Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

АКТУЕЛНО

Новости

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


Обрасци и упутстваA- / A / A+

Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Пореске пријаве

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК
Редни број ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОХОДАК Службени гласник Републике Српске Период примјене обрасца Ћир. Лат.
Почетни датум првог пореског периода Крајњи датум посљедњег пореског периода
  I ВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања обаразаца
1. Правилник о облику и садржају пореских пријава и пореске картице 26/16     Преузми pdf документ  
1.1 Мјесечна пријава пореза по одбитку,
Образац 1002
77/18 01.09.2018. Преузми Excel документ  
1.1.1. Формуле за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате за период почев од 01.02.2011. године   01.01.2018.   Преузми pdf документ  
1.1.2. Преглед типови прихода од капитала који се уносе у додатни лист ДЛ4   01.09.2015.   Преузми pdf документ  
1.1.3. Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002   26.02.2019.   Преузми pdf документ  
1.1.4. Табела просјечних мјесечних плата објављених у Сл.гл.РС од Републичког завода за статистику РС   01.01.2016.   Преузми pdf документ  
1.2. Годишња пореска пријава за порез на доходак,
Образац 1004
43/20 14.05.2020.   Преузми Word документ Преузми pdf документПреузми Excel документ   
1.2.1. Прилог уз Годишњу пореску пријаву за порез на доходак,
Образац 1005
43/20 14.05.2020.   Преузми Word документ  Преузми pdf документ Преузми Excel документ  
1.2.2. Прилог уз Годишњу пореску пријаву за порез на доходак,
Образац 1006
42/20 14.05.2020.   Преузми Word документ Преузми pdf документ Преузми Excel документ  
1.3. Аконтација пореза на доходак,
Образац 1008
77/18 01.09.2018.   Преузми Word документ  Преузми Excel документ Преузми pdf документ   
1.4. Пореска пријава за малог предузетника,
Образац 1007
43/20 14.05.2020.   Преузми Word документ Преузми pdf документ Преузми Excel документ  
1.5. Обавјештајна пријава за доходак остварен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности,
Образац 1009
  01.01.2016.   Преузми pdf документ Преузми Word документ  
1.6. Годишња пореска пријава за порез на доходак из страних извора,
Образац 1010
77/18 01.09.2018.   Преузми Word документПреузми pdf документ   
1.7. Захтјев за статус малог предузетника,
Образац 1011
  01.04.2016.   Преузми pdf документ Преузми Word документ  
1.8. Захтјев за издавање пореске картице,
Образац 1001
77/18 01.09.2018.   Преузми Word документПреузми pdf документ   
1.9. Пореска картица-извод за умањење пореске основице,
Образац 1001/1
77/18 01.09.2018.   Преузми Word документПреузми pdf документ   
1.10. Пореска картица-потврда о оствареном дохотку,
Образац 1013
77/18 01.09.2018.   Преузми Word документПреузми pdf документ   
1.11. Захтјев за умањење пореске основице,
Образац 1000
77/18 01.09.2018.   Преузми Word документПреузми pdf документ   
2. Правилник о измјенама Правилника о облику и садржају пореских пријава и пореске kартице 77/18     Преузми pdf документ  
  II НЕВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ – пропис објављивања образаца
1. Правилник о примјени Закона о порезу на доходак 22/11     Преузми pdf документ  
1.1 Мјесечна пријава пореза по одбитку,
Образац 1002
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ Преузми Excel документ  
1.1. Мјесечна пријава пореза по одбитку,
Образац 1002
22/11 01.03.2011. 31.03.2014. Преузми pdf документ  
1.1.1.2 Начин попуњавања Мјесечне пријаве за порез по одбитку-Образац 1002 73/11 01.03.2011. 31.01.2014. Преузми pdf документ  
1.1.1.1. Формуле и коефицијенти за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате   01.01.2011. 31.01.2014. Преузми pdf документ  
1.1.1.2. Преглед типови прихода од капитала који се уносе у додатни лист ДЛ4   01.02.2011. 31.01.2014.    
1.1.1.3.1 Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002   01.01.2011. 31.01.2014.    
1.1.1.3.2 Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002   01.01.2016.   Преузми pdf документ  
1.1.1.4. Табела просјечних мјесечних плата објављених у Сл.гл.РС од Републичког завода за статистику РС   01.01.2011. 31.01.2014. Преузми pdf документ  
1.2.1 Годишња пореска пријава за порез на доходак,
Образац 1004
26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ Преузми Word документ  
1.2.2 Годишња пореска пријава за порез на доходак,
Образац 1004
22/11 01.01.2011. 31.12.2013. Преузми pdf документ  
1.2.2 Годишња пореска пријава за порез на доходак,
Образац 1004
77/18 01.09.2018. 13.05.2020 Преузми Word документ Преузми pdf документ  Преузми Excel документ  
1.2.1.1 Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку,
Образац 1005
26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ Преузми Word документ  
1.2.1.2 Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку,
Образац 1005
22/11 01.01.2011. 31.12.2013. Преузми pdf документ  
1.2.1.3 Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку,
Образац 1005
77/18 01.09.2018. 13.05.2020 Преузми Word документ  Преузми Excel документ Преузми pdf документ   
1.2.1.1. Примјер попуњавања годишње пореске пријаве за порез на доходак (1004 и 1005) за 2011. годину 26/16 01.01.2011. 31.12.2011. Преузми pdf документ  
1.2.2.1 Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности,
Образац 1006
26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ Преузми Word документ  
1.2.2.2 Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, Образац 1006 22/11 01.01.2011. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.2.2.2. Примјер попуњавања годишње пореске пријаве за порез на доходак (1004 и 1005) за 2014. годину - Novosti 27.03.2015.   01.01.2014. 31.12.2014. Преузми pdf документ Преузми pdf документ  
1.2.2.3 Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности,
Образац 1006
77/18 01.09.2018. 13.05.2020 Преузми Word документ Преузми pdf документ  Преузми Excel документ  
1.3.1 Аконтација пореза на доходак,
Образац 1008
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ Преузми Word документ  
1.3.2 Аконтација пореза на доходак,
Образац 1008
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ  
1.4.1 Пореска пријава за малог предузетника,
Образац 1007
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ Преузми Word документ  
1.4.2 Пореска пријава за малог предузетника,
Образац 1007
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ  
1.4.3 Пореска пријава за малог предузетника,
Образац 1007
77/18 01.09.2018. 13.05.2020 Преузми Word документ  Преузми Excel документПреузми pdf документ   
1.5. Обавјештајна пријава за доходак остварен по основу заједничког обављања самосталне дјелатности,
Образац 1009
22/11 01.01.2011. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.6. Годишња пореска пријава за порез на доходак из страних извора,
Образац 1010
26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ Преузми Word документ  
1.6. Захтјев за статус малог предузетника,
Образац 1011
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ  
1.11. Захтјев за умањење пореске основице,
Образац 1000
26/16 01.01.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ Преузми Word документ  
1.7.1 Захтјев за издавање пореске картице,
Образац 1001
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ Преузми Word документ  
1.7.2 Захтјев за издавање пореске картице,
Образац 1001
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ  
1.8.1. Пореска картица-извод за умањење пореске основице,
Образац 1001/1
  01.04.2016. 31.08.2016. Преузми Word документ  
1.8.2. Пореска картица-извод за умањење пореске основице,
Образац 1001/1
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ  
1.9.1 Пореска картица-потврда о оствареном дохотку,
Образац 1013
26/16 01.04.2016. 31.08.2018. Преузми pdf документ Преузми Word документ  
1.9.2 Пореска картица-потврда о оствареном дохотку,
Образац 1013
22/11 01.01.2011. 31.03.2016. Преузми pdf документ  
2. Правилник о измјенама Правилника о примјени Закона о порезу на доходак 22/14     Преузми pdf документ  
2.1. Мјесечна пријава пореза по одбитку,
Образац 1002
22/14 01.04.2014. 30.04.2016. Преузми pdf документ  
2.1.1. Примјер попуњавања обрасца 1002 (бруто и нето принцип) - u Novostima 81 stranica, 26.02.2014.   01.02.2014. 31.08.2015. Преузми pdf документ  Преузми pdf документ  Преузми pdf документ  Преузми pdf документ  
2.1.2. Формуле и коефицијенти за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате   01.01.2013. 31.08.2015. Преузми pdf документ  
2.1.3. Преглед типови прихода од капитала који се уносе у додатни лист ДЛ4   01.02.2014. 31.08.2015.    
2.1.4. Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002   01.02.2014. 31.12.2015.    
2.1.5. Табела просјечних мјесечних плата објављених у Сл.гл.РС од Републичког завода за статистику РС   01.02.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
2.2. Годишња пореска пријава за порез на доходак,
Образац 1004
22/14 01.01.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
2.2.1. Прилог уз Годишњу пријаву за порез на доходак за физичка лица која су остварила доходак који подлијеже плаћању пореза по одбитку,
Образац 1005
22/14 01.01.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
1.2.2.1. Примјер попуњавања годишње пореске пријаве за порез на доходак (1004 и 1005) за 2015. годину - Novosti stranica 27, 29.03.2016.   01.01.2015. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
2.1.2.1. Формуле за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате за период почев од 01.02.2011. године   01.09.2015. 31.12.2017. Преузми pdf документ  
2.3. Преглед типова посебних исплата које се исказују под видом исплате ВИ6 у ДЛ6 обрасца 1002   01.01.2016.   Преузми pdf документ  
2.4 Формуле за рачунање бруто личних примања, прихода од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине и прихода од капитала по основу нето исплате за период почев од 01.02.2011. године   01.01.2018.   Преузми pdf документ  
2.5. Примјери обрачуна бруто плате за лица која се налазе на породиљском одсуству   01.01.2018. 31.12.2018. Преузми pdf документ  

ПОРЕЗ НА ДОБИТ
Редни број ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОБИТ Службени гласник Републике Српске Период примјене пореске пријаве Ћир. Лат.
Почетни датум првог пореског периода Крајњи датум последњег пореског периода
  I Важећи пропис објављивања образаца
1. Правилник о облику и садржају образаца пореских пријава пореза на добит 11/17     Преузми pdf документ  
1. Правилник о измјени Правилника о форми и садржају образаца пореских пријава пореза на добит 77/19 27.09.2019.   Преузми pdf документ  
1.1. Образац 1101-Годишња пореска пријава за порез на добит   01.01.2016.   Преузми pdf документ Преузми Excel документ  
1.2. Образац 1102-Додаци уз Годишњу пореску пријаву за порез на добит, Образац 1102   01.01.2016.   Преузми pdf документ Преузми Word документ Преузми Excel документ  
1.3. Образац 1104-Аконтација пореза на добит 77/19 01.01.2019.   Преузми pdf документ Преузми Word документ  
2. Правилник о трансферним цијенама и методама за њихово утврђивање 47/16     Преузми pdf документ  
2.1. Годишња пријава контролисаних трансакција   01.01.2016.   Преузми pdf документ Преузми Excel документ  
2.2. Изјава о приходу и кориснику прихода од дивиденди, камата и ауторских права, према уговору о избјегавању двоструког опорезивања између БиХ и ...   31.12.2017.   Преузми pdf документ Преузми Word документ  
2.3. Годишња пријава пореза по одбитку   01.01.2017.   Преузми pdf документ Преузми Word документ  
2.3.1. Упутство о попуњавању Годишње пријаве пореза по одбитку и Примјер попуњене Годишње пријаве пореза по одбитку   01.01.2017.   Преузми pdf документ Преузми pdf документ  
  II Неважећи пропис објављивања образаца
1. Правилник о примјени Закона о порезу на добит 129/06     Преузми pdf документ  
1.1. Образац 1101-Годишња пореска пријава за порез на добит     01.01.2007. 31.12.2007.    
1.2. Образац 1102-Додаци уз пореску пријаву пореза на добит   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.3. Образац 1104-Аконтација пореза на добит   01.01.2007. 31.12.2013.    
1.4. Образац 1105-Консолидована пореска пријава   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.5. Образац 1106-Захтјев за статус малог пореског обвезника   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.6. Образац 1107-Пореска пријасва малог пореског обвезника   01.01.2007. 31.12.2007.    
1.7. Образац 1108-Обавјештајна пријава за удружење за пословну дјелатност   01.01.2007. 31.12.2007.    
2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о порезу на добит 110/07     Преузми pdf документ  
2.1. Годишња пореска пријава за порез на добит, Образац 1101   01.01.2008. 31.12.2012. Преузми pdf документ  
2.2. Образац 1102-Додаци уз пореску пријаву пореза на добит   01.01.2008. 31.12.2012. Преузми pdf документ  
2.3. Образац 1104-Аконтација пореза на добит   01.01.2008. 31.12.2012. Преузми pdf документ  
2.4. Образац 1105-Консолидована пореска пријава   01.01.2008. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
2.5. Образац 1106-Захтјев за статус малог пореског обвезника   01.01.2008. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
2.6. Образац 1107-Пореска пријасва малог пореског обвезника   01.01.2008. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
2.7 Образац 1108-Обавјештајна пријава за удружење за пословну дјелатност   01.01.2008. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
3. Правилник о измјенама и допунама Правилника о примјени Закона о порезу на добит 17/13     Преузми pdf документ  
3.1. Образац 1101-Годишња пореска пријава за порез на добит   01.01.2013. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
3.2. Образац 1102-Додаци уз пореску пријаву пореза на добит   01.01.2013. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
3.3. Образац 1104-Аконтација пореза на добит   01.01.2013. 31.12.2017. Преузми pdf документ  
3.4. Образац 1104-Аконтација пореза на добит   01.01.2017. 31.12.2019. Преузми pdf документ Преузми Word документ Преузми Excel документ  
3.5. Захтјев за нижу пореску стопу, ослобађање од пореза или поврат пореза по основу прихода од услуга, камата и ауторских права, према уговору о избјегавању двоструког опорезивања измењу БИХ   15.06.2016.   Преузми pdf документ  

РЕГИСТРАЦИЈА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА
Редни број ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА Службени гласник Републике Српске Период примјене обрасца Ћир. Лат.
Почетак примјене обрасца Престанак важења обрасца
  I ВАЖЕЋЕ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА / Пропис објављивања образаца
1. Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника 4/13     Преузми pdf документ  
1.1. Образац ПР-1 – Пријава за регистрацију/ евидентирање правног лица   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.1.1. Упутство за попуњавање обрасца ПР-1   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.2. Образац ПР-2 – Пријава за регистрацију/ евидентирање предузетника   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.2.1. Упутство за попуњавање обрасца ПР-2   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.3. Образац ПР-3 – Пријава за регистрацију/ евидентирање странца   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.3.1. Упутство за попуњавање обрасца ПР-3   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.4. Образац ППР-1 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању правног лица   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.4.1. Упутство за попуњавање обрасца ППР-1   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.5. Образац ППР-2 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању предузетника   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.5.1. Упутство за попуњавање обрасца ППР-2   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.6. Образац ППР-3 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању странца   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.6.1. Упутство за попуњавање обрасца ППР-3   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.7. Образац ПР-1А – Пријава регистрације повезаних/ удружених правних лица   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.7.1. Упутство за попуњавање обрасца ПР-1А   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.8. Образац ППР-1А - Пријава промјене о регистрацији повезаних/ удружених правних лица   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.8.1. Упутство за попуњавање обрасца ППР-1А   02.02.2013.   Преузми pdf документ  
1.9. Образац-ПР – Потврда о регистрацији   02.02.2013.      
1.10. Образац-ПЕ – Потврда о евидентирању   02.02.2013.      
1.11. Образац-ПО – Потврда о одјави   02.02.2013.      
  II НЕВАЖЕЋЕ ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА / Пропис објављивања образаца
1. Правилник о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 104/03     Преузми pdf документ  
1.1. Образац ПЗР-1 – Пријава за регистрацију по основу обављања дјелатности, са упутством за попуну обрасца ПЗР-1   18.12.2003. 06.01.2007.    
1.2. Образац ПЗР-2 – Пријава промјена о регистрацији, са упутством за попуну обрасца ПЗР-2   18.12.2003. 02.04.2010.    
1.3. Образац-ПР – Потврда о регистрацији   18.12.2003. 02.04.2010.    
1.4. Образац-ПЕ – Потврда о евидентирању   18.12.2003. 02.04.2010.    
1.5. Образац-ПО – Потврда о одјави   18.12.2003. 02.04.2010.    
2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 129/06     Преузми pdf документ  
2.1. Образац ПР-1 – Пријава за регистрацију правног лица, са упутством за попуњавање обрасца ПР-1   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.2. Образац ПР-2 – Пријава за регистрацију предузетника, са упутством за попуњавање обрасца ПР-2 за предузетнике и њихове организационе јединице   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.3. Образац ПР-3 – Пријава за регистрацију странца-физичког лица, са упутством за попуњавање обрасца ПР-3 за физичка лица - странце   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.4. Образац ППР-1 – Пријава промјене о регистрацији правног лица, са упутством за попуњавање обрасца ППР-1   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.5. Образац ППР-2 – Пријава промјене о регистрацији предузетника, са упутством за попуњавање обрасца ППР-2 и њихове организационе јединице   07.01.2007. 02.04.2010.    
2.6. Образац ППР-3 – Пријава промјене о регистрацији странца-физичког лица, са упутством за попуњавање обрасца ППР-3   07.01.2007. 02.04.2010.    
3. Правилник о регистрацији и идентификацији пореских обвезника 25/10     Преузми pdf документ  
3.1. Образац ПР-1 – Пријава за регистрацију/ евидентирање правног лица   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.2. Образац ПР-2 – Пријава за регистрацију/ евидентирање предузетника   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.3. Образац ПР-3 – Пријава за регистрацију/ евидентирање странца-физичког лица   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.4. Образац ППР-1 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању правног лица   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.5. Образац ППР-2 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању предузетника   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.6. Образац ППР-3 – Пријава промјене о регистрацији/ евидентирању странца-физичког лица   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.7. Образац-ПР – Потврда о регистрацији   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.8. Образац-ПЕ – Потврда о евидентирању   03.04.2010. 01.02.2013.    
3.9. Образац-ПО – Потврда о одјави   03.04.2010. 01.02.2013.    

ОСТАЛЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ
Редни број ОСТАЛЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ Службени гласник Републике Српске Период примјене обрасца Ћир. Лат.
Почетни датум првог пореског периода Крајњи датум првог пореског периода
  I ВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ - Пропис објављивања обаразаца
1. Упутство за плаћање и подношење пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење добара 11/19     Преузми pdf документ  
1.1. Пореска пријава за регистровано оружје, Образац ПП-РО   01.01.2019.   Преузми pdf документ Преузми Excel документ  
  II НЕВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ - Пропис објављивања образаца
1. Oбрасци пореске пријаве за регистровано оружје 113/03     Преузми pdf документ  
1.1. Пореска пријава за регистровано оружје, Образац ПП-РО   01.01.2004. 31.12.2014. Преузми pdf документ  
2. Упутство за подношење пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење добара 89/14     Преузми pdf документ  
2.1. Пореска пријава за регистровано оружје, Образац ПП-РО   01.01.2015. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
3. Упутство за плаћање и подношење пореске пријаве за порез на употребу, држање и ношење добара 25/16     Преузми pdf документ  
3.1. Пореска пријава за регистровано оружје, Образац ПП-РО   01.01.2016. 18.02.2019. Преузми pdf документ Преузми Excel документ  

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ
Редни број ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ Службени гласник Републике Српске Период примјене обрасца Ћир. Лат.
Почетни датум првог пореског периода Крајњи датум посљедљег пореског периода
  I ВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања образаца
1. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 40/20 02.05.2020.   Преузми pdf документ  
1.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН 40/20 02.05.2020   Преузми pdf документПреузми Word документ   
  II НЕВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања образаца
1. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 8/15     Преузми pdf документ  
1.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН   01.01.2015. 31.12.2016. Преузми pdf документ  
2. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 89/14     Преузми pdf документ  
2.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН   01.01.2014. 31.12.2015. Преузми pdf документ  
3. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 111/10 и 115/10-исправка     Преузми pdf документ
Преузми pdf документ
 
3.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН   01.01.2010. 31.12.2014. Преузми pdf документ  
4. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 84/16     Преузми pdf документ  
4.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН   01.01.2016. 18.02.2019. Преузми pdf документ Преузми Word документ  
5. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 12/19     Преузми pdf документ  
5.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН 12/19 01.04.2018. 04.04.2019. Преузми pdf документ Преузми Word документ  
6. Упутство за подношење и попуњавање пореске пријаве за остале накнаде (Образац ПП-ОН) 39/19 25.05.2019. 01.05.2020. Преузми pdf документ  
6.1. Пореска пријава за остале накнаде, Образац ПП-ОН 39/19 05.04.2019. 01.05.2020. Преузми pdf документПреузми Word документ   

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА TAKСЕ
Редни број ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА TAKСЕ Службени гласник Републике Српске Период примјене обрасца Ћир. Лат.
Почетни датум првог пореског периода Крајњи датум посљедњег пореског периода
  I ВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања образаца
  А) ПОСЕБНА РЕПУБЛИЧКА ТАКСА
1. Упутство за подношење пореске пријаве за посебну републичку таксу 8/15     Преузми pdf документ  
1.1 ПП ГРТ – Пореска пријава за посебну републичку таксу   01.01.2015.   Преузми pdf документ  
  Б) КОМУНАЛНА ТАКСА
  Обрасци 113/03     Преузми pdf документ  
1. ПП КТ – Пореска пријава за комуналану таксу   01.01.2004.   Преузми pdf документ  
  В) БОРАВИШНА ТАКСА
1. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплћене боравишне таксе 11/19     Преузми pdf документ  
1.1 МП ИБТ Мјесечна пријава извјештај боравишне таксе   01.01.2019.   Преузми pdf документ  
2. Правилник о облику и садржају пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боавишне таксе 24/16     Преузми pdf документ  
2.1 ГП ПИБТ –Годишња пријава паушалног износа боравишне таксе   01.01.2016.   Преузми pdf документ Преузми Word документ  
  II НЕВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања обаразаца
  А) ПОСЕБНА РЕПУБЛИЧКА ТАКСА
1. Упутство за подношење пореске пријаве за посебну републичку таксу 89/14     Преузми pdf документ  
1.1. ПП ГРТ – Пореска пријава за посебну републичку таксу   01.01.2010. 31.12.2014. Преузми pdf документ  
1.2. ПП ГРТ – Пореска пријава за посебну републичку таксу   01.01.2014. 31.12.2014. Преузми pdf документ  
2. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплћене боравишне таксе 49/06     Преузми pdf документ  
2.1 МП ИБТ Мјесечна пријава извјештај боравишне таксе   01.06.2006. 18.02.2019. Преузми pdf документ  

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ИЗ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ
Редни број

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ИЗ ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ
(Пропис објављивања обрасца)

Службени гласник Републике Српске Период примјене обрасца Ћир. Лат.
Почетак примјене обрасца Престанак важења обрасца
1. Правилник о садржају Захтјева за иницијалну фискализацију 18/08     Преузми pdf документ  
1.1. Захтев за иницијалну фискализацију (Образац ЗИФ)   07.03.2008.      
2. Правилник о садржају Захтјева за замјену фискалног модула 18/08     Преузми pdf документ  
2.1 Захтјев за замјену фискалног модула   07.03.2008.      
3. Правилник о садржају Захтјева за накнадну фискализацију усљед сервисирања 18/08     Преузми pdf документ  
3.1 Захтјев за накнадну фискализацију усљед сервисирања   07.03.2008.      
4. Правилник о садржају захтјева за промјену назива и адресе продајног мјеста 16/09     Преузми pdf документ  
4.1 Захтјев за промјену назива и адересе продајног мјеста   14.03.2009.      
5.

Правилник о садржају захтјева за брисање из регистра фискализованих каса

86/14     Преузми pdf документ  
5.1 Захтјев за брисање из регистра фискализованих каса (Обратац ЗБРФК)   07.10.2014.      
6. Правилник о садржају и вођењу књиге дневних извјештаја 18/08     Преузми pdf документ  
6.1. Књига дневних извјештаја (Образац КДИ)   07.03.2008.      
6.1.1 Књига дневних извјештаја (Образац КДИ)   07.03.2008.      
7. Правилник о изгледу и садржају обавјештења
које обвезник истиче у објекту у коме врши промет робе, односно услуга
71/08     Преузми pdf документ  
7.1 Обавјештење које обвезник истиче у објекту у коме врши промет робе, односно услуга   08.08.2008.      
8. Правилник о изгледу и садржају ознаке којом се означава објекат у случају изрицања мјере забране обављања дјелатности, као и начину означавања таквог објекта 71/08     Преузми pdf документ  
8.1 Ознака на објекту у случају изрицања мјере забране обављања дјелатности   08.08.2008.      
  II НЕВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања обаразаца          
  II НЕВАЖЕЋИ ПОРЕСКИ ОБРАСЦИ          
1. Правилник о садржају захтјева за брисање  из регистра фискализованих каса 16/09     Преузми pdf документ  
1.1 Захтјев за брисање из регистра фискализованих каса (Обратац ЗБРФК)   14.03.2009. 06.10.2014.    

ПРИЈАВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ У ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИЈЕ, КОНТРОЛЕ И НАПЛАТЕ ДОПРИНОСА
Редни број Пријаве за рагистрацију у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса Службени гласник Републике Српске Период примјене обрасца Ћир. Лат.
Почетак примјене обрасца Престанак важења обрасца
  I Важећи обрасци Пропис објављивања образаца
  Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника 4/13     Преузми pdf документ  
1. Образац ПД3100 – Пријава / Промјена / Одјава уплате доприноса   01.01.2010.   Преузми pdf документ  
2. Образац ПД3110 – Пријава / Промјена / Одјава индивидуалне уплате доприноса   01.01.2010.   Преузми pdf документ  
3. Образац ПД3120 - Пријава / Одјава уплате доприноса у одређеним околностима   01.01.2010.   Преузми pdf документ  
4. Образац ПД3210 - Захтјев за одјаву обвезника доприноса   01.01.2010.   Преузми pdf документ  
5. Образац ПД3220 - Захтјев за промјену података о доприносима у годишњем увјерењу   01.01.2010.   Преузми pdf документ  
6. Образац ПД3350 – Увјерење о уплаћеним доприносима   01.01.2010.      
7. Објашњење о попуњавању ПД образаца       Преузми pdf документ  

ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ
Редни број ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА НЕПОКРЕТНОСТИ Службени гласник Републике Српске Период примјене обрасца Ћир. Лат.
Почетак примјене обрасца Престанак важења обрасца
  I ВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања образаца
1. Правилник о упису у фискални регистар непокретности 100/16     Преузми pdf документ  
1.1. Пријава за упис у фискални регистар непокретности (Образац ПФРН)   03.12.2016.   Преузми pdf документ  
1.2. Захтјев за ослобађање плаћања пореза и примјену ниже пореске стопе (Образац ЗОПН)   03.12.2016.   Преузми pdf документ  
1.3 Пријава за промјену власника/одјаву непокретности (Образац ПВОН)   03.12.2016.   Преузми pdf документ  
2. Правилник о пореском рачуну и начину плаћања пореза на непокретности 100/16     Преузми pdf документ  
2.1 Захтјев за умањење пореске основице (Образац ЗУПО)   03.12.2016.   Преузми pdf документ  
  II НЕВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ-пропис објављивања образаца
3. Правилник о упису у фискални регистар непокретности 16/09     Преузми pdf документ  
3.1. Пријава за упис у фискални регистар непокретности (Образац ПФРН)   14.03.2009. 08.10.2009. Преузми pdf документ  
3.2. Захтјев за ослобађање плаћања пореза (Образац ЗОПН)   14.03.2009. 08.10.2009. Преузми pdf документ  
3.3. Пријава о промјени намјене или вриједности непокретности (Образац ПНВН)   14.03.2009. 08.10.2009. Преузми pdf документ  
4. Правилник о измјенама и допунама правилника о упису у фискални регистар непокретности 87/09     Преузми pdf документ  
4.1. Пријава за упис у фискални регистар непокретности (Образац ПФРН)   09.10.2009. 02.12.2016. Преузми pdf документ  
4.2. Захтјев за ослобађање плаћања пореза (Образац ЗОПН)   09.10.2009. 02.12.2016. Преузми pdf документ  
4.3. Пријава о промјени намјене или вриједности непокретности (Образац ПНВН)   09.10.2009. 02.12.2016. Преузми pdf документ  
4.4 Захтјев за умањење пореске основице (Образац ЗУПО) 29/09 23.04.2009. 02.12.2016. Преузми pdf документ  

ОСТАЛИ ОБРАСЦИ
Редни број ОСТАЛИ ОБРАСЦИ Ћир. Лат. Упутства
         
1. Захтјев за издавање увјерења о измиреним обавезама - правна лица/предузетници Преузми pdf документ    
2. Захтјев за издавање увјерења о измиреним обавезама - физичка лица Преузми pdf документ    
3. Захтјев за прекњижавање Преузми pdf документ    
4. Захтјев за издавање Извода о пријављеним и плаћеним порезима Преузми pdf документ    
5. Захтјев за одгођено плаћање пореских обавеза Преузми pdf документ    
6. Захтјев за издавање потврде о резидентности за физичко лице Преузми pdf документ Преузми pdf документ  
7. Захтјев за издавање увјерења у сврху трансфера средстава са рачуна нерезидента Преузми pdf документ Преузми pdf документ  
8. Захтјев за издавање увјерења о стању обавеза пореза на непокретности Преузми pdf документ Преузми pdf документ  
9. Изјава за одгођено плаћање пореских обавеза Преузми pdf документ    
10. Изјава о начину измирења пореза на доходак и доприносе за март 2020. године Преузми pdf документПреузми Word документ   Преузми pdf документ Преузми pdf документ
11. Захтјев о продужењу рока на који је одобрено одгођено плаћање пореског дуга Преузми pdf документ Преузми pdf документ    
12. Изјава са захтјевом за исплату најниже плате и доприноса на најнижу плату за април 2020.године Преузми pdf документ Преузми Word документ   Преузми pdf документ
13. Списак радника за исплату најниже плате за април 2020. године Преузми Excel документ    
14. Писана изјава са захтјевом за исплату најниже плате и доприноса на најнижу плату за мај - забрана трајала најмање до 11.05.2020 Преузми pdf документ Преузми Word документ   Преузми pdf документ
15. Писана изјава са захтјевом за исплату најниже плате и доприноса на најнижу плату за мај - забрана трајала најмање до 12.05.2020 Преузми pdf документ Преузми Word документ   Преузми pdf документ
16. Списак радника за исплату најниже плате за мај 2020. године Преузми Excel документ    

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске