Nоvоsti

1.10.2020
30.9.2020
29.9.2020
24.9.2020
15.9.2020
Svе nоvоsti
slika
<јул 2024>
понутосречетпетсубнед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011

Prоgrаm zа Pоrеskе ОbvеznikеA- / A / A+

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.6.6 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 16.04.2020.)

 • U aplikaciji PPO je omogućeno snimanje prijave Obrazac 1002 u Eksel formatu. Ova funkcionalnost je dostupna u meniju pod opcijom "Prijave > Snimanje prijave u Eksel formatu".

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.6.2 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 02.03.2020.)

 • U skladu sa Naredbom o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova (Sl. glasnik RS broj: 05/20) koji je stupio na snagu 31.01.2020. godine, omogućeno je da se iznos obračunatog poreza sa vida isplate VI-3 evidentira na vrstu prihoda 711118 - Porez na ostali dohodak.

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.6.0 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 06.02.2020.)

 • Dorađeno je poslovno pravilo da se na prijavi poreza sa poreskim periodom počev od 01.01.2020. godine stopa doprinosa određuje na osnovu isplatnog perioda

 • Dorađeno je poslovno pravilo postavljeno u prethodnoj verziji programa PPO 2.3.5.8, da je na vidu isplate VI-6 onemogućeno prijavljivanje tipa posebne isplate 52 (Uplata doprinosa u Dobrovoljni penzijski fond) počev od 01.01.2020. godine isplatnog perioda

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.5.8 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 31.01.2020.)

 • U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 105/19), koji je stupio na snagu 18.12.2019. godine, za poreski period počev od 01.01.2020. godine onemogućeno je na vidu isplate VI-6 prijavljivanje tipa posebne isplate 52 (Uplata doprinosa u Dobrovoljni penzijski fond)
 • U skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 112/19) koji je stupio je na snagu 01.01.2020. godine, smanjena je stopa za obračun doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti sa 0,8% na 0,6% za poresko/isplatni period počev od 01.01.2020. godine

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.5.3 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 30.09.2019.)

 • Omogućeno je da se za tip posebne isplate 35 – „Uplata doprinosa za PIO iz ranijeg perioda, za lica kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem“ podnese prijava Obrazac 1002 na godišnjem nivou pod uslovom da se na prijavi nalazi samo taj tip posebne isplate

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.4.3 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 06.03.2019.)

 • Dopunjen je šifarnik tipova posebnih isplata, da se za vid isplate VI-6 poreske prijave Obrazac 1002 omogući unos tipa posebne isplate 56 za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nosioce komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava koji ostvaruju lična primanja; na internet stranici Poreske uprave u odjeljku „Program za poreske obveznike“ je u dokumentu "Opis EPP fajla za 2018. godinu" ažurirana „Tabela 6. Pregled tipova posebnih isplata“

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.4.0 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 31.01.2019.)

 • Postavljena je provjera da na prijavi Obrazac 1002 za doprinose ili za porez i doprinose na vidu isplate VI-6 nije dozvoljen tip posebne isplate 54 – „Bruto plata porodilje prije otpočinjanja korišćenja porodiljskog odsustva“ za poreski period nakon 31.12.2018. godine, u skladu sa članom 16. stav 3. Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/17)

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.3.7 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 25.12.2018.)

 • Omogućeno je da se prijava doprinosa za avgust 2018. godine, koja je podnesena na Obrascu 1002 za 2016. i 2017. godinu prije uvođenja novog Obrasca 1002 za 2018. godinu, stornira podnošenjem izmijenjene prijave sa nultim obavezama
 • Dodano je u opcijama "Preuzimanje prijave sa servera > Po filteru" i "Pregled neispravnih prijava na serveru" da se u filteru po vrsti obrasca može zadati vrijednost "B18" - Obrazac 1002 za 2018. godinu
 • Ispravljena je greška u provjeri slaganja analitičkih i sintetičkih stavki obaveza u EPP fajlu u slučaju kada je na vidu isplate VI-6 naveden tip posebne isplate 52 - Uplata doprinosa u Dobrovoljni penzijski fond
 • Ispravljena je greška zbog koje je u nekim slučajevima bilo moguće mijenjanje podataka na već poslanoj prijavi Obrazac 1002

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.3.2 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 15.10.2018.)

 • Ispravljene su greške koje su prijavljene u prethodnoj verziji programa PPO 2.3.3.0:
  • Ispravljeno je da na prijavi doprinosa za poresko-isplatni period 01.08.2018-31.08.2018. podrazumijevajući lični odbitak iznosi 500 KM
  • Omogućeno je na Obrascu 1002 za 2018. godinu pri provjeri slaganja analitičkih i sintetičkih stavki poreza i doprinosa, da se tolerancija zbog zaokruživanja uvećava srazmjerno broju radnika ako prijava sadrži veliki broj analitičkih stavki
  • Omogućeno je na prijavi doprinosa za radnike kojima se uplaćuje samo doprinos za zdravstvo, da se na vidu isplate VI-1 automatski upisuje iznos "Za isplatu" po bruto principu
  • Ispravljeno je da ukupan dozvoljeni lični odbitak za 2018. godinu iznosi 3.600 KM
 • Postavljena je nova verzija dokumenta "Opis EPP fajla za 2018. godinu", u kojoj je za "D" slog (analitičke stavke) ispravljeno objašnjenje kolone "15 - Iznos poreza za povrat, odnosno za uplatu radniku, po osnovu poreske kartice"; ispravljeno je da na vidu isplate VI-1 kolona 15 treba uvijek biti jednaka nuli

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.3.0 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 04.09.2018.)

 • Omogućeno je podnošenje poreskih prijava Obrazac 1002 na novom obrascu za 2018. godinu, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/18) i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 77/18) koji su na snazi od 01.09.2018. godine

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.2.8 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 23.07.2018.)

 • Dorađena su poslovna pravila za unos na VI-6 tipa posebne isplate 55 za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nosioce komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
 • Korigovana je provjera ispravnosti odnosa neto plate i bruto plate u slučaju radnika kod poslodavca iz kožarske ili tekstilne industrije za 2018. godinu sa osnovom osiguranja 41 - Radni odnos u FBiH/Brčkom sa zdravstvenim osiguranjem u RS

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.2.7 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 28.06.2018.)

 • Dorađene su pojedine provjere ispravnosti podataka na vidovima isplate VI-1B i VI-6, da se tretiraju kao ispravni neki specifični slučajevi koji su ranije prijavljivani kao neispravni
 • Omogućeno je preuzimanje sa servera ranije poslane prijave Obrazac 1002 koja nije potpisana elektronskim certifikatom, pod uslovom da korisnik ima instalisan u aplikaciji PPO važeći elektronski certifikat poslodavca za kojeg je prijava podnesena

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.2.3 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 08.06.2018.)

 • Omogućeno je da se doprinos za PIO koji se prijavljuje na vidu isplate VI-6 na tipu posebne isplate 21 (dokup staža – poslodavac) knjiži na vrstu prihoda 712129
 • Ispravljena je greška u provjeri primjene formule za obračun doprinosa za poslodavce iz kožarske ili tekstilne industrije za 2018. godinu, u slučaju bruto plate koja je neznatno veća od prosječne godišnje bruto plate za 2017. godinu
 • Dorađeno je pravilo za provjeru raspona bruto plate za porodilje za 2018. godinu, da se tretiraju kao ispravni neki specifični slučajevi koji su ranije prijavljivani kao neispravni
 • Omogućeno je da se prilikom preuzimanja ranije poslane prijave Obrazac 1002 sa servera preuzme status ispravnosti prijave, ako je upisan

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.1.9 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 03.04.2018.)

 • Program je prilagođen da na prijavi za 2018. godinu za poslodavce iz kožarske ili tekstilne industrije pri određivanju osnovice za obračun doprinosa uzima u obzir da li je radnik radio pun mjesec ili manje od mjeseca
 • Otklonjen je problem sa neopravdanim prijavljivanjem poruke o greški za obračunate doprinose na vidu isplate VI-2 na prijavi poreza u slučaju poreskog perioda u 2018. godini i isplatnog perioda u 2017. godini
 • Ispravljeno je da se doprinos za PIO koji se prijavljuje na vidu isplate VI-6 na tipu posebne isplate 21 (dokup staža – poslodavac) knjiži na vrstu prihoda 712114 umjesto ranije greškom postavljene vrste prihoda 712124

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.1.4 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 12.03.2018.)

 • Otklonjen je problem sa neispravnim obračunom doprinosa za radnike na vidu isplate VI-1 koji imaju na VI-6 upisane podatke o uplati u dobrovoljni penzijski fond (tip posebne isplate 52) i za porodilje (tip posebne isplate 54 na VI-6) u nekim slučajevima regionalnih podešavanja na korisničkom računaru

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.1.0 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 05.03.2018.)

 • Program je usklađen sa novim Zakonom o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 114/17), koji je stupio na snagu 01.01.2018. godine
 • Dopunjen je šifarnik tipova posebnih isplata, da se omogući unos određenih kategorija za vid isplate VI-6 poreske prijave Obrazac 1002 (dodane su šifre 53-55); na internet stranici Poreske uprave u odjeljku „Program za poreske obveznike“ je u dokumentu "Opis EPP fajla za 2016. godinu" ažurirana „Tabela 6. Pregled tipova posebnih isplata“

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.0.5 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 30.01.2018.)

 • Otklonjen je problem sa neopravdanim prijavljivanjem poruke o greški da nije ispravno obračunata osnovica za doprinose na vidu isplate VI-6, u slučajevima posebnih isplata gdje se osnovica za obračun doprinosa određuje na osnovu prosječne bruto plate za prethodni mjesec srazmjerno periodu osiguranja u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
 • Otklonjen je problem sa provjerom slaganja zbira analitičkih i sintetičkih stavki doprinosa na prijavi Obrazac 1002 sa velikim brojem analitičkih stavki uzrokovan zaokruživanjem iznosa doprinosa na dvije decimale
 • Otklonjen je problem sa unosom decimalne tačke u nekim slučajevima regionalnih podešavanja na korisničkom računaru

Izmjene u verziji programa PPO 2.3.0.0 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 08.01.2018.)

 • Omogućeno je povezivanje na server PURS preko web servisa, bez potrebe za korištenjem programa Cisco VPN Client (ova funkcionalnost se uključuje preko opcije u meniju: Opcije > Podešavanja > Povezivanje sa serverom se vrši preko web servisa)
 • Omogućen je unos poreskih prijava Obrazac 1002 za radnike kojima poslodavac vrši uplatu doprinosa u Dobrovoljni penzijski fond; podaci o iznosu uplaćenog doprinosa u Dobrovoljni penzijski fond prijavljuju se na vidu isplate VI-6 na tipu posebne isplate 52 - Uplata doprinosa u Dobrovoljni penzijski fond
 • Omogućena je provjera statusa ispravnosti prijava poslanih na server PURS, preko dodatnih opcija u podmeniju „Provjere“

Izmjene u verziji programa PPO 2.2.1.0 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 15.08.2017.)

 • Dopunjen je šifarnik tipova posebnih isplata, da se omogući unos određenih kategorija za vid isplate VI-6 poreske prijave Obrazac 1002 (dodana je šifra 51 - Uplata doprinosa po sudskoj presudi za raniji period); na internet stranici Poreske uprave u odjeljku „Program za poreske obveznike“ je u dokumentu "Opis EPP fajla za 2016. godinu" ažurirana „Tabela 6. Pregled tipova posebnih isplata“

Izmjene u verziji programa PPO 2.2.0.5 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 03.02.2017.)

 • Dopunjen je šifarnik tipova posebnih isplata, da se omogući unos određenih kategorija za vid isplate VI-6 poreske prijave Obrazac 1002 (dodane su šifre 48, 49 i 50); na internet stranici Poreske uprave u odjeljku „Program za poreske obveznike“ je u dokumentu "Opis EPP fajla za 2016. godinu" ažurirana „Tabela 6. Pregled tipova posebnih isplata“
 • Omogućeno je da nosioci komercijalnih i nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava podnose prijavu doprinosa Obrazac 1002 na godišnjem nivou, pri čemu takva prijava može sadržati samo analitičke stavke na VI-6 sa nekim od sljedećih tipova posebne isplate: 37, 40, 49, 50
 • U skladu sa Zakonom o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/17) koji je stupio na snagu 01.01.2017. godine, onemogućeno je da se za poreski period počev od 01.01.2017. godine na VI-6 prijavljuju tipovi posebne isplate 43 i 44, kao i da se u odjeljku Obaveze prijavljuje vrsta prihoda 712172 – Poseban doprinos za solidarnost
 • Dodana je nova funkcionalnost u meniju pod “Opcije > Preuzimanje prijave sa servera” kojom je omogućeno preuzimanje elektronski potpisane prijave sa servera:
  • Po podacima sa tekuće prijave
  • Po broju protokola
  • Po parametrima filtera (JIB je obavezan parametar, ostali su opcioni)
  Ova funkcionalnost se može koristiti kada se prijava pošalje na server i snimi se u bazu PURS, a povratna informacija o tome se ne upiše u program PPO, pa se prijava vodi kao neposlana i nema upisan broj protokola.
  Ako korisnik ne zna broj protokola koji je dodijeljen toj prijavi, može snimljene podatke sa servera preuzeti korištenjem opcije "Po podacima sa tekuće prijave", pod uslovom da prijavu koja se vodi kao neposlana u programu PPO nije naknadno mijenjao.
  Ako korisnik zna broj protokola takve prijave, može koristiti opciju "Po broju protokola".
  Opcija "Po parametrima filtera" se može koristiti da se sa servera preuzme više prijava po zadanim kriterijumima, uz ograničenje da te prijave moraju biti elektronski potpisane trenutno aktivnim elektronskim certifikatom i da se već ne nalaze upisane u programu PPO.
 • U okviru funkcionalnosti pregleda nepotvrđenih prijava koja se u meniju nalazi pod "Prijave > Provjera postojanja nepotvrđenih prijava", dodane su opcije:
  • Potvrđivanje elektronski potpisane nepotvrđene prijave na serveru PURS
  • Poništavanje elektronski potpisane nepotvrđene prijave na serveru PURS
  • Preuzimanje elektronski potpisane nepotvrđene prijave sa servera PURS
 • Od 01.01.2017. godine je onemogućeno da se za poreskog obveznika koji na ekranu "Preduzeće" nema uključen indikator "Za poslodavca je omogućen elektronski potpis" šalju poreske prijave Obrazac 1002 na server. Za sve nove poreske obveznike koji u programu PPO budu dodani na ekranu "Preduzeće", po automatizmu će biti uključen ovaj indikator.
  NAPOMENA: Indikator "Za poslodavca je omogućen elektronski potpis" će u nekoj od narednih verzija programa PPO biti uklonjen kao nepotreban.

Izmjene u verziji programa PPO 2.2.0.0 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 26.07.2016.)

 • Omogućeno je da se prilikom elektronskog podnošenja poreskih prijava Obrazac 1002 iste potpišu elektronskim certifikatom izdatim od strane certifikacionog tijela PURS. Za poreske prijave potpisane elektronskim potpisom, poreski obveznici nisu dužni da kod Poreske uprave vrše ovjeru papirnog primjerka osnovnog lista navedenog obrasca. Zahtjev za izdavanje elektronskog certifikata poreski obveznici mogu podnijeti nadležnoj područnoj jedinici PURS
 • Omogućeno je da se na poreskoj prijavi Obrazac 1002 za 2016. godinu na vidu isplate VI-1 popuni samo kolona "19 - Neoporezivo lično primanje", ako u datom poreskom periodu nije bilo isplate oporezivih ličnih primanja

Izmjene u verziji programa PPO 2.1.0.3 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 08.06.2016.)

 • Ispravljena je greška zbog koje se na novom Obrascu 1002 za 2016. godinu na vidu isplate VI-2 nije mogla unositi kolona „Dohodak od autorskih prava“

Izmjene u verziji programa PPO 2.1.0.2 u odnosu na prethodnu verziju (datum nove verzije: 23.05.2016.)

 • Omogućeno je podnošenje poreskih prijava Obrazac 1002 na novom obrascu za 2016. godinu, u skladu sa Pravilnikom o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 26/16) koji je na snazi od 12.04.2016. godine

Izmjene u verziji programa PPO 2.0.9.5 u odnosu na prethodnu verziju (26.02.2016.)

 • U skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 103/15), koji je stupio na snagu 01.01.2016. godine, dopunjen je šifarnik tipova posebnih isplata, da se omogući prijavljivanje doprinosa na dodatnom listu DL6 poreske prijave Obrazac 1002 za obveznike koji samostalno, u vidu osnovnog zanimanja, obavljaju preduzetničku ili profesionalnu djelatnost (dodane su šifre 46 i 47)
 • U skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 103/15), koji je stupio na snagu 01.01.2016. godine, omogućeno je da se na dodatnom listu DL2 poreske prijave Obrazac 1002 za poreski period počev od 01.01.2016. godine za prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i pravu industrijske svojine, za obveznike koji nisu osigurani po drugom osnovu prijavljuje doprinos za PIO i doprinos za zdravstveno osiguranje na pojedinačne vrste prihoda 712129 i 712149.

Izmjene u verziji programa PPO 2.0.9.3 u odnosu na prethodnu verziju (28.01.2016.)

 • U skladu sa Članom 10. Zakona o porezu na dohodak, koji je u primjeni od 01.09.2015. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 60/15), onemogućeno je da se na vidu isplate VI-2, VI-3 i VI-4 iskazuje lični odbitak na prijavi Obrazac 1002 za porez ili porez i doprinose, za poreski period počev od 01.09.2015. godine
 • U skladu sa Članom 6. Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost RS koji je u primjeni od 01.01.2016. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 110/15), onemogućeno je da se na Obrascu 1002 za poreski period počev od 01.01.2016. godine na dodatnom listu DL6 prijavljuju tipovi posebne isplate 42 i 45, dok se posebni doprinos za solidarnost koji se prijavljuje na tipovima posebne isplate 43 i 44 obračunava po smanjenoj stopi od 0,4%, odnosno 5%.

Izmjene u verziji programa PPO 2.0.8.8 u odnosu na prethodnu verziju (07.05.2015.)

 • Omogućeno je podnošenje poreskih prijava Obrazac 1002 za opštinu Stanari, sa oznakom opštine 138, u skladu sa Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 33/15 od 30.04.2015. godine), koja je stupila na snagu 01.05.2015. godine.

Izmjene u verziji programa PPO 2.0.8.6 u odnosu na prethodnu verziju (19.02.2015.)

 • Omogućeno je da se opcijom u meniju „Prijave > Provjera postojanja nepotvrđenih prijava“ dobije pregled elektronski poslanih poreskih prijava Obrazac 1002 od čijeg slanja na server Poreske uprave Republike Srpske je prošlo više od 30 dana, a da papirni primjerak prijave nije podnesen u nadležnu područnu jedinicu Poreske uprave Republike Srpske

Izmjene u verziji programa PPO 2.0.8.2 u odnosu na prethodnu verziju (04.07.2014.)

 • Omogućeno je da se na prijavi Obrazac 1002 prijavljuje poseban doprinos za solidarnost na šifri javnih prihoda 712172, za sve isplate izvršene počev od 01.06.2014. godine.
 • Dopunjen je šifarnik tipova posebnih isplata, da se omogući unos kategorija za vid isplate VI-6 poreske prijave Obrazac 1002 koje se odnose na poseban doprinos za solidarnost (dodane su šifre 42-45).
 • NAPOMENA: Poreski obveznici koji su već podnijeli prijave za porez Obrazac 1002 za poreski period 01.06.2014-30.06.2014., a na njima nisu iskazali poseban doprinos za solidarnost, ne moraju podnositi izmijenjenu prijavu kojom će stornirati prethodnu, već mogu podnijeti drugu „dopunsku“ prijavu za porez, na kojoj će iskazati samo poseban doprinos za solidarnost na vidu isplate VI-6 i vrsti prihoda 712172. Ta „dopunska“ osnovna prijava ne smije sadržavati analitičke stavke ni na jednom drugom vidu isplate osim VI-6.
 • Izmjene u verziji programa PPO 2.0.8.1 u odnosu na prethodnu verziju (13.03.2014.)

  • Ispravljeno je da program ne prijavljuje grešku kada je na prijavi Obrazac 1002 za porez, u verziji obrasca za 2014. godinu, Dohodak manji ili jednak Ličnom odbitku
  • Ispravljeno je da se na prijavi Obrazac 1002 za porez i doprinose za januar 2014. godine, u verziji obrasca za 2011-2013. godinu, u slučaju kada se porez i doprinosi prijavljuju na različitim opštinama, ne dobija različit obračun Neto primanja na prijavi sa iskazanim doprinosima u odnosu na prijavu sa iskazanim porezom
  • Omogućeno je da se prijave Obrazac 1002 za poreski period u 2014. godini, koje su poslane na server na obrascu za 2011-2013. godinu ranijom verzijom programa prije nego što je postavljena zabrana slanja takvih prijava, ponište izmijenjenom prijavom sa nultim obavezama
  • Omogućeno je da se prijave Obrazac 1002 za 2011. i kasnije godine, za koje je kreiran EPP fajl odvojeno za porez a odvojeno za doprinose, spoje u jedinstvenu prijavu za porez i doprinose (ako je isplata izvršena u mjesecu za koji su obračunata primanja); ovo je omogućeno preko standardne opcije dodavanja podataka iz EPP fajla u već postojeću prijavu, s tim da se ne sabiraju iznosi Bruto primanja, Dohotka i Neto primanja (a kod VI-2 i Troškova), već se zadržavaju iznosi iz prve učitane prijave – program podrazumijeva da su kod spajanja odvojenih prijava za porez i za doprinose u jedinstvenu prijavu za porez i doprinose, za jednog radnika ti iznosi isti u oba EPP fajla
  • Omogućeno je da se opcijom u meniju „Opcije > Prikaz prvih ___ redova“ ograniči broj redova za prikaz, da bi se u slučaju velikog broja unesenih prijava izbjeglo usporenje rada programa. Ovo ograničenje se pamti pri izlasku iz programa, tako da je pri sljedećem ulasku u program automatski postavljeno na zadnju upisanu vrijednost. NAPOMENA: Ova opcija je i ranije postojala, ali nije bilo omogućeno pamćenje zadnje upisane vrijednosti. U slučaju da se poreskom obvezniku u programu ne prikazuju prijave koje je prethodno unio, moguće da je razlog ovo ograničenje. Podrazumijevajuća vrijednost je 50 ili 100 redova, a ograničenje se može i isključiti, ali korisnicima se preporučuje da radije upišu veću vrijednost ograničenja, npr. 500 redova, jer bi potpuno isključivanje ograničenja moglo prouzrokovati značajno usporenje rada programa u slučaju vrlo velikog broja prijava.
  • Izmjene u verziji programa PPO 2.0.8.0 u odnosu na prethodnu verziju (6.03.2014.)

   • Omogućeno je podnošenje poreskih prijava Obrazac 1002 na novom obrascu za 2014. godinu, u skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o porezu na dohodak koji je na snazi od 01.02.2014.
   • Dopunjen je šifarnik tipova posebnih isplata, da se omogući unos određenih kategorija za vid isplate VI-6 poreske prijave Obrazac 1002 (dodane su šifre 37-41)
   • Omogućeno je da se na vidu isplate VI-1 prijavljuje samo doprinos za PIO i doprinos za dječiju zaštitu, ukoliko poslodavci iz Republike Srpske, za lica čije je mjesto prebivališta na teritoriji Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH, uplaćuju doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na račune javnih prihoda Federacije BiH ili Brčko Distrikta BiH
   Izmjene u verziji programa PPO 2.0.7.7 u odnosu na prethodnu verziju (22.03.2013.)
   22.3.2013
    • Omogućeno je da se u Obrascu 1002 na vidu isplate VI-3 unesu u više redova podaci o isplatama sa različitim osnovom osiguranja za isto lice, za slučajeve osnova osiguranja koji su predviđeni novim Zakonom o doprinosima
   Izmjene u verziji programa PPO 2.0.7.6 u odnosu na prethodnu verziju (11.01.2013.)
   11.1.2013
   • Program je prilagođen izmjenama u Zakonu o doprinosima koje su na snazi od 01.01.2013. godine (nove stope doprinosa za PIO i zdravstvenu zaštitu za primanja isplaćena od 01.01.2013. godine)
   Izmjene u verziji programa PPO 2.0.7.1 u odnosu na prethodnu verziju (29.09.2011.)
   29.9.2011
   •  Omogućeno je da poreski obveznici koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak prema članu 8. Zakona o porezu na dohodak, kao što su međunarodne organizacije, podnose poreske prijave na kojima su iskazani samo doprinosi
   • Ispravljena je greška u prikazu kolone "Ukupni doprinosi" u prijavama Obrazac 1002 za 2011. godinu, koja se javljala u slučajevima kada na prijavi nisu iskazani svi doprinosi
   Izmjene u verziji programa PPO 2.0.7.0 u odnosu na prethodnu
   5.9.2011
   • Omogućeno je poništavanje prijava sa neispravno upisanim 10-cifrenim brojem protokola (sa brojevima protokola koji počinju ciframa "10", a imaju upisanih 8 umjesto 10 cifara)
   • Omogućeno je poništavanje prijava kojima se usljed prekida veze prilikom slanja na server ne upiše elektronski broj protokola dodijeljen sa servera
   • Dopunjen je šifarnik tipova posebnih isplata, da se omogući unos određenih kategorija za vid isplate VI-6 poreskih prijava Obrazac 1002 (dopunjen je opis šifre 19 i dodana je šifra 36)
   • Omogućeno je podnošenje poreskih prijava tipa "Porezi i doprinosi" za 2010. i ranije godine koje obuhvataju više mjeseci isplatnog perioda i sa višemjesečnim fondom radnih sati, pod uslovom da je isplatni period u okviru iste godine
   • Omogućeno je podnošenje poreskih prijava sa isplatnim periodom od prije 2000. godine  verziju (05.09.2011.)
   Izmjene u verziji programa PPO 2.0.6.8 u odnosu na prethodnu verziju (28.04.2011.)
   1.6.2011
   • Omogućen je rad sa 10-cifrenim brojevima protokola
   • Omogućeno je da se neispravan EPP fajl učita u poresku prijavu Obrazac 1002, sa oznakom "U pripremi"
   • Ispravljena je greška koja se javljala u automatskom obračunu kolone "Neto primanja" na vidu isplate VI-2 prijave za porez u slučaju kada fizičko lice ne podliježe obavezi plaćanja doprinosa po osnovu datih primanja

   [1]
   2
   3
   4
   5

Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе је člаnicа IOTA-е

iota Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе primlјеnа је u punоprаvnо člаnstvо Intrа-еvrоpskе оrgаnizаciје pоrеskih uprаvа (IOTA) nа 8. Gеnеrаlnој skupštini kоја је оdržаnа оd 14. dо 16. јunа 2004. gоdinе u Prаgu. www.iota-tax.org

2002-2019 © Pоrеskа uprаvа Rеpublikе Srpskе