Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

АКТУЕЛНО

Новости

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


НовостиA- / A / A+

22.12.2009.

Јавни позив за подношење годишњих пријава у 2010. години

16.12.2009.

„Web“ страница Пореске управе Републике Српске проглашена најбољом у Босни и Херцеговини

Магазин „Mobil Info“, који се бави темама из информационих технологија, у оквиру традиционалног избора најбољих „Web“ портала, у категорији „јавна управа“, прогласио је „Web“ страницу Пореске управе Републике Српске www.poreskaupravars.org, најбољом интернет страницом у Босни и Херцеговини за 2009. годину.

14.12.2009.

Извјештај о раду Пореске управе Републике Српске за период од 01.01 до 30.09. 2009. године.

04.12.2009.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 30.11.2009. год.

У периоду од 01.01 до 30.11.2009. године, укупно је на рачун јавних прихода Републике Српске уплаћено једна милијарда 640 милиона и 935 хиљада КМ јавних прихода, што је за 4% више у односу на исти период 2008. године. Из табеле наплаћених јавних прихода може се видјети да се од укупно наплаћених јавних прихода, једна милијарда и 629 милиона КМ односи на директне порезе, што је за 5% више у односу на исти период прошле године.

Највећи пораст наплаћених јавних прихода исказан је по основу пореза на добит и то за 17% а исказан је пораст наплате и по основу осталих пореза и прихода.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 30.11.2009. године, износе једну милијарду 51 милион и 140 хиљада КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 17% у односу на наплаћене приходе фондова у истом периоду 2008. године.

Од 20.03.2009. године у надлежности Пореске управе Републике Српске је и контрола и наплата доприноса за запошљавање лица са инвалидитетом, те је са 30.11.2009. године, прикупљено 886 хиљада КМ доприноса, Фонда за запошљавање и рехабилитацију инвалида.

Све потребне податке о наплати јавних прихода за период од 01.01. до 30.11.2009. године, можете видјети у сљедећим табелама.

04.11.2009.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 31.10.2009. год.

У периоду од 01.01 до 31.10.2009. године, укупно је на рачун јавних прихода Републике Српске уплаћено једну милијарду 514 милиона и 140 хиљада КМ јавних прихода, што је за 5% више у односу на исти период 2008. године. Из табеле наплаћених јавних прихода може се видјети да се од укупно наплаћених јавних прихода, једна милијарда и 503 милиона КМ односи на директне порезе, што је за 6% више у односу на исти период прошле године.

Највећи пораст наплаћених јавних прихода исказан је по основу пореза на добит и то за 16% а исказан је пораст наплате и по основу осталих пореза и прихода.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 31.10.2009. године, износе 964 милиона и 938 хиљада КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 18 % у односу на наплаћене приходе фондова у истом периоду 2008. године.

Од 20.03.2009. године у надлежности Пореске управе Републике Српске је и контрола и наплата доприноса за запошљавање лица са инвалидитетом, те је са 31.10.2009. године, прикупљено 733 хиљадe КМ доприноса, Фонда за запошљавање и рехабилитацију инвалида.

Све потребне податке о наплати јавних прихода за период од 01.01. до 31.10.2009. године, можете видјети у сљедећим табелама.

26.10.2009.

Објављена Пореска пријава за порез на добитке од игара на срећу и забавних игара и накнада за приређивање игара на срећу и забавних игара – ПП-ИСЗ

Обавјештавамо пореске обвезнике да је у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 92/09, у оквиру Правилника о начину обрачуна и евидентирања добитака од игара на срећу објављена Пореска пријава за порез на добитке од игара на срећу и забавних игара и накнада за приређивање игара на срећу и забавних игара – ПП-ИСЗ.

Образац пријаве је постављен на „web“ страници Пореске управе: www.poreskaupravars.org у дијелу „Обрасци“.

08.10.2009.

Обавјештење за пореске обвезнике у вези измјењених образаца за упис у фискални регистар непокретности

Обавјештавамо пореске обвезнике да је у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 87/09, објављен Правилник о измјенама и допунама Правилника о упису у фискални регистар непокретности у чијем саставу су измјењене пријаве:

 • ПФРН – Пријава за упис у фискални регистар непокретности,
 • ЗОПН - Захтјев за ослобађање плаћања пореза,
 • ПНВН - Пријава o промјени намјене или вриједности непокретности,

У саставу овог правилника је и нови образац ПВОН - Пријава за промјену власника / одјаву непокретности.

Обрасци су постављени на „web“ страници Пореске управе: www.poreskaupravars.org у дијелу „Обрасци“.

06.10.2009.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 30.09.2009. год.

У периоду од 01.01 до 30.09.2009. године, укупно је уплаћено на рачун јавних прихода Републике Српске једну милијарду 368 милиона и 122 хиљада КМ, јавних прихода што је за 6% више у односу на исти период 2008. године. Из табеле наплаћених јавних прихода може се видјети да се од укупно наплаћених јавних прихода, једна милијарда и 358 милиона КМ односи на директне порезе, што је за 7% више у односу на исти период прошле године.

Највећи пораст наплаћених јавних прихода исказан је по основу пореза на добит и то за 17% а исказан је пораст наплате и по основу осталих пореза и прихода.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 30.09.2009. године, износе 866 милиона и 309 хиљада КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 19 % у односу на наплаћене приходе фондова у истом периоду 2008. године.

Од 20.03.2009. године у надлежности Пореске управе Републике Српске је и контрола и наплата доприноса за запошљавање лица са инвалидитетом, те је са 30.09.2009. године, прикупљено 619 хиљада и 813 КМ доприноса Фонда за запошљавање и рехабилитацију инвалида.

Све потребне податке о наплати јавних прихода за период од 01.01. до 30.09.2009. године, можете видјети у сљедећим табелама.

07.09.2009.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 31.08.2009. год.

У периоду од 01.01 до 31.08.2009. године, укупно је уплаћено на рачун јавних прихода Републике Српске једну милијарду 224 милиона и 516 хиљада КМ, јавних прихода што је за 7% више у односу на исти период 2008. године. Из табеле наплаћених јавних прихода може се видјети да се од укупно наплаћених јавних прихода, једна милијарда и 215 милиона КМ односи на директне порезе, што је за 9% више у односу на исти период прошле године.

Највећи пораст наплаћених јавних прихода исказан је по основу пореза на добит и то за 18% а исказан је пораст наплате и по основу осталих пореза и прихода.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 31.08.2009. године, износе 768 милиона и 929 хиљаде КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 6 % у односу на наплаћене приходе фондова у истом периоду 2008. године.

Од 20.03.2009. године у надлежности Пореске управе Републике Српске је и контрола и наплата доприноса за запошљавање лица са инвалидитетом, те је са 31.08.2009. године, прикупљено 505 хиљада и 891 КМ доприноса Фонда за запошљавање и рехабилитацију инвалида.

Све потребне податке о наплати јавних прихода за период од 01.01. до 31.08.2009. године, можете видјети у сљедећимтабелама.

26.08.2009.

Обавјештење за пореске обвезнике о року за подношење пријаве за упис у фискални регистар непокретности

Обавјештавамо пореске обвезнике, да је у току интензивна активност Пореске управе Републике Српске у вези пријављивања непокретности.

Обзиром да је 30. септембар 2009. године, крајњи рок за подношење Пријаве за упис у фискални регистар непокретности – Образац ПФРН, неопходно је да порески обвезници који нису пријавили своје непокретности, то учине без одлагања.

За све оне који до 30. септембра 2009. године, не пријаве своје непокретности, Пореска управа ће у складу са законом примјенити мјере покретања прекршајног поступка.

Порески обвезници који имају право на ослобађање од плаћања пореза на непокретности, уз пријаву ПФРН, дужни су поднијети и Захтјев за ослобађање плаћања пореза – Образац ЗОПН.

Такође, порески обвезници који имају право на умањење пореске основице за 50 м? за обвезника и по 10 м?, за сваког члана домаћинства од процијењене вриједности непокретности, уз пријаву ПФРН дужни су подњети и Захтјев за умањење пореске основице – Образац ЗУПО.

Сви горе наведени обрасци (ПФРН, ЗОПН и ЗУПО) подносе се у два примјерака а исти се могу добити у свим подручним јединицама Пореске управе или на „Web“ страници ПУ www.poreskaupravars.org, у дијелу Обрасци>Остали обрасци.

Детаљније информације о пријављивању непокретности и новом начину опорезивања непокретности у Републици Српској, могу се добити на бројеве телефона: 051 345 060 и 345 061, као и код службеника у свим подручним јединицама Пореске управе.

10.08.2009.

Саопштење за пореске обвезнике о року за фискализацију

Рок за фискализацију пореских обвезника чија је дјелатност: производња, велетрговина, пружање услуга између ПДВ обвезника на територији БиХ, извозне услуге и здравствене услуге које пружају домови здравља и болнице које се финансирају из Фонда здравственог осигурања истиче 15.08.2009.године и Пореска управа РС овај рок неће продужавати. На тржишту се налази довољан број фискалних каса, које задовољавају техничке карактеристике потребне за ову врсту пореских обвезника, па су порески обвезници треће групе за фискализацију дужни да до 15.08.2009.године путем овлашћених сервиса поднесу захтјев за иницијалну фискализацију (образац ЗИФ).

05.08.2009.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 31.07.2009. год.

У периоду од 01.01 до 31.07.2009. године, укупно је уплаћено на рачун јавних прихода Републике Српске 1 милијарда 80 милиона и 143 хиљаде КМ, јавних прихода, што је за 8% више у односу на исти период 2008. године. Из табеле наплаћених јавних прихода може се видјети да се од укупно наплаћених јавних прихода, 1 милијарда 71 милион и 487 хиљада КМ односи на директне порезе, што је за 9% више у односу на исти период прошле године.

Највећи пораст наплаћених јавних прихода исказан је по основу доприноса и то за 23%, а исказан је пораст наплате и по основу пореза на добит за 16% као и осталих пореза и прихода.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 31.07.2009. године, износе 674 милиона и 687 хиљада КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 23% у односу на наплаћене приходе фондова у истом периоду 2008. године.

Од 20.03.2009. године у надлежности Пореске управе Републике Српске је и контрола и наплата доприноса за запошљавање лица са инвалидитетом, те је до 31.07.2009. године, прикупљено 378 хиљада КМ доприноса Фонда за запошљавање и рехабилитацију инвалида.

Све потребне податке о наплати јавних прихода за период од 01.01. до 31.07.2009. године, можете видјети у сљедећим табелама.

04.08.2009.

Извјештај о раду Пореске управе Републике Српске за период од 01.01 до 30.06. 2009. године.

29.07.2009.

Питања и одговори у вези са имплементацијом Закона о порезу на непокретности

13.07.2009.

Представници Пореске управе Републике Српске учествовали на 13. Генералној скупштини Интра-европске асоцијације пореских управа (ИОТА), одржаној у Штокхолму од 09-10. јула 2009. године.

Пореска управа Републике Српске је учествовала у раду 13. Генералне скупштине Интра-европске асоцијације пореских управа (ИОТА), одржаној у Штокхолму од 09-10. јула 2009. године.

Овом годишњем састанку свих 45 чланица ИОТА, међу којима је и ПУРС, на највишем менаџерском нивоу је вођена расправа на тему „Борба против превара-успјешне мјере пореске управе у борби против пореских превара уз уважавање ограничења о тајности докумената.“

На 13. Генералној скупштине донесена је Резолуција у којој се истиче да поред добре везе и повјерења између пореске управе и пореских обвезника мора постојати и интензивна и ефикасна међународна сарадња, као и размјена идеја међу пореским управама Европе, онако како то налаже тренутна економска ситуација и нимало лака борба против пореских превара.

Истом приликом је закључено да приступ подацима пореских обвезника мора бити у складу са основним правима на интегритет и повјерљивост.

03.07.2009.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 30.06.2009. год.

У периоду од 01.01 до 30.06.2009. године, укупно је уплаћено на рачун јавних прихода Републике Српске 920 милиона и 397 хиљада КМ, јавних прихода што је за 9% више у односу на исти период 2008. године. Из табеле наплаћених јавних прихода може се видјети да се од укупно наплаћених јавних прихода, 913 милиона КМ односи на директне порезе, што је за 9% више у односу на исти период прошле године.

Највећи пораст наплаћених јавних прихода исказан је по основу пореза на добит и то за 16% а исказан је пораст наплате и по основу осталих пореза и прихода.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 30.06.2009. године, износе 568 милиона и 832 хиљаде КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 22% у односу на наплаћене приходе фондова у истом периоду 2008. године.

Од 20.03.2009. године у надлежности Пореске управе Републике Српске је и контрола и наплата доприноса за запошљавање лица са инвалидитетом, те је до 30.06.2009. године, прикупљено 239 хиљада КМ доприноса Фонда за запошљавање и рехабилитацију инвалида.

Све потребне податке о наплати јавних прихода за период од 01.01. до 30.06.2009. године, можете видјети у сљедећим табелама.

30.06.2009.

Обавјештење за пореске обвезнике о продужењу рока за фискализацију

Обавјештавамо пореске обвезнике, чији је рок за фискализацију био 30. 06. 2009. године, да је рок продужен до 15. 08. 2009. године, из разлога што на тржишту још увијек не постоје фискалне касе са имплементираним велепродајним модом рада, те да су у том року обавезни, преко овлашћеног сервиса, поднијети Пореској управи захтјев за иницијалну фискализацију фискалне касе.

10.06.2009.

Одговори на питања постављена на обуци радника Пореске управе која се односе на примјену Закона о порезу на непокретности.

02.06.2009.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 31.05.2009. год.

У периоду од 01.01 до 31.05.2009. године, укупно је наплаћено 766 милиона КМ, јавних прихода што је за 9% више у односу на исти период 2008. године. Из табеле наплаћених јавних прихода може се видјети да је наплаћено 759 милиона и 555 хиљадa КМ директних пореза, што је за 10% више у односу на исти период прошле године.

Највећи пораст наплаћених јавних прихода исказан је по основу пореза на добит и то за 17% а исказан је пораст наплате и по основу осталих пореза и прихода.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 31.05.2009. године, износе 465 милиона и 709 хиљада КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 24% у односу на наплаћене приходе фондова у истом периоду 2008. године.

Од 20.03.2009. године у надлежности Пореске управе Републике Српске је и контрола и наплата доприноса за запошљавање лица са инвалидитетом, те је до 31.05.2009. године, прикупљено 151 хиљада КМ доприноса Фонда за запошљавање и рехабилитацију инвалида.

Све потребне податке о наплати јавних прихода за период од 01.01. до 31.05. 2009. године, можете видјети у сљедећим табелама.

05.05.2009.

Обавјештење за пореске обвезнике о примјени Закона о играма нa срећу

Од 4. децембра 2008. године у примјени је Закон о играма на срећу, објављен у Службеном гласнику Републике Српске број 110/08 од 26. новембра 2008.године, а ступањем на снагу истог престали су да важе Закон о играма на срећу („Службени гласник Републике Српске“ број 6/99) и Закон о порезима на игре на срећу и забавне игре („Службени гласник Републике Српске“ број: 5/99, 52/01, 25/02 и 52/06). Престанком важења наведених Закона престаје да важи и пореска пријава за игре на срећу (ПП-ИСЗ).

До објављивања пореске пријаве за игре на срећу по закону који је на снази, порески обвезници су дужни да обрачунају порезе на игре на срећу у складу са законом, те исти уплате на врсте прихода које су прописане Наредбом о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, општина и градови фондова („Службени гласник Републике Српске“ број 18/09).

05.05.2009.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 30.04.2009. год.

У периоду од 01.01 до 30.04.2009. године, укупно је наплаћено 632 милионa и 793 хиљадe КМ, јавних прихода што је за 11% више у односу на исти период 2008. године. Из табеле наплаћених јавних прихода може се видјети да је наплаћено 627 милиона и 575 хиљадa КМ директних пореза, што је за 12% више у односу на исти период прошле године.

Највећи пораст наплаћених јавних прихода исказан је по основу пореза на добит и то за 20% а исказан је пораст наплате и по основу осталих пореза и прихода.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 30.04.2009. године, износе 378 милиона и 989 хиљада КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 27% у односу на наплаћене приходе фондова у истом периоду 2008. године.

Све потребне податке о наплати јавних прихода за период од 01.01. до 30.04. 2009. године, можете видјети у сљедећим табелама.

09.04.2009.

Питања са семинара на тему „Измјене и допуне Закона о порезу на доходак и измјене и допуне закона о доприносима“

09.04.2009.

Обавјештење за пореске обвезнике у вези слања дневног извјештаја

Обавјештавамо пореске обвезнике да се обавеза формирања и штампања дневног извјештаја преко фискалне касе односи само на радне дане када је обвезник остварио промет.

03.04.2009.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 31.03.2009. год.

У периоду од 01.01 до 31.03.2009. године, укупно је наплаћено 471 милион и 281 хиљада КМ, јавних прихода што је за 11% више у односу на исти период 2008. године. Из табеле наплаћених јавних прихода може се видјети да је наплаћено 468 милиона и 106 хиљада КМ директних пореза, што је за 13% више у односу на исти период прошле године.

Највећи пораст наплаћених јавних прихода исказан је по основу пореза на добит и то за 25% те по основу осталих пореза и прихода за 4%.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 31.03.2009. године, износе 274 милиона и 419 хиљада КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 29% у односу на наплаћене приходе фондова у истом периоду 2008. године.

Све потребне податке о наплати јавних прихода за период од 01.01. до 31.03. 2009. године, можете видјети у сљедећим табелама.

25.03.2009.

Обавјештење за пореске обвезнике

Обавјештавамо пореске обвезнике, чији је рок за фискализацију био 31.03.2009. године, да је рок продужен до 30. јуна 2009. године, из разлога што на тржишту још увијек не постоје фискалне касе са имплементираним велепродајним модом рада, те да су у том року обавезни, преко овлашћеног сервиса, поднијети Пореској управи захтјев за иницијалну фискализацију фискалне касе.

19.03.2009.

Обавјештење за пореске обвезнике

Обавјештавамо пореске обвезнике да је објављен Правилник о упису у фисклани регистар непокретности („Службени гласник Републике Српске број 16/09) са обрасцима:

 • ПФРН - Пријава за упис у фискални регистар непокретности
 • ЗОПН - Захтјев за ослобађање плаћања пореза
 • ПНВН - Пријава за промјену намјене или вриједности непокретности

Наведени обрасци могу се добити у најближој подручној једниници Пореске управе или преузети са "web" странице Пореске управе, у дијелу "Обрасци".

18.03.2009.

Обавјештење за пореске обвезнике

Обавјештавају се порески обвезници који су у 2008. години имали право на умањење пореске основице пореза на добит за износ улагања у машине и опрему, да су аконтације пореза на добит за 2009. годину дужни утврдити и плаћати примјеном пореске стопе на основицу из пореске пријаве – 1101 за 2008.годину прије умањења за износ улагања, односно једну дванаестину пореза на добит из 2008. године који износ је утврђен на основицу прије умањења за износ улагања.

09.02.2009.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 28.02.2009. год.

У прва два мјесеца 2009. године, укупно је наплаћено 270 милионa и 733 хиљаде КМ, јавних прихода што је за 9% више у односу на исти период 2008. године. Из табеле наплаћених јавних прихода може се видјети да је наплаћено 268 милиона и 747 хиљаде КМ директних пореза, што је за 11% више у односу на исти период прошле године.

Највећи пораст наплаћених јавних прихода исказан је по основу пореза на добит и то за 9% и по основу осталих пореза и прихода за 41%.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 28.02.2009. године, износе 171 милион и 295 хиљада КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 26% у односу на наплаћене приходе фондова у истом периоду 2008. године.

Све потребне податке о наплати јавних прихода за јануар 2009. године, можете видјети у сљедећим табелама.

18.02.2009.

Саопштење за јавност

28. фебруар 2009. године, је крајњи рок за подношење Пореске пријаве за порез на имовину (Образац ПП-ПНИ) и Годишње пореске пријаве за посебну републичку таксу ( Образац ПП-ГРТ).

Пореска управа Републике Српске позива пореске обвезнике да до наведеног рока поднесу пореске пријаве за своје пореске обавезе.

06.02.2009.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 31.01.2009. год.

У јануару мјесецу 2009. године, укупно је наплаћено 104 милионa и 300 хиљада КМ, јавних прихода. Из табеле наплаћених јавних прихода може се видјети да је наплаћено 103 милиона и 500 хиљада КМ директних пореза што представља исти ниво наплативости директних пореза као у јануару 2008. год.

У јануару мјесецу 2009. године, пораст наплаћених јавних прихода је исказан по основу пореза на добит и то за 38% више у односу на јануар 2008. године.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 31.01.2009. године, износе 70 милиона и 850 хиљада КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 20% у односу на наплаћене приходе фондова у јануару 2008. године.

Све потребне податке о наплати јавних прихода за јануар 2009. године, можете видјети у сљедећим табелама.

26.01.2009.

Саопштење пореским обвезницима

Постављена је најновија верзија програма за пореске обвезнике ППО, који омогућава унос, слање и штампање нових пријава за порез по одбитку образац 1002 са бруто основицом.

26.01.2009.

Саопштење пореским обвезницима

Порески обвезници који испуњавају услове за остваривање права на умањење пореске основице за 2008. годину, по основу издржаваних чланова уже породице и/или плаћене камате на стамбени кредит, подносе Захтјев за умањење пореске основице на Обрасцу 1001 најкасније до 31.03. текуће за претходну годину.

Исто тако, порески обвезници који испуњавају услов за умањење пореске основице по основу издржаваних чланова уже породице и/или плаћене камате на стамбени кредит, на мјесечном нивоу, у 2009. години, Захтјев подносе на истом обрасцу 1001, с тим да у заглављу обрасца ставе ознаку да подносе Захтјев за пореску картицу-извод.

Захтјеви се подносе надлежној подручној јединици, у два примјерка, која након обраде захтјева један примјерак враћа подносиоцу захтјева, а други примјерак остаје у Пореској управи.

Право на умањење пореске основице за 2008. годину, по основу издржаваних чланова, порески обвезник остварује само за оне издржаване чланове који не остварују доходак и чији доходак и други приходи на које се не плаћа порез, не прелазе износ од 3000 КМ. Уколико порески обвезник подноси Захтјев за пореску картицу – извод, за 2009. годину, у том случају остварује право на умањење пореске основице по основу издржаваних чланова уже породице, чији доходак и други приходи на које се не плаћа порез, на мјесечном нивоу не прелазе 300 КМ.

Издржаваним члановима уже породице сматрају се брачни друг, дјеца и родитељи. У сврху доказивања испуњености услова, порески обвезник је дужан да уз Захтјев за умањење пореске основице приложи одговарајућу документацију, у зависности од услова по основу кога порески обвезник остварује право на умањење пореске основице.

Ако више лица издржава члана или чланове уже породице, лични одбитак (умањење пореске основице) за та лица равномјерно се распоређује на сва лица која те чланове издржавају, осим ако се другачије не договоре. У том случају свако лице које дијели издржавање са другим лицем, дужно је поднијети захтјев и уз захтјев потребну документацију којом доказује право на умањење пореске основице.

У сврху умањења пореске основице порески обвезник је дужан, уз писмени Захтјев за умањење пореске основице / Захтјев за издавање пореске картице – извод, доставити сљедећа документа:

за издржаване чланове домаћинства:

 1. изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа), овјерена од стране надлежног органа;
 2. доказ о висини примљене отпремнине од стране послодавца за оне издржаване чланове којима је у претходној години престао радни однос због одласка у пензију или због тога што су проглашени технолошким вишком;
 3. извод из матичне књиге вјенчаних;
 4. потврду/увјерење о незапослености Завода за запошљавање, уколико је издржавани члан незапослен;
 5. увјерење о пословној неспособности од Центра за социјални рад, уколико је издржавани члан пословно неспособан;
 6. чек посљедње исплаћене пензије и Рјешење о пензији, уколико је супружник пензионер;
 7. извод из матичне књиге рођених, за дјецу (рођену у браку, изван брака и усвојену);
 8. потврду/увјерење од образовне установе, уколико је издржавани члан на школовању;
 9. извод из матичне књиге рођених пореског обвезника, уколико је издржавани члан родитељ;

за камату плаћену на стамбени кредит:

 1. овјерену копију Уговора о стамбеном кредиту;
 2. овјерену изјаву пореског обвезника овјерену код надлежног органа да је кредит узет за једну и једину некретнину ради рјешавања свог стамбеног питања и чланова његовог заједничког домаћинства и да он и чланови његовог домаћинства нису власници ни сувласници стамбене јединице у земљи и у иностранству;
 3. потврду од банке са којом је закључен уговор, о износу плаћене камате у 2008. години а у случају мјесечног умањења пореске основице у 2009. години, потврду од банке о обрачуну камате за 2009. годину као и потврду издату од стране исплатиоца дохотка да ће исплатилац вршити уплату камате по основу стамбеног кредита (административна забрана).
 4. доказ да је кредит узет за стамбену некретнину у којој порески обвезник станује или ће становати (ако је објекат у изградњи) са члановима свог домаћинства;
 5. доказ да се стамбена јединица на коју се односи кредит налази на територији Републике Српске.

Уколико је порески обвезник у претходној години остварио право на умањење пореске основице по основу издржаваних чланова уже породице и/или плаћене камате на стамбени кредит, а услови за умањење пореске основице се нису промијенили, уз Захтјев за умањење пореске основице за 2008. годину, подноси само потврду банке о износу уплаћене камате на стамбени кредит а уз Захтјев за пореску картицу – извод, за умањење пореске основице у 2009. години, на мјесечном нивоу, подноси само потврду банке о обрачунатој камати за 2009. годину и потврду издату од стране исплатиоца дохотка да ће исплатилац вршити уплату камате по основу стамбеног кредита (административна забрана).

26.01.2009.

Обавјештење за пореске обвезнике

Обавјештавамо пореске обвезнике који остварују право на умањење пореске основице по основу издржаваних чланова уже породице и/или плаћене камате на стамбени кредит, за 2008. годину, као и пореске обвезнике који ово право остварују у 2009. години, на мјесечном нивоу, да је објављен Образац 1001 Захтјев за умањење пореске основице / Захтјев за пореску картицу – извод.

Образац 1001 се користи и као Захтјев за умањење пореске основице за 2008. годину, и као Захтјев за пореску картицу – извод, за 2009. годину, стављањем ознаке у одговарајућу кућицу у заглављу обрасца овог захтјева.

Уколико порески обвезник подноси и Захтјев за умањење пореске основице за 2008. годину и Захтјев за пореску картицу - извод за 2009. годину, подноси посебно Образац 1001 - Захтјев за умањење пореске основице, у два примјерка и посебно Образац 1001 - Захтјев за пореску картицу-извод у два примјерка.

Да би остварили право на поврат пореза за 2008. годину, порески обвезници су дужни да поднесу попуњену Годишњу пореску пријаву за порез на доходак – Образац 1004 (стари образац), који је био у примјени до 31.12.2008. године, у који уносе износ умањења пореске основице из Обрасца 1001.

Обрасци захтјева се могу добити у најближој подручној јединици Пореске управе или на „Web“ страници Пореске управе www.poreskaupravars.org у дијелу Обрасци.

22.01.2009.

Програм за Пореске Обвезнике

Постављена је најновија верзија ЕПП датотеке за електронско подношење пореских пријава, који обухвата и поље укупни лични одбитак са нове пореске пријаве МПО-1002

20.01.2009.

Обавјештење о издавању пореске картице

Порески обвезници који испуњавају услове за остваривање права на умањење пореске основице, на мјесечном нивоу у 2009. години и то по основу издржаваних чланова уже породице и/или по основу плаћене камате на стамбени кредит подносе надлежној подручној јединици Пореске управе, Захтјев за издавање пореске картице – извод, на Обрасцу 1001.

На основу наведеног захтјева Пореска управа издаје Извод из пореске картице на Обрасцу 1001/1, који порески обвезник подноси исплатиоцу мјесечне плате, да би исти на основу Извода из пореске картице, вршио умањење пореске основице у 2009. години, на мјесечном нивоу.

Уколико се нису измијенили услови, по основу којих су порески обвезници остваривали своја права по основу умањења пореске основице у 2008 години, за доходак остварен у 2007. години, порески обвезници уз Захтјев за издавање пореске картице – извода, не подносе документацију којом доказују право на умањење пореске основице.

Уз Захтјев за издавање пореске картице – извода Образац 1001, документацију подносе они порески обвезници који први пут подносе захтјев као и порески обвезници код којих је дошло до промјене услова за остваривање права на умањење пореске основице, као што је број издржаваних чланова домаћинства и/или плаћене камате на стамбени кредит.

Порески обвезници који остварују право на умањење пореске основице у 2009. години на мјесечном нивоу по основу плаћене камате на стамбени кредит а исто право су остварили и у претходној години обавезни су уз Захтјев за издавање пореске картице-извода доставити само потврду издату од стране послодавца да ће вршити обуставу отплате стамбеног кредита приликом исплате плате као и план отплате кредита од стране банке у ком ће се видјети који је износ камате на кредит на мјесечном нивоу.

20.01.2009.

Обавјештење о подношењу захтјева за умањење пореске основице за 2008. год.

Порески обвезници који испуњавају услове за остваривање права на умањење пореске основице и то по основу издржаваних чланова уже породице и/или по основу плаћене камате на стамбени кредит, за 2008. годину, подносе Захтјев за умањење пореске основице на Обрасцу 1001, најкасније до 31.03.екуће за претходну годину.

Уколико се нису измијенили услови, по основу којих су порески обвезници остваривали своја права по основу горе наведених умањења пореске основице у 2008 години, за доходак остварен у 2007. години, порески обвезници уз Захтјев за умањење пореске основице не подносе документацију којом доказују право на умањење пореске основице.

Уз Захтјев за умањење пореске основице - Образац 1001, документацију подносе они порески обвезници који први пут подносе захтјев као и порески обвезници код којих је дошло до промјене услова за остваривање права на умањење пореске основице, као што је број издржаваних чланова и/или плаћене камате на стамбени кредит.

20.01.2009.

Програм за Пореске Обвезнике

У секцију ППО је постављен нови опис формата ЕПП датотека важећи за пријаве које се подносе за пореске периоде 01.01.2009. године, који је усклађен са измјенама и допунама Закона о порезу на доходак и новим МПО-1002 обрасцем.

Очекује се да нова верзија ППО апликације за електронско подношење МПО-1002 и ПЗ образаца буде расположива до 06.02.2009. тако да ће свим корисницима бити омогућено да на вријеме поднесу пријаве за порески период 01.01.2009.-31.01.2009. на новим обрасцима, у складу са измјенама и допунама Закона о порезу на доходак.

13.01.2009.

Обавјештење за пореске обвезнике

Обавјештавамо здравствене установе-домове здравља и болничке установе које се финансирају из фонда здравственог осигурања да су до 31.03.2009. године, дужни ставити фискалну касу у функцију регистровања промета својих услуга.

12.01.2009.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 31.12.2008. год.

У периоду од 01.01. до 31.12.2008. године, укупно је наплаћено једна милијарда и 756 милионa КМ, јавних прихода. Од овог износа једна милијарда и 733 милиона КМ се односи на директне порезе, што је за 26% више у односу на исти период 2007. године, а у односу на планиране вриједности у овом периоду, наплаћено је 11% више јавних прихода.

Највећи раст наплаћених директних пореза остварен је по основу пореза на добит и то за 73%, прихода по основу казни (за прекршаје и трошкове прекршајног поступка, саобраћајне прекршаје...) за 31%, а повећала се и наплата осталих директних пореза, као што су порез на плату за 29% као и приходи по основу такса и накнада, за 12%.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 31.12.2008. године, износе једна милијарда и 19 милиона КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 30% у односу на укупно наплаћене приходе фондова у истом периоду 2007. године, а у односу на планиране вриједности наплате прихода фондова социјалног осигурања за овај период, наплаћено je 16% више прихода.

Све потребне податке о наплати јавних прихода за 2008. годину, можете видјети у сљедећим табелама.

31.12.2008.

Обавјештење за пореске обвезнике

Обавјештавамо пореске обвезнике да ће се обрачун и уплата пореза и доприноса на све исплате почев од 01.01.2009. године, вршити по Закону о измјенама и допунама Закона порезу на доходак и Закону о измјенама и допунама Закона о доприносима („Службени гласник Републике Српске„ број 120/08).

Обрачун пореза и доприноса по бруто принципу значи да се прописане стопе доприноса (30,60%) примјењују на бруто примање, што значи да се од бруто примања одузму обрачунати доприноси и добије се доходак који се умањи за лични одбитак од 300 КМ на мјесечном нивоу и на тај износ (пореску основицу) обрачуна порез по стопи од 8%.

Уколико је примање уговорено у нето износу, да би се правилно обрачунали порези и доприноси, потребно је на бази нето примања утврдити бруто, примјеном сљедеће формуле:

formula za obracun plate

Порески обвезници могу остварити право на умањење пореске основице на мјесечном нивоу у износу од 90 КМ по издржаваном члану уже породице и по основу плаћене камате на стамбени кредит, уколико послодавцу доставе пореску картицу коју ће добити подношењем захтјева за издавање пореске картице Пореској управи.

31.12.2008.

Обавјештење за пореске обвезнике

Предузетници који обављају самосталну дјелатност малог обима и желе да се опорезују као мали предузетници у 2009. години, дужни су до 31. јануара 2009. године, поднијети Захтјев за статус малог предузетника на Обрасцу 1011.

Правна лица која желе да буду опорезована као мали порески обвезници, дужни су до 31. јануара 2009. године, поднијети Захтјев за статус малог пореског обвезника на Обрасцу 1106.

30.12.2008.

Обавјештење за пореске обвезнике

У «Службеном гласнику Републике Српске» број 121/08, објављен је Правилник о измјенама и допунама правилника о изгледу фискалних докумената, значењу појединих података садржаних у фискалним документима и контурама фискалног лога.

Овим Правилником дефинисан је изглед фискалних докумената за велепродајни начин рада, те за промет услуга између обезника ПДВ-а на територији БиХ као и за промет услуга према иностраним купцима.

Лица која су регистрована за напријед наведени начин рада, дужна су да фискалну касу ставе у функцију регистровања промета до 31.03.2009. године. У ВП моду рада, фискални системи ће пратити промет по ЈИБ-овима комитената односно земљи из које је комитент (ако је инострани), што је разлика у односу на садашњи начин рада у малопродаји гдје се промет прати без раздвајања по комитентима.

Друга значајна разлика у новој дефиницији ВП мода рада је увођење рабата на велепродајне фискалне рачуне.

Лица која врше промет роба на велико и на мало била су дужна ставити фискалну касу у функцију регистровања промета на мало до 15.11.2008. односно 31.12.2008. године, у зависности од врсте трговине на мало којом се баве а регистровање промета на велико до 31.03.2009. године.

Под трговином на велико подразумијева се и дозвољени извоз добара и продаја производа коју врше лица из производних дјелатности са производних складишта, магацина и сл, купцима ради даље продаје или прераде уз обавезно издавање фактуре.

Лица која су ПДВ обвезници а пружају услуге ПДВ обвезницима и другим лицима која нису у систему ПДВ-а и/или врше услуге према иностраним купцима, дужна су ставити фискалну касу у функцију регистровања промета до 31.03.2009. године.

Напомињемо, да фискални системи који подржавају велепродајни начин рада још увијек нису добили одобрење од надлежног министарства.

29.12.2008.

Обавјештење за пореске обвезнике

Обавјештавамо пореске обвезнике да се у приложеној табели налази списак контакт телефона службеника по подучним центрима Пореске управе, који пружају услуге пореским обвезницима.

Списак контакт телефона по подручним центрима ПУ

16.12.2008.

Саопштење за пореске обвезнике о року за фискализацију

Обавјештавамо пореске обвезнике, који су у другој групи за фискализацију а који обављају дјелатност трговине на велико као и дјелатност услуга између ПДВ обвезника у БиХ, да ће се фискализација ових дјелатности вршити до 31. марта 2009. године.

За остале дјелатности друге групе обвезника,рок за подношење захтјева за иницијалну фискализацију је остао 31. 12. 2008. године.

Напомињемо, да се под трговином на велико подразумјева куповина робе ради даље продаје, извоз добара и продаја производа коју врше лица из производне дјелатности са производних скалдишта, магацина и слично, купцима, ради даље продаје или прераде уз обавезно издавање фактуре.

03.12.2008.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 30.11.2008. год.

У периоду од 01.01. до 30.11.2008. године, укупно је наплаћено једна милијарда и 571 милионa КМ, јавних прихода. Од овог износа једна милијарда и 549 милиона КМ се односи на директне порезе, што је за 27% више у односу на исти период 2007. године, а у односу на планиране вриједности у овом периоду, наплаћено је 9% више јавних прихода.

Највећи раст наплаћених директних пореза остварен је по основу пореза на добит и то за 73%, прихода по основу казни (за прекршаје и трошкове прекршајног поступка, саобраћајне прекршаје...) за 34%, а повећала се и наплата осталих директних пореза, као што су порез на плату за 30% као и приходи по основу такса и накнада, за 15%.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 30.11.2008. године, износе 900 милиона КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 29% у односу на укупно наплаћене приходе фондова у истом периоду 2007. године, а у односу на планиране вриједности наплате прихода фондова социјалног осигурања за овај период, наплаћено je 13% више прихода.

Све потребне податке о наплати јавних прихода можете видјети у сљедећим табелама.

20.11.2008.

Важна обавијест

Захтјев за доставу података о ЗИФ обрасцима поднесеним од стране пореских обвезника који још нису унесени у ИС ПУРС.

13.11.2008.

Нема продужења рока за фискализацију

Обавјештавамо пореске обвезнике да неће бити продужења рока за фискализацију. Подсјећамо обвезнике да је 15.11.2008. године крајњи рок за фискализацију прве групе обвезника, те да су до наведеног рока обавезни преко овлашћеног сервиса поднијети Пореској управи РС захтјев за иницијалну фискализацију фискалне касе.

05.11.2008.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 31.10.2008. год.

У периоду од 01.01. до 31.10.2008. године, укупно је наплаћено једна милијарда и 439 милионa КМ, јавних прихода. Од овог износа једна милијарда и 419 милиона КМ се односи на директне порезе, што је за 31% више у односу на исти период 2007. године, а у односу на планиране вриједности у овом периоду, наплаћено је 9% више јавних прихода.

Највећи пораст наплаћених директних пореза остварен је по основу пореза на добит и то за 76%, по основу осталих прихода (општинских органа управе, приходи од давања на експлоатацију природних ресурса, таксе из принудне наплате...) за 64%, прихода по основу казни (за прекршаје и трошкове прекршајног поступка, саобраћајне прекршаје...) за 38%, а повећала се и наплата осталих директних пореза, као што су порез на плату за 31% као и приходи по основу такса и накнада, за 18%.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 31.10.2008. године, износе 816 милиона КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 28% у односу на укупно наплаћене приходе фондова у истом периоду 2007. године, а у односу на планиране вриједности наплате прихода фондова социјалног осигурања за овај период, наплаћено је више прихода за 11%.

Све потребне податке о наплати јавних прихода можете видјети у сљедећим табелама.

04.11.2008.

Саопштење за јавност

Пореска управа Републике Српске обавјештава јавност да је већ са 31.10.2008. године, испунила годишњи план наплате доприноса за пензијско инвалидско осигурање за 2008. годину.

Финансијски план Фонда пензијско инвалидског осигурања на годишњем нивоу износи 464.237.954 КМ, а у првих 10 мјесеци 2008. године Пореска управа РС наплатила је 466.273.654 КМ.

04.11.2008.

Млади у Пореској управи РС

Као што је познато Завод за запошљавање РС и Влада РС реализовали су Пројекат запошљавања приправника високе стручне спреме.

Пореска управа Републике Српске се пријавила на позив кориштења средстава по Пројекту и на основу донесених одлука Завода за запошљавање РС стекла право кориштења бесповратних средстава за суфинансирање зарада приправника са високом стручном спремом.

Пореска управа примила је 38 приправника ( 32 економиста, 3 правника и 3 информатичара) који ће након једногодишњег приправничког стажа стећи услове за полагање приправничког и стручног испита.

03.11.2008.

Обавјештење за пореске обвезнике

Обавјештавамо пореске обвезнике, да Пореска управа Републике Српске, путем подручних центара, организује бесплатан семинар за пореске обвезнике на тему «Фискализација у Републици Српској».

Семинари ће се одржати у сљедећим градовима у наведеним терминима:

Р. бр. Град Датум Вријеме Мјесто одржавања
1. Зворник 04.11.2008. год. 11 часова Сала СО Зворник
2. Бања Лука 05.11.2008. год. 12 часова Правни факултет
3. Бијељина 05.11.2008. год. 10 часова Хотел „Дрина“
4. Добој 05.11.2008. год. 10 часова Саобраћајни факултет
5. Требиње 06.11.2008. год. 11 часова Дом културе Требиње
6. Источно Ново Сарајево 06.11.2008. год. 12 часова Дом културе
7. Приједор 07.11.2008. год. 12 часова Хотел „Приједор“
28.10.2008.

Обавјештење пореским обвезницима о роковима за фискализацију

Обавјештавамо пореске обвезнике друге групе, да је крајњи рок за набавку фискалног система и подношење захтјева за иницијалну фискализацију 31.12.2008. године. Истовремено подсјећамо пореске обвезнике прве групе, да је 15.11.2008. године, крајњи рок за набавку фискалног система и подношење захтјева за иницијалну фискализацију фискалних каса. Групе обвезника као и рокови за фискализацију прописани су Правилником о динамици фискализације у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број: 55/08, 73/08 и 92/08).

03.10.2008.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 30.09.2008. год.

У периоду од 01.01. до 30.09.2008. године, укупно је наплаћено једна милијарда и 287 милионa КМ, јавних прихода. Од овог износа једна милијарда и 268 милиона КМ се односи на директне порезе, што је за 31% више у односу на исти период 2007. године.

Највећи пораст наплаћених директних пореза остварен је по основу пореза на добит и то за 76%, по основу осталих прихода (општинских органа управе, приходи од давања на експлоатацију природних ресурса, таксе из принудне наплате...) за 45%, прихода по основу казни (за прекршаје и трошкове прекршајног поступка, саобраћајне прекршаје...) за 41%, а повећала се и наплата осталих директних пореза, као што су порез на плату за 30% као и приходи по основу такса и накнада, за 19%.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 30.09.2008. године, износе 727 милиона КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 31% у односу на укупно наплаћене приходе фондова у истом периоду 2007. године.

Све потребне податке о наплати јавних прихода можете видјети у сљедећим табелама.

30.09.2008.

Обавјештење пореским обвезницима

Обавјештавамо пореске обвезнике који су у групи обвезника чији је рок за фискализацију 30.09.2008. године, да је рок продужен до 15. новембра 2008. године, те да су у том року обавезни, преко овлашћеног сервиса, поднијети Пореској управи захтјев за иницијалну фискализацију фискалне касе.

08.09.2008.

Прикупљени јавни приходи у периоду 01.01. - 31.08.2008. год

У првих осам мјесеци 2008. године, укупно је наплаћено једна милијарда и 141 милион КМ, јавних прихода. Од овог износа једна милијарда и 124 милиона КМ се односи на директне порезе, што је за 30% више у односу на исти период 2007. године.

Највећи пораст наплаћених директних пореза остварен је по основу пореза на добит и то за 77%, по основу осталих прихода (општинских органа управе, приходи од давања на експлоатацију природних ресурса, студентске уписнине и школарине, таксе из принудне наплате...) за 45%, прихода по основу казни (за прекршаје и трошкове прекршајног поступка, саобраћајне прекршаје...) за 40%, а повећала се и наплата осталих директних пореза, као што су порез на плату за 29% као и приходи по основу такса и накнада, за 18%.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања у периоду 01.01. до 31.08.2008. године, износе 639 милиона КМ. Из табеле укупно наплаћених прихода фондова социјалног осигурања, може се уочити да су у овом периоду, наплаћени приходи фондова већи за 29% у односу на укупно наплаћене приходе фондова у истом периоду 2007. године.

Све потребне податке о наплати јавних прихода можете видјети у сљедећим табелама.

21.08.2008.

Обавјештење произвођачима и овлаштеним сервисима

Како је Законом о фискалним касама (члан 56) предвиђено да се захтјеви за иницијалну фискализацију ЗИФ подносе посредством овлашћених сервиса. Ради веће ефикасности у раду у процесу фискализације,ПУРС је припремила апликативно рјешење за електронско подношење захтјева за фискализацију које сте обавезни да користите.

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске