Језик: Ћирилица | Latinica | English

ИНФО COVID-19

АКТУЕЛНО

Новости

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Све новости

Електронске услуге Владе Републике Српске


Питања и одговориA- / A / A+

31.03.2015.

Најчешћа питања из области доприноса

1. Обрачун доприноса за физичко лице из Федерације БиХ које остварује приход по основу уговора о дјелу у Републици Српској?
На приход које физичко лице, укључујући и физичко лице из Федерације БиХ оствари по основу уговора о дјелу, обрачунава се допринос за пензијско и инвалидско осигурање по стопи од 18,5%
2. Које су обавезе обрачуна доприноса по основу уговора о повременим и привременим пословима?
По основу уговора о обављању привремених и повремених послова послодавац обрачунава и плаћа све доприносе по стопи од 33% на бруто основицу.
3. Koje су обавезе обрачуна и плаћања доприноса за волонтере?
За лице са којим послодавац закључи уговор о волонтерском раду, послодавац је дужан да обрачуна и плаћа допринос за пензијско-инвалидско осигурање по стопи од 4,5% и допринос за здравствено осигурање по стопи од 12%, на основицу коју чини 50% просјечне бруто плате у Републици за претходни мјесец, а према посљедњем податку Републичког завода за статистику објављеном у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Пореска управа Републике Српске је чланица IOTA-е

iota Пореска управа Републике Српске примљена је у пуноправно чланство Интра-европске организације пореских управа (IOTA) на 8. Генералној скупштини која је одржана од 14. до 16. јуна 2004. године у Прагу. www.iota-tax.org

2002-2017 © Пореска управа Републике Српске