Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

АКТУЕЛНО

Новости

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НАРЕДБА О УПЛАЋИВАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ
Редни број НАЗИВ ПРОПИСА Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Ћир Лат
1. Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 59/13 23.07.2013. Преузми pdf документ  
1.1. Наредба о измјенама наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 117/13 28.12.2013. Преузми pdf документ  
1.2. Наредба о измјенама и допунама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 73/14 26.08.2014. Преузми pdf документ  
1.3 Наредбa о измјенама и допуни Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 33/15 01.05.2015. Преузми pdf документ  
1.4 Наредбa о измјенама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 114/16 29.12.2016. Преузми pdf документ  
1.5 Наредба о измјени наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 73/17 11.08.2017. Преузми pdf документ  
1.6 Наредба о измјенама и допунама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 4/18 25.01.2018. Преузми pdf документ  
1.7 Наредба о измјенама наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 43/18 23.05.2018. Преузми pdf документ  
1.8 Наредба о измјенама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова 121/18 29.12.2018. Преузми pdf документ  
1.9 Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова, Службени гласник Републике Српске 5/20 31.01.2020. Преузми pdf документ  
1.10 Наредба о измјенама Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова и фондова, Службени гласник Републике Српске 13/20 20.02.2020. Преузми pdf документ  

РАЧУНИ ЈАВНИХ ПРИХОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ОПШТЕ УПЛАТЕ
РБ НАЗИВ БАНКЕ БРОЈ РАЧУНА
1 „Sberbank“ a.d. Banja Luka 567-241-82000004-96
2 „NLB Banka“ a.d. Banja Luka 562-099-00000556-87
3 Uni Credit Bank a.d. Banja Luka 551-001-00008915-56
4 „KOMERCIJALNA BANKA“ a.d. Banja Luka 571-010-00002020-18
5 Addiko Bank a.d. Banja Luka 552-000-00026269-20
6 Naša banka a.d. Bijeljina, Filijala Banja Luka 554-004-00000192-37
7 „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka 555-000-08053684-17
8 МФ банка а.д. Бањалука 572-103-00000090-72

РАЧУНИ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОПШТИНА И ГРАДОВА

УПЛАТА ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Порески обвезници који имају обавезу пореза на непокретности а не бораве у Републици Српској, за непокретности које се налазе на територији града Бања Лука, Бијељина, Требиње и Приједор и општина Брод, Рудо, Лакташи, Костајница, Козарска Дубица, Дервента, Шамац, Котор Варош, Станари, Соколац, Источни Дрвар, Србац, Вукосавље, Невесиње, Вишеград, Нови Град, Ново Горажде, Источна Илиџа, Мркоњић Град, Пелагићево, Градишка, Прњавор, Угљевик и Лопаре, уплату пореза на непокретности могу извршити на девизне рачуне поменутих општина/градова, како слиједи:

р/бр. Општина/град Банка SWIFT IBAN
1. Град Бања Лука Нова банка а.д. Бања Лука NOBIBA22 BA395551101010404537
2. Општина Брод НЛБ Банка а.д.- Филијала Добој RAZBBA22 BA395620058043890150
3. Општина Рудо НЛБ Банка а.д.- Филијала Фоча RAZBBA22 BA395620068123319521
4. Општина Лакташи Нова банка а.д. Бања Лука NOBIBA22 BA395551101000243205
5. Општина Костајница Нова банка а.д. - Филијала Приједор RAZBBA22 BA395620078070302376
6. Град Бијељина Нова банка а.д. Бања Лука NOBIBA22 BA395551101010301717
7. Општина Козарска Дубица НЛБ Банка а.д.- Филијала Козарска Дубица RAZBBA22 BA395620108048590137
8. Град Требиње НЛБ Банка а.д. Бања Лука RAZBBA22 BA395620088046412003
9. Град Приједор НЛБ Банка а.д. Бања Лука Филијала Приједор RAZBBA22 BA395620078038939657
10. Општина Шамац НЛБ Банка а.д. Бања Лука-Филијала Добој RAZBBA22 BA395620118046432614
11. Општина Дервента Нова банка а.д. Бања Лука NOBIBA22 BA395551101000243884
12. Општина Котор Варош Raiffeisen BANK dd Котор Варош RZBABA2S BA391610000117400178
13. Општина Станари Нова банка а.д. Бања Лука NOBIBA22 BA395550000021274349
14. Општина Соколац НЛБ Банка а.д. - Филијала Источно Сарајево RAZBBA22 BA395620128098865721
15. Општина Источни Дрвар НЛБ Банка а.д. Бања Лука RAZBBA22 BA395620998152967379
16. Општина Србац SBERBANK A.D. Бања Лука SABRBA2B BA395673530000023960
17. Општина Вукосавље Нова банка а.д. Бања Лука NOBIBA22 BA395550000046062117
18. Општина Невесиње Addiko Bank a.d. Бања Лука HAABBA2B BA395520061775093367
19. Општина Вишеград НЛБ Банка а.д. Бања Лука RAZBBA22 BA395620068040619261
20. Општина Ново Горажде Нова банка а.д. Бања Лука NOBIBA22 BA395550000047478511
21. Општина Источна Илиџа Addiko Bank a.d. Бања Лука HAABBA2B BA395520203380327348
22. Општина Нови Град Нова банка а.д. Бања Лука NOBIBA22 BA395551101010354873
23. Општина Мркоњић Град НЛБ Банка а.д. Бања Лука RAZBBA22 BA395620998039059212
24. Општина Пелагићево Нова банка а.д. Бања Лука NOBIBA22 BA395550000044963689
25. Општина Градишка SBERBANK A.D. Бања Лука SABRBA2B BA395673240000053511
26. Општина Прњавор Нова банка а.д. Бања Лука NOBIBA22 BA395551101000243787
27. Општина Угљевик Нова банка а.д. Бања Лука NOBIBA22 BA395551101010397262
28. Општина Лопаре НАША БАНКА а.д.Бијељина PAVLBA22 BA395547800060710391
29. Општина Кнежево НЛБ Банка а.д. Бања Лука RAZBBA22 BA395620998159088952

Напомена: Приликом уплате пореза на непокретности из иностранства у платном налогу је обавезно навести да се ради о уплати пореза на непокретности са бројчаном ознаком врста прихода: 714112, као и јединствени идентификациони број (ЈИБ) за правна лица, односно јединствени матични број (ЈМБ) за физичка лица, а исти се налазе на Пореском рачуну за порез на непокретности издатим од стране Пореске управе Републике Српске.


БРОЈЧАНЕ ОЗНАКЕ (ШИФРЕ) ВРСТА ЈАВНИХ ПРИХОДА

ПРИХОДИ КОЈИ СЕ ДИЈЕЛЕ ИЗМЕЂУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ И БУЏЕТА ОПШТИНА / ГРАДОВА И ДРУГИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ ПРИХОДА

Општи порез на промет производа


РБ Врста прихода Назив прихода
1 715111 Општи порез на промет по општој стопи
2 715112 Општи порез на промет по нижој стопи
3 715113 Општи порез на промет на деривате нафте
4 715114 Општи порез на промет на дуванске прерађевине
5 715115 Општи порез на промет алкохолних пића
6 715116 Општи порез на промет кафе
7 715117 Општи порез на промет лож-уља


Порез на промет услуга


РБ Врста прихода Назив прихода
1 715211 Општи порез на промет услуга по општој стопи
2 715212 Општи порез на промет услуга у годишњем паушалном износу


Порез на доходак


РБ Врста прихода Назив прихода
1 713111 Порез на приходе од самосталне дјелатности
2 713113 Порез на лична примања
3 713112 Порез на приход од самосталне дјелатности у паушалном износу
4 713114 Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну или професионалну дјелатност


Акциза


РБ Врста прихода Назив прихода
1 715311 Акциза на деривате нафте


Накнаде за коришћење других добара од општег интереса


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722424 Накнада за коришћење минералних сировина
2 722425 Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта
3 721224 Приходи од закупа земљишта у својини Републике Српске (пољопривредно земљиште)
4 722491 Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса
5 722492 Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката


Приходи од незаконито стечене имовине и имовинске користи


РБ Врста прихода Назив прихода
1 723118 Одузета имовинска корист и средства добијена продајом одузетих предмета из надлежности Републичке тржишне инспекције


НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА

Посебне водопривредне накнаде


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722442 Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдијевању
2 722443 Накнада за воде за друге намјене и друге случајеве намјене за људску употребу
3 722444 Накнада за воде за наводњавање
4 722445 Накнада за воде и минералне воде које се користе за флаширање
5 722446 Накнада за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава који користе нафту или нафтне деривате
6 722447 Накнада за испуштање отпадних вода
7 722448 Накнада за производњу електричне енергије добијене коришћењем хидроенергије
8 722463 Накнада за извађени материјал из водотока
9 722464 Накнада за воде за узгој риба
10 722465 Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране
11 722469 Накнада за узгој риба у кавезима потопљеним у површинским водама
12 722457 Накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за заштиту биља


ПРИХОДИ КОЈИ ПРИПАДАЈУ БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ

Акцизе


РБ Врста прихода Назив прихода
1 715312 Акциза на дуванске прерађевине
2 715313 Акциза на алкохолна пића
3 715314 Акциза на лож-уље
4 715315 Акциза на кафу
5 715316 Акциза на безалкохолна пића


Порез на добит предузећа


РБ Врста прихода Назив прихода
1 711211 Порез на добит правних лица резидената Републике Српске
2 711212 Порез на добит правних лица нерезидената Републике Српске
3 711213 Порез по одбитку страном правном лицу


Порез на доходак


РБ Врста прихода Назив прихода
1 711112 Порез на приходе од ауторских права, патената и техничких унапређења
2 711311 Порез на приходе од капитала
3 711111 Годишњи порез на доходак грађана
4 711312 Порез на приходе од закупа или подзакупа
5 711313 Порез на капиталне добитке


Остали порези на имовину


РБ Врста прихода Назив прихода
1 714911 Порез на употребу моторних возила
2 714915 Порез на држање и ношење оружја
3 714913 Порез на употребу и држање чамаца, пловећих постројења и јахти
4 714914 Порез на употребу и држање ваздухоплова и летјелица


Остали порези


РБ Врста прихода Назив прихода
1 719111 Посебан порез за редовно одвијање жељезничког саобраћаја
2 719112 Порез на приходе од приређивања игара на срећу и забавних игара


ТАКСЕ

Републичке административне таксе и накнаде


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722111 Републичке административне таксе
2 722119 Накнаде за пријем у држављанство Републике Српске и БиХ, одрицање и отпуст из држављанства Републике Српске и БиХ


Републичке судске таксе


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722211 Републичке судске таксе


Таксе на одређене производе и вршење одређене дјелатности


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722452 Накнада за извршене ветеринарско-санитарне прегледе


Друге таксе


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722112 Посебна републичка такса
2 722115 Остале административне таксе по основу услуга Министарства унутрашњих послова


ДРУГИ ПРИХОДИ

Новчане казнe


РБ Врста прихода Назив прихода
1 723111 Новчане казне за прекршаје и трошкови прекршајног поступка за прекршаје прописане законом
2 723114 Новчане казне за кривична дјела
3 723115 Новчане казне за прекршаје које изричу надлежани републички органи


Приходи од незаконито стечене имовине и имовинске користи


РБ Врста прихода Назив прихода
1 723119 Одузета средства и имовинска корист у поступцима из надлежности републичких органа


Приходи које остварују државни органи и организације


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722511 Приходи републичких органа и организација
2 722513 Царинско евидентирање
3 722515 Посебна такса у поступку принудне наплате


Накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса – шуме


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722434 Средства за проширену репродукцију шума – накнада за унапређивање општекорисних функција шума
2 722436 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта у својини Републике Српске – проста репродукција
3 722437 Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини
4 722438 Накнада за закуп земљишта, изузимање земљишта, искрчену шуму и средства од незаконито стечене користи из шуме
5 722433 Накнада за коришћење осталих шумских производа


Накнаде за приређивање игара на срећу


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722481 Накнада за приређивање лутријских игара на срећу
2 722482 Накнада за приређивање електронских лутријских игара на срећу
3 722483 Накнада за приређивање електронских игара на срећу у казину
4 722484 Накнада за приређивање кладионичких игара на срећу
5 722485 Накнада за приређивање игара на срећу на аутоматима
6 722486 Накнада за приређивање интернет игара на срећу
7 722487 Накнада за приређивање забавних игара
8 722488 Накнада за приређивање наградних игара
9 722489 Остале накнаде за приређивање игара на срећу


Остале накнаде


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722422 Накнада за инострана друмска возила
2 722471 Накнаде за трошкове бранилаца по службеној дужности
3 722472 Накнаде осталих трошкова кривичног поступка
4 722458 Накнаде за коришћење ловног фонда


Остале накнаде


РБ Врста прихода Назив прихода
1 716111 Царина
2 716112 Посебна такса на увезену робу


Остали приходи


РБ Врста прихода Назив прихода
1 721111 Приходи од дивиденде и удјела у профиту у јавним предузећима и финансијским институцијама
2 721112 Приходи од давања права на експлоатацију природних ресурса, патената и ауторских права
3 729113 Остали републички непорески приходи
4 729114 Остали укинути републички приходи


ПРИХОДИ ДРУГИХ КОРИСНИКА И ПРИХОДИ КОЈИ СЕ ДИЈЕЛЕ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИКЕ, ОПШТИНА И ГРАДОВА И ДРУГИХ КОРИСНИКА ЈАВНИХ ПРИХОДА


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722423 Накнада за путеве која се плаћа при годишњој регистрацији возила на моторни погон
2 722456 Накнада за противградну заштиту
3 722118 Посебна републичка такса на деривате нафте
4 722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара
5 722321 Боравишна такса
6 722427 Накнада за Ауто-мото савез
7 722466 Накнаде за финансирање премјера и успоставу катастра некретнина
8 722331 Накнада за евидентирање накнаде за оптерећење животне средине отпадом
9 722332 Накнада за управљање отпадом који оптерећује животну средину


ПРИХОДИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ, ОДНОСНО ГРАДА

Порез на имовину


РБ Врста прихода Назив прихода
1 714111 Порез на имовину
2 714211 Порез на насљеђе и поклон
3 714311 Порез на пренос непокретности и права
4 714112 Порез на непокретности


Порез на доходак


РБ Врста прихода Назив прихода
1 711113 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства


Порез на добитке од игара на срећу


РБ Врста прихода Назив прихода
1 719113 Порез на добитке од игара на срећу


Административне таксе


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722121 Општинске административне таксе


КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

Локалне комуналне таксе


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722311 Комуналне таксе за држање животиња
2 722312 Комуналне таксе на фирму
3 722313 Комуналне такса за држање моторних друмских и прикључних возила
4 722314 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе
5 722315 Комунална такса за држање средстава за игру
6 722316 Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима
7 722317 Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије
8 722318 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
9 722319 Комунална такса за коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима које је за то одредила СО
10 722391 Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове постављање шатора или друге облике привременог коришћења
11 722392 Комунална такса за држање и коришћење пословних просторија и пословних направа на води, осим пристана који се користи у пограничном ријечном саобраћају
12 722393 Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које врше одржавање и обиљежавање пловних путева, државни органи, органи локалне самоуправе
13 722394 Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води
14 722395 Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе
15 722396 Комуналне таксе на остале предмете таксирања


Посебна такса на територији града


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722131 Градске административне таксе


ДРУГИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ / ГРАДА

Новчане казне


РБ Врста прихода Назив прихода
1 723121 Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописне актом скупштине општине као и одузета имовинска корист у том поступку


Приходи које остварју органи и организације општина / градова


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722521 Приходи општинских органа управе
2 722591 Властити приходи буџетских корисника


Накнада за коришћење природних и других добара од општег интереса


РБ Врста прихода Назив прихода
1 721223 Приходи од земљишне ренте
2 722411 Накнада за уређивање грађевинског земљишта
3 722412 Накнада за коришћење грађевинског земљишта
4 722435 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта – средства за развој неразвијених дијелова општине остварена продајом шумских сортимената
5 722461 Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса
6 722462 Накнада за коришћење минералних вода


Накнада за коришћење путева


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722421 Накнада за коришћење путева


Средства самодоприноса


РБ Врста прихода Назив прихода
1 729121 Самодопринос на тереторији општине / града


Остали приходи


РБ Врста прихода Назив прихода
1 722449 Накнада за одводњавање (од правних лица и грађана)
2 729124 Остали општински непорески приходи
3 722468 Остали општински непорески приходи


ПРИХОДИ ФОНДОВА


РБ Врста прихода Назив прихода
1 712199 Доприноси на лична примања, накнаде и приходе осигураника за обавезно осигурање


Приходи Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске


РБ Врста прихода Назив прихода
1 712113 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање на исплаћена лична примања и друге приходе запослених којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
2 712114 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за докуп стажа
3 712121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених које исплаћује Завод за запошљавање Републике Српске
4 712122 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за одређене категорије лица ван радног односа од обвезника из члана 16. Закона о пензијском и инвалидском осигурању
5 712123 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица којима се накнадно утврђује стаж осигурања по рјешењу Фонда за пензијско и инвалидско осигурање запослених
6 712124 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за добровољно осигурање
7 712125 Допринос по основу уплата дуга из ранијих година
8 712129 Остали доприноси


Приходи Фонда за здравствено осигурање Републике Српске


РБ Врста прихода Назив прихода
1 712132 Допринос за здравствено осигурање за лица за случај повреда на раду и професионалног обољења из члана 17. Закона о здравственом осигурању
2 712141 Допринос за здравствено осигурање корисника пензије и корисника других новчаних накнада који уплаћују фондови за пензијско и инвалидско осигурање
3 712142 Допринос за здравствено осигурање незапослених лица које плаћа Завод за запошљавање Републике Српске
4 712143 Допринос за проширено здравствено осигурање
5 712144 Допринос за здравствено осиурање из буџета Републике за лица којима је признато право по основу Закона о правима бораца
6 712145 Допринос за здравствено осигурање по основу дуга из ранијих година
7 712146 Допринос за здравствено осигурање по основу иностраног осигурања
8 712147 Допринос за здравствено осигурање по основу материјалног обезбјеђења од стране Центра за социјални рад
9 712148 Допринос за здравствено осигурање из буџета Републике за незапослена лица
10 712149 Остали доприноси за здравствено осигурање


Приходи Завода за запошљавање Републике Српске


РБ Врста прихода Назив прихода
1 712152 Допринос за осигурање од незапослености лица која се добровољно осигуравају за случај незапослености
2 712159 Остали доприноси за осигурање од незапослености


Приходи Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске


РБ Врста прихода Назив прихода
1 712161 Допринос за дјечију заштиту по другим основама прописаним Законом о дјечијој заштити
2 712169 Остали доприноси


Приходи Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске


РБ Врста прихода Назив прихода
1 712171 Посебан допринос за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом


Приходи Фонда солидарности за обнову Републике Српске


РБ Врста прихода Назив прихода
1 712172 Посебан допринос за солидарностШИФАРНИК ОПШТИНА И ГРАДОВА
СПИСАК ОПШТИНА И ГРАДОВА СА БРОЈЧАНИМ ОЗНАКАМА
НАЗИВ ОПШТИНЕ / ГРАДА ШИФРА ОПШТИНЕ / ГРАДА
Милићи 001
Бања Лука 002
Бијељина 005
Билећа 006
Козарска Дубица 007
Градишка 008
Крупа на Уни 009
Брод 010
Нови Град 011
Петровац 012
Шамац 013
Братунац 015
Брчко 016
Шифра општине „016“- Брчко користи се код плаћања одговарајуће врсте доприноса према фондовима социјалне сигурности и организацијама социјалног осигурања код којих су обвезници пријављени, односно остварују право на одређену врсту осигурања
Чајниче 023
Челинац 025
Дервента 027
Добој 028
Фоча 031
Гацко 033
Пелагићево 034
Ново Горажде 036
Петрово 038
Хан Пијесак 041
Језеро 043
Осмаци 045
Калиновик 046
Рибник 050
Котор Варош 053
Купрес 055
Лакташи 056
Лопаре 059
Љубиње 061
Модрича 064
Вукосавље 066
Мркоњић Град 067
Невесиње 069
Доњи Жабар 072
Приједор 074
Прњавор 075
Рогатица 078
Рудо 080
Оштра Лука 081
Источна Илиџа 085
Источно Ново Сарајево 088
Пале 089
Источни Стари Град 090
Трново 091
Кнежево 093
Соколац 094
Србац 095
Сребреница 097
Берковићи 099
Шековићи 100
Шипово 102
Теслић 103
Источни Дрвар 105
Требиње 107
Угљевик 109
Вишеград 113
Власеница 116
Зворник 119
Костајница 135
Источни Мостар 136
Станари 138

ФОРМА И САДРЖАЈ НАЛОГА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА


Уплата се врши путем платног налога који се попуњава према упутству датом у табели:


РБ Врста прихода Назив прихода
1 Име пошиљаоца Име пошиљаоца, адреса и број телефона
2 Сврха дознаке Опис прихода који се уплаћује
3 Име примаоца Име примаоца
4 Датум уплате Датум уплате
5 Рачун пошиљаоца:
###-###-########-##
Рачун пошиљаоца
(поље се не попуњава ако се плаћа у готовини)
6 Рачун примаоца:
###-###-########-##
Рачун примаоца
7 Износ Износ који се уплаћује у КМ
8 Хитно Трансакција која се извршава одмах иде путем РТГС система
9 Број пореског обвезника Јединствено идентификује пореског обвезника који врши уплату (ЈИБ) или (ЈМБГ)
10 Врста уплате 0: редовна, 1: принудна наплата по рјешењу или одлуци, 2: поврат новца, 3. плаћања обавеза по споразуму закљученом са Пореском управом РС, 4: дуговања по рјешењима контролних органа из ранијих година.
11 Врста прихода ######: шифра прихода који се плаћа
12 Порески период: од Почетак пореског периода (дд/мм/гг)
13 Порески период: до Завршетак пореског периода (дд/мм/гг)
14 Општина ###: шифра општине: порески обвезник попуњава шифру општине према шифарнику општина, приликом уплате пореза, доприноса и других јавних прихода
15 Буџетска организација

Шифра буџетске организације #######

(према шифарнику Министарства финансија)
16 Позив на број ########## За уплату по фактури, за уплату царине - позив на број царинске фактуре, регистарски број обвезника за уплату доприноса фондова и слично

ВРСТЕ ПРИХОДА КОД КОЈИХ СЕ УПИСУЈЕ ШИФРА БУЏЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Код попуњавања налога за уплату одређене врсте прихода у пољу “буџетска организација“ потребно је уписати одговарајућу шифру буџетске организације према сљедећем:


РБ Врста прихода Назив прихода Шифра буџетска организација
1 722511 Приход републичких органа и организација Одговарајућа шифра буџетске организације која је корисник прихода
2 722515 Посебна такса у поступку принудне наплате Одговарајућа шифра буџетске организације Пореске управе Републике Српске
3 722211 Републичка судска такса Одговарајућа шифра буџетске организације - суда који води поступак
4 723114 Новчане казне за кривична дјела Одговарајућа шифра буџетске организације - суда који је водио поступак
5 723115 Новчане казне за прекршаје које изричу надлежни републички органи Одговарајућа шифра буџетске организације - републичког органа који је водио поступак, за казне изречене у прекршајном поступку или прекршајним налогом од 31.12.2006. године
6 723119 Одузета средства и имовинска корист у поступцима из надлежности републичких органа Одговарајућа шифра буџетске организације - републичког органа који је водио поступак
7 722591 Властити приходи општинских буџетских корисника Одговарајућа шифра буџетске организације буџетског корисника општине која је увела систем трезорског пословања
8 722521 Приходи општинских органа управе Одговарајућа шифра буџетске организације - општинског органа управе
9 722471 Накнаде трошкова бранилаца по службеној дужности Одговарајућа шифра буџетске организације - окружног суда или основног суда који је водио поступак
10 722472 Накнада осталих трошкова кривичног поступка Одговарајућа шифра буџетске организације – окружног суда или основног суда који је водио поступак

За уплаћивање осталих врста прихода из Наредбе о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градова, буџетских фондова и фондова користи се “шифра буџетске организације“ 9999999.

Код уплаћивања на врсту прихода, шифра “723111“ Новчане казне за прекршаје и трошкови прекршајног поступка за прекршаје прописаним законом (Закон о прекршајима из Републике Српске, објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 34/06) и шифру “723121“ Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом општине, односно града, обавезно је попуњавање поља “позив на број“, који означава број прекршајног налога или рјешења суда који се евидентира у Централном регистру новчаних казни.

Банке су обавезне да број унесен у пољу “позив на број“ контролисати по модулу 11 са пондерима “987698769“.


Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске