосудних органа, од којих су за 4 лица донијете пресуде и изречене казне затвора, против 4 лица одређени полицијски, а потом и истражни притвор, против 15 лица су подигнуте оптужнице, док је у шест случајева у току прикупљање додатних обавјештења по захтјевима надлежних тужилаца. Укупна штета за Буџет РС учињена извршењем наведних кривичних дјела износи више од 20 милиона КМ, док се штета учињена буџетима Федерације БиХ и Брчко Дистрикта БиХ, због повезаности извршења и извршилаца на цјелокупној територији БиХ па и шире – не може ни процијенити. Само у случају два пореска обвезника са подручја Пала и Српског Сарајева која су истраживана од марта до почетка маја ове године, чији се актери након заједничке акције ПУ и МУП-а РС налазе у истражном притвору, пријављена штета нанесена Буџету РС износи више од 2,5 милиона КМ, а о томе је јавност информисана у току ђурђевданских и првомајских празника.

У интересу полицијске и судске истраге која је у току, поводом синоћ почињеног терористичког акта, Пореска управа није у могућности да јавно саопштава детаљне податке којима располаже. Како синоћњи акт није усамљен, нити на подручју на коме је синоћ изведен, а нити на укупном подручју РС, овим путем Пореска управа изражава пуну подршку свим својим овлашћеним службеницима и службеницима других државних органа који, часно радећи свој посао, трпе притиске сличне овима и поручује да удруже своје снаге и знања и истрају у борби против свих појавних облика криминала. Уједно очекујемо брзу, ефикасну истрагу надлежних полицијских и правосудних органа и обавјештавање јавности о постигнутим резултатима.

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске